Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voevod, FN, tel. 0799.714.877, persoana de contact: Marcel Pârvu

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02.04.2020 ora 12,00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

Anunț

Documentație atribuire