Biroul Mass-media

Conducere

Perșa Iulia Maria

Șef birou Str. Moţilor nr.3, cam. 49, 50 0264 431 900

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfaşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3,
camera 49, 50.
Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • asigură relaţiile de colaborare cu mass-media, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale
  si cu cetăţenii;
 • promoveză imaginea Primăriei municipilui Cluj-Napoca prin mediatizarea acţiunilor realizate de
  instuţie şi organizarea unor evenimente;
 • informează opinia publică cu privire la informaţiile de interes public şi la anunţurile instituţiei.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Asigură liberul acces la informaţiile de interes public în conformitate cu Legea nr. 544/2001, prin realizarea de comunicate, informări şi anunţuri de presă.
 2. Monitorizează presa, identifică problemele şi le repartizează spre soluţionare departamentelor responsabile din cadrul instituţiei.
 3. Elaborează comunicatele de presă.
 4. Pregăteşte materialele necesare pentru organizarea conferinţelor de presă ale primarului.
 5. Realizează şi distribuie ziarul primăriei „Jurnalul Municipal”.
 6. Culege date, realizează materiale necesare pentru editarea „Jurnalului Municipal”.
 7. Centralizează informaţiile spre actualizare pe pagina de internet a primariei.
 8. Centralizează informaţiile şi realizează pliante informative cu privire la activitatea departamentelor din cadrul instituţiei.
 9. Realizeză campanii de informare.
 10. Realizează răspunsuri adresate electronic pe site-ul primăriei şi pe alte site-uri.
 11. Realizează răspunsuri la întrebările adresate primarului în cadrul unor emisiuni televizate în colaborare cu celelalte compartimente de muncă.
 12. Manifestă responsabilitate în ceea ce priveşte apariţia anunţurilor şi difuzarea spoturilor publicitare.
 13. Organizează şi participă la dezbateri publice

D. Responsabilităţi:

 • eficientizarea actului administrativ;
 • implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;
 • punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • propune spre iniţiere primarului proiecte de hotărâre;
 • realizează răspunsurile în conformitate cu Legea nr. 544/2001.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Biroul Mass-media colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale primăriei, cu
instituţiile şi serviciile publice, regiile locale, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK