Plata sumelor cuprinse în înştiinţarea de plată, care este trimisă împreună cu scrisoarea primarului, la început de an fiscal.

Pentru plata taxelor şi impozitelor cuprinse în înştiinţarea de plată care este trimisă împreună cu scrisoarea primarului, la început de an fiscal, folosiţi Plată impozite fără autentificare.