Serviciul Resurse umane

Conducere

Ciucanu Angela Maria

Șef serviciu
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 99; telefon 0264/596030/interior: 1020, 1021 sau 0264/430.240.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • asigură elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de resurse umane şi a procedurilor de lucru.

3.1. Angajarea şi integrarea salariaţilor:

 1. recrutare;
 2. selecţie;
 3. integrare.

3.2. Motivarea salariaţilor:

 1. evaluarea posturilor;
 2. salarizarea;
 3. motivarea nesalarială.

3.3. Organizarea resurselor umane:

 1. analiza şi reevaluarea posturilor;
 2. elaborarea documentelor organizaţionale: Regulamentul Intern (R.I.), Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.), Statul de funcţii şi Organigrama.

3.4. Gestiunea personalului:

 1. elaborarea şi modificarea/completarea Contractului Individual de Muncă (C.I.M.); participă la elaborarea şi modificarea/completarea Acordului Colectiv/Contractului Colectiv de Muncă (A.C /C.C.M.);
 2. gestiunea dosarelor profesionale şi de personal;
 3. gestiunea bazei de date a evidenţei personalului;
 4. elaborarea de documente de evidenţă a personalului.

3.5. Planificarea resurselor umane:

 1. pregătirea/perfecţionarea salariaţilor;
 2. promovarea salariaţilor.

3.6. Evaluarea performanţelor resurselor umane:

 1. evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 2. evaluarea aptitudinală;
 3. evaluarea medicală.
 • întocmeşte referate, note prin care propune Primarului municipiului Cluj-Napoca elaborarea politicilor în domeniul resurselor umane;
 • propune Primarului municipiului Cluj-Napoca procedurile de lucru privind realizarea activităţilor Serviciului Resurse umane prin punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor din domeniul resurselor umane;
 • răspunde de punerea în aplicare întocmai a actelor elaborate de Consiliul local şi Primar, precum şi a legilor ce reglementează domeniul resurselor umane;
 • răspunde de informarea la timp a salariaţilor cu privire la politicile şi prevederile stabilite de către primar în domeniul resurselor umane.
 • verifică modul de aplicare şi respectare a prevederilor R.I., A.C./C.C.M. aplicabil, propunând primarului municipiului Cluj-Napoca măsurile care se impun pentru respectarea lor;
 • verifică actele şi documentele care au stat la baza întocmirii dosarului profesional şi a dosarelor personale ale salariaţilor;
 • verifică utilizarea timpului de lucru de către salariaţi.
 1. Intern – cu salariaţii instituţiei/compartimentele de muncă, serviciile publice din subordinea Consiliului local.
 2. Extern – persoane fizice care sunt interesate pentru ocuparea unor posturi vacante sau care solicită în scris documente sau informaţii.
 3. Persoane juridice: Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, I.N.A, I.T.M., A.J.O.F.M., Casa de pensii, A.N.F.P., instituţii de învaţamânt de pe raza Municipiului Cluj-Napoca şi cu alte instituţii publice în limita competenţelor stabilite de primar.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK