Verificați starea cererii dumneavoastră pe pagina https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura