A N U N Ţ

privind licitaţia publică în vederea închirierii chioşcului multifuncţional C5 şi a spaţiului destinat amplasării chioşcului multifuncţional C5 situat în zona pietonală B-dul Eroilor, Cluj-Napoca

Autoritate contractantă: Municipiul Cluj- Napoca

Organizatorul procedurii: Municipiul Cluj- Napoca

Obiectivul: Închirierea chioşcului multifuncţional C5 şi a spaţiului destinat amplasării chioşcului multifuncţional C5 – zona pietonală, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca

Documentele de închiriere: Primaria municipiului Cluj-Napoca, Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, Serviciul Autorizări comerţ

Termenul limită de depunere: 12.07.2019 ora 10,00 la registratura autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca

Data desfăşurării licitației: 12.07.2019 ora 13,30 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3

Garanţie de participare: modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele de licitaţie

PRIMAR,

EMIL BOC

Fișă de date

Plan situație