Plăți sume

cuprinse în înștiințarea de plată

Plata sumelor cuprinse în înştiinţarea de plată, care este trimisă împreună cu scrisoarea primarului, la început de an fiscal.

Pentru plata taxelor şi impozitelor cuprinse în înştiinţarea de plată care este trimisă împreună cu scrisoarea primarului, la început de an fiscal, folosiţi Plată impozite fără autentificare.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?