Biroul Relaţii externe şi investitori

Conducere

Botezan Emilia Alina

Șef birou
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3 camera 51.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • reprezentarea în plan extern a instituţiei;
 • organizarea/co-organizarea evenimentelor de relaţii externe desfăşurate sub egida primăriei şi a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • promovarea intereselor economice ale Municipiului Cluj-Napoca;
 • creşterea din punct de vedere calitativ şi cantitativ a investiţiilor în municipiu prin întărirea capacităţii de absorbţie a investiţiilor străine.
 • iniţiază, implementează şi evaluează proiecte bilaterale/trilaterale din domeniul relaţiilor externe cu oraşe partenere ale Municipiului Cluj-Napoca;
 • menţine relaţiile de bună colaborare cu reprezentanţii oraşelor înfrăţite cu Municipiul ClujNapoca;
 • identifică noi oraşe partenere ale municipalităţii clujene şi supune spre aprobare propunerile de înfrăţire/colaborare;
 • supune spre aprobare noile cereri de înfrăţire/colaborare venite din partea unor oraşe din străinătate;
 • organizează vizitele oficiale ale delegaţiilor străine/misiunilor diplomatice străine în Municipiul Cluj-Napoca;
 • organizează vizitele şi delegaţiile municipalităţii clujene în străinătate;
 • îndrumă pe cei interesaţi în activităţile lor de investigare, cercetare şi cooperare în plan economic;
 • dezvoltă, propune, sprijină şi îndrumă proiectele de investiţii şi cooperare în ariile de interes pentru municipalitate;
 • extrage, prelucrează, stochează şi diseminează informaţiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potenţialul de investiţii străine în Municipiul Cluj-Napoca;
 • stimulează, organizează şi prezidează întâlniri între reprezentanţi ai mediului de afaceri şi administraţia locală;
 • realizează, solicită şi administrează bugetul anual de cheltuieli pe care le presupune activitatea biroului;
 • colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relaţii cu agenţi economici din ţară şi străinătate, precum şi cu unităţile administrative aflate în relaţii de înfrăţire şi parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca;
 • contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relaţiilor economice a delegaţiilor care se deplasează în oraşele înfraţite şi partenere;
 • asigură evidenţa corespondenţei primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
 • eficientizarea actului administrativ;
 • implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;
 • implementarea/ executarea sarcinilor de muncă rezultate din îndeplinirea atribuţiilor;
 • punerea în aplicare a hotărârilor de Consiliu local, a dispoziţiilor primarului şi a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.
 • de întocmire a documentelor;
 • de propunere spre iniţiere primarului şi de dezbatere şi aprobare de către Consiliul local a proiectelor de hotărâre.
 • Biroul are relaţii de colaborare cu compartimentele interne ale Primăriei municipiului ClujNapoca, relaţii de colaborare/supervizare cu alte organizaţii, cu diverse instituţii publice şi private, societăţi comerciale, asociaţii patronale, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, Direcţia de Statistică Cluj, potenţiali investitori din ţară şi din străinătate etc.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK