Achizitiiprimarie | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 21.10.2016Restrictii de circulatie Anunt colectiv privind emiterea unor acte administrative fiscale Curs valutar : € = 4.5068 , $ = 4.1343


Achizitiiprimarie

Denumire: Achizitie drapele pentru pavoazarea domeniului public al municipiului Cluj-Napoca

Data postare: 18.10.2016

Valoare contract maxim: 32696,20 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se vor oferta preturi unitare pentru toate dimensiunile solicitate in caietul de sarcini. Mostrele se vor depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7, municipiul Cluj-Napoca.

Documente:   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 24.10.2016 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la adresa achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau prin  fax 0264431575.

Ofertanti: 

Castigator:  

____________________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIE PANOURI DE AFISAJ ELECTORAL, cod CPV 30192170-3  panouri de afisare

Documente: Caiet de sarcini, planse, formular de oferta

Procedura de achizitie directa se desfasoara prin intermediul Catalogului electronic . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Pavoazarea domeniului public al municipiului Cluj-Napoca

Documente: caiet de sarcini

Procedura se desfasoara prin intermediul Catalogului electronic.

___________________________________________________________________________

Denumire: Furnizare drapele pentru pavoazarea domeniului public al municipiului Cluj-Napoca

Documente: Caiet sarcini

Procedura se desfasoara prin intermediul Catalogului electronic. __________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie de anvelope si servicii de vulcanizare pentru autovehiculele institutiei

Data postare: 30.08.2016

Valoare contract maxim: 45000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul unitar cel mai scazut atat la anvelope cat si la manopera de vulcanizare

Se va incheia un contract valabil 24 luni.

Cerinte: Se vor oferta preturi unitare pentru toate tipurile de anvelope cuprinse in caietul de sarcini cat si pentru manopera de vulcanizare.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 02.09.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC PRO VULCAN SRL si SC ALEX AUTO SERVICE SRL

Castigator:  SC PRO VULCAN SRL

_______________________________________________________________________

Denumire: Lucrari de instalatii de apa, bransament, canalizare si montare cismele

Data postare: 13.07.2016

Pret estimat: 41715 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet sarcini, centralizator, formulare, model acord cadru si contract subsecvent

Cerinte minime: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formulare, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni

Data si ora limita de depunere: 19.07.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA - PROCEDURA ANULATA.

____________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie de piese si manopera auto pentru repararea si intretinerea autovehiculelor institutiei

Data postare: 23.06.2016

Valoare contract maxim : 75000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul unitar cel mai scazut atat la piese cat si la manopera

Se va incheia un contract valabil 12 luni.

Cerinte: Se vor oferta preturi unitare pentru toate piesele cuprinse in caietul de sarcini cat si pentru manopera.

Documente:  formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 28.06.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ALEX AUTO SERVICE SRL

Castigator: SC ALEX AUTO SERVICE SRL

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de elaborare DTCU, DTAC, obtinere avize si acorduri necesare, proiect pentru bransament electric - inclus in DTAC, asistenta tehnica pe parcursul elaborarii proiectului tehnic si a executiei in limita competentelor pentru obiectivul de investitii Statii de incarcare autobuze electrice in cadrul proiectului ''Inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu doua statii de incarcare''

Data postare: 22.06.2016

Pret estimat: 47.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   caiet de sarcini   formular model contract

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate, dovada indeplinirii cerintelor  de calificare conform caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 28.06.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC NEON LIGHTING SRL

Pret ofertat: 42.000 lei fara TVA

Castigator:SC NEON LIGHTING SRL

________________________________________________________

Denumire: Achizitionarea unui sistem electronic de emitere de numere de ordine in vederea dirijarii si ordonarii cetatenilor la ghisee

Data postare: 22.06.2016

Pret estimat: 80.000 lei fara TVA

!!! ATENTIE !!! se va oferta pretul total, cuprinzand: pretul sistemului, garantia de 24 de luni si mentenanta pentru lunile 25-60; totodata, se va preciza pretul mentenantei pe an deoarece plata se va realiza anual, dupa prestarea serviciilor, pe baza unui proces-verbal de receptie a serviciului.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formular  caiet de sarcini  model contract

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 27.06.2016, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.; S.C. ROOT SECURITY S.R.L.

Castigator: S.C. ROOT SECURITY S.R.L.

Pret ofertat: 73899 lei fara TVA

______________________________________________________________________________________

Denumire: Dosare de carton pentru arhive

Data postare: 16.06.2016

Pret estimat: 64840 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se vor oferta preturi unitare pentru fiecare tip de dosar, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:  formulare,  caiet de sarcini, imagini

Data si ora limita de depunere: 22.06.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC BNM INSTAL SRL, SC MILANO PAPETARIE SRL, SC YES AGENCY SRL, SC ORIZONT GROUP SRL, SC GOLDPAPER PROD SRL

Castigator: SC BNM INSTAL SRL

Pret ofertat: 35500 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de verificare, intretinere si asigurare a functionarii sirenelor electrice de alarmare a populatiei

Data postare: 16.06.2016

Pret estimat: 10980 lei fara TVA

pretul estimat se refera la valoarea totala a serviciilor pentru 12 luni.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret valabil pentru 12 luni.

Documente: formulare, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 22.06.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ROOT SECURITY SRL, SC SPOT COMMUNICATION SRL

Castigator: SC ROOT SECURITY SRL

Pret ofertat:  8820 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Scaune pentru birou

Data postare: 09.06.2016

Pret estimat: 14000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente: formulare, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 14.06.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ANTARES ROMANIA SRL

Castigator: SC ANTARES ROMANIA SRL

Pret ofertat: 13608 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Paravane din plexiglas pentru delimitarea a 5 ghisee

Data postare: 07.06.2016

Pret estimat: 11967,74 lei TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Termenul de executie este de maxim 24 de zile.

Documente: formulare, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 10.06.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC METALOTEHNIC SRL

Castigator: SC METALOTEHNIC SRL

Pret ofertat: 9850 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Asigurare RCA si CASCO pentru doua autovehicule

Data postare: 30.05.2016

Pret estimat: 10345,77 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se va oferta un preţ unitar fara TVA, fara fransiza.

Documente:  formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 02.06.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Domas Insurance Broker de Asigurare SRL, SC Crest Asigurare Broker de Asigurare SRL, SC Atlantic Broker de Asigurare SRL, SC Alianz Tiriac SRL, SC Fast Broker Asigurari Reasigurari SRL, SC Generali-Agentia Bucuresti, SC Alianz Tiriac prin broker Moldovan Rares

Castigator: SC Domas Insurance Broker de Asigurare SRL

Pret ofertat: 5300,64 le fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de inchiriere a circuitelor telefonice destinate actionarii sirenelor de alarmare

Data postare: 26.05.2016

Pret estimat: 3.832,51 lei TVA

pretul estimat se refera la valoarea totala a serviciilor pentru 12 luni.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret valabil pentru 12 luni.

Documente: formulare, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 31.05.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC TELEKOM ROMNIA COMMUNICATIONS SA

Castigator: SC TELEKOM ROMNIA COMMUNICATIONS SA

Pret ofertat: 3832, 51 lei fara TVA

______________________________________________________________________

Denumire: boiler mixt de 300 litri

Data postare: 26.05.2016

Pret estimat: 3240 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Documente:   formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 31.05.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC DUMAS SERVIMPEX SRL

Castigator: SC DUMAS SERVIMPEX SRL

Pret ofertat: 2800 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Dulapuri metalice pentru arhiva

Data postare: 25.05.2016

Pret estimat: 13200 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate dulapurile, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a dulapurilor, fara TVA.

Documente:  formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 30.05.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC RIVER TRADE&SERVICES SRL, SC ECOCRANES ROMANIA SRL, SC AMBIENT SA, SC SOMET SRL, SC VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL

Castigator:  SC RIVER TRADE&SERVICES SRL

Pret ofertat:  11767,80 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de verificare a instalatiilor electrice din sediile Primariei

Data postare: 24.05.2016

Pret estimat: 4671 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret valabil pentru toate instalatiile cuprinse in caietul de sarcini.

Documente:   formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 27.05.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ELECTRIC LINE SRL

Castigator: SC ELECTRIC LINE SRL

Pret ofertat: 4100 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de "Elaborare certificate de performanta energetica pentru cladirile din proprietatea/ administrarea municipiului Cluj-Napoca in conformitate cu prevederile Legii nr. 375/2005 si a Legii nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005"

Data postare: 20.05.2016

Pret estimat: 134.562  lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formular,  caiet de sarcini,  model acord-cadru, model contract subsecvent, cerinte minime de calificare

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul acord-cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni,  formularul solicitat si documente in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate. 

Data si ora limita de depunere: 26.05.2016, ora 12:00

ATENTIE!!!!    CLARIFICARI ,  clarificari 2

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC CALORIA SRL, SC AUDITENERGETIC CONSULTING SRL, DAN SUMALAN PFA

Castigator: SC AUDITENERGETIC CONSULTING SRL

Pret ofertat: 80.737,20 LEI FARA TVA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de proiectare pentru "Consolidare corpuri de cladire A1 si A2 la Colegiul National George Cosbuc, str. Avram iancu, nr. 70-72, Cluj-Napoca, jud. Cluj"

Data postare: 20.05.2016

Pret estimat: 32.472,29 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: FORMULAR ,CAIET DE SARCINI , MODEL DE CONTRACT ,  EXPERTIZA , CERTIFICAT URBANSIM , CERINTE MINIME COSBUC

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni,  formularul solicitat si documente in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate. 

Data si ora limita de depunere: 26.05.2016, ora 10:00

ATENTIE!!!!!!  CLARIFICARI

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC  PRO CONCRETE SRL 

Castigator: SC PROCONCRETE SRL

Pret ofertat: 31980 lei fara TVA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de proiectare pentru "Consolidare corpuri  cladire la  Liceul de Muzica Sigismund Toduta, str. Paris, nr 60, Cluj-Napoca, jud.  Cluj"

Data postare: 20.05.2016

Pret estimat: 32.121,97 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: FORMULAR  , CAIET DE SARCINI ,  MODEL DE CONTRACT  EXPERTIZA , CERTIFICAT URBANISM, CERINTE MINIME TODUTA

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni,  formularul solicitat si documente in vederea demonstrarii indeplinirii  cerintelor minime solicitate. 

Data si ora limita de depunere: 26.05.2016, ora 10:00

ATENTIE!!!!!!    CLARIFICARI 

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:  SC PRO CONCRETE SRL

Castigator: SC PROCONCRETE SRL

Pret ofertat: 28909,77 lei fara TVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Asigurare RCA si CASCO pentru doua autovehicule

Data postare: 12.05.2016

Pret estimat: 1813,84 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se va oferta un preţ unitar fara TVA, fara fransiza.

Documente:  formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 17.05.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC CARPATICA ASIG. SA, SC ATLANTIC BROKER GROUP-BROKER DE ASIGURARE SRL

Castigator: SC CARPATICA ASIG. SA pentru autoturismul CJ06CLC cu pretul de 1034,05 lei fara TVA

                       SC ATLANTIC BROKER GROUP-BROKER DE ASIGURARE SRL pentru autoturismul CJ27CLC cu pretul de 1060,27 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Cartuse pentru faxuri si imprimante

Data postare: 11.05.2016

Pret estimat: 69016,52 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Se va incheia un Acord-cadru valabil 12 luni.

Documente:  formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 16.05.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL

Castigator: SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL

Pret ofertat: 43644,05 lei fara TVA

______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de dirigentie de santier aferente obiectivului de investitii "Pod Traian, municipiul Cluj-Napoca"

Data postare: 10.05.2016

Pret estimat: 65.463 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet sarcini, formularecerinte minimemodel contract

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni,  formularul solicitat si documente in vederea demonstrarii cerintelor minime solicitate. 

Data si ora limita de depunere: 16.05.2016, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

CLARIFICARI

Ofertanti: SC STARCOM EXIM SRL, SC CONSTRUCT CDP SRL, SC LUCIEN SOLUTIONS SRL

Castigator: SC LUCIEN SOLUTIONS SRL-D

Pret ofertat: 41896.32 lei fara TVA.

____________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie tricouri personalizate conform caietului de sarcini si al vizualului, necesare evenimentului "Iubesc Clujul curat"

Data postare: 04.05.2016

Pret estimat: 25000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet de sarcini  ; visual1 ; formular; 

Data si ora limita de depunere: 09.05.2016, ora 10:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Ideea House Image Promotion SRL; SC Concept Promo Business SRL; SC Art Maniacs SRL; SC Global Print BDV SRL; SC M.A. Cristina SRL; SC Creative Production Boutique SRL; SC Point Advertising Grup SRL; SC KA Promotion Line SRL; SC Hope Promo SRL; SC Sales Serv SRL; SC Lemings SRL; SC Portalis Media Project SRL; SC Solutions Line; SC Solutii in Afaceri Wedas SRL  

Castigator:  SC Ideea House Image Promotion SRL

Pret ofertat: 15600 lei, fara TVA

______________________________________________________________________

Denumire: Asigurare RCA si CASCO pentru patru automobile

Data postare: 04.05.2016

Pret estimat: 3381,64 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se va oferta un preţ unitar fara TVA, fara fransiza.

Documente:  formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 09.05.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL, SC CREST ASIG. BROKER DE ASIGURARE SRL, SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL

Castigator: SC DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL

Pret ofertat: 2438,51 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de realizare " Studiu de calitate a aerului si asistenta tehnica pentru realizarea Planului de calitate a aerului pentru  municipiul Cluj-Napoca"

Data postare: 03.05.2016

Pret estimat:  85.000 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1, formular oferta, modelul de contract insusit prin semnare si parafare cu/fara obiectiuni.

Data si ora limita de depunere: 09.05.2016, ORA 14.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Documente:  caiet sarcini, formular, model contract

OFERTANTI : SC AGRONET INFO SRL, SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL, SC EPMC Consulting SRL, SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL.

CASTIGATOR: SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL

PRET CASTIGATOR: 23.000 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie servicii de print pe tricouri deja existente, necesare evenimentului "Zilele Clujului"

Data postare:26.04.2016

Pret estimat: 4500lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet de sarcini; vizual 1; vizual 2; vizual 3; formular

Data si ora limita de depunere: 03.05.2016, ora 10:00

Cerinte: se va depune formular, oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:  Procedura anulata!

Castigator: 

Pret ofertat:  

______________________________________________________________________________________

Denumire:Achizitie servicii de scenotehnica, pentru evenimentul "Zilele Clujului", in Piata Muzeului, conform caietului de sarcini

Data postare: 25.04.2016

Pret estimat: 9500 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   caiet de sarcini formular;

Data si ora limita de depunere: 28.04.2016, ora 14:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Wattech Production SRL; SC Marius M Sound SRL;

Castigator:SC Marius M Sound SRL

Pret ofertat: 8200 lei, fără TVA

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie brosuri necesare pentru promovarea evenimentului "Zilele Clujului"

Data postare: 25.04.2016

Pret estimat: 33000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documentecaiet de sarcini ;formular;

Data si ora limita de depunere: 28.04.2016, ora 10:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Absolut SRL; Galaxy Design SRL; SC Crescent Advertising SRL; SC Sales Serv SRL; SC Conphys SRL; SC Publicity SRL; SC Alsacian Group SRL; SC Silkat Electric Grup SRL; SC AMM Design SRL ; SC Global Print SRL; SC Yes Agency SRL

Castigator: SC AMM Design SRL

Pret ofertat: 25200 lei, fără TVA

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de amplasare, vidanjare si intretinere toalete ecologice pe domeniul public al mun. Cluj-Napoca

Data postare: 25.04.2016

Pret estimat:  131.037,45 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1 si formular oferta.

Data si ora limita de depunere: 03.05.2016, ORA 14.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Documente:  caiet sarcini, formular oferta, formular 69^1

OFERTANTI : SC STRICT PREST SRL, SC EURO ECOLOGIC SRL

CASTIGATOR: SC EURO ECOLOGIC SRL

PRET CASTIGATOR: 118.767 lei fara TVA

________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de dirigentie de santier aferente obiectivului de investitii "Pod Traian, municipiul Cluj-Napoca"

Data postare: 25.04.2016

Pret estimat: 65.463 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet sarcini, formulare, cerinte minime, model contract

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni,  formularul solicitat si documente in vederea demonstrarii cerintelor minime solicitate. 

Data si ora limita de depunere: 03.05.2016, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC CONSTRUCT CDP SRL, (oferta intarziata);  SC LUCIEN SOLUTIONS SRL-D (oferta inacceptabila si neconforma)

PROCEDURA ANULATA

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de proiectare pentru "Consolidare corpuri  cladire la  Liceul de Muzica Sigismund Toduta, str. Paris, nr 60, Cluj-Napoca, jud.  Cluj"

Data postare: 20.04.2016

Pret estimat: 32.121,97 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular , caiet de sarcini,  model de contract,  expertiza Toduta , CU Toduta, cerinte minime 

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni,  formularul solicitat si documente in vederea demonstrarii cerintelor minime solicitate. 

Data si ora limita de depunere: 26.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC SPIRI COM SRL, SC LUCIEN SOLUTION SRL-D

Castigator: PROCEDURA ANULATA

Pret ofertat: PROCEDURA ANULATA

___________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de proiectare pentru "Consolidare corpuri de cladire A1 si A2 la Colegiul National George Cosbuc, str. Avram iancu, nr. 70-72, Cluj-Napoca, jud. Cluj"

Data postare: 20.04.2016

Pret estimat: 32.472,29 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular , caiet de sarcini, model de contract,  expertiza Cosbuc, CU Cosbuc, cerinte minime

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni,  formularul solicitat si documente in vederea demonstrarii cerintelor minime solicitate. 

Data si ora limita de depunere: 26.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC SPIRI COM SRL, SC LUCIEN SOLUTION SRL-D

Castigator: PROCEDURA ANULATA

Pret ofertat: PROCEDURA ANULATA

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de operator RSVTI si a serviciilor de mentenanta curenta, reparatii accidentale si autorizare CNCIR

Data postare: 19.04.2016

Pret estimat: 15.000 lei fara TVA / 2 ani

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare  caiet de sarcini  model contract

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate

CLARIFICARE:

Intrebare: Referitor la contractul de prestari servicii, va rugam, precizati cuantumul penalitatilor in cazul in care achizitorul nu-si indeplineste obligatiile de plata.

Raspuns: Cazul expus de dvs. nu este incident, astfel incat nu vom accepta inserarea de penalitati in modelul de contract publicat. 

Data si ora limita de depunere:25.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. SAGRADA CONSTRUCT S.R.L. (oferta inacceptabila); REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA (oferta intarziata)

PROCEDURA ANULATA

______________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de acceptare a cardurilor la plata prin intermediul E-COMMERCE si SNEP

Data postare: 18.04.2016

Pret estimat: 70.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: Formular  ,  Caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 22.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: BANCA TRANSILVANIA S.A

Castigator: BANCA TRANSILVANIA S.A.

Pret ofertat: 36.000 LEI

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Lucrari de instalatii electrice - bransament subteran trifazat - pentru obiectivul "Gradinita Floare de Iris, str. Oasului nr. 129-131"

Data postare: 12.04.2016

Pret estimat: 4.470 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular  caiet de sarcini

CERINTA MINIMA: ofertantul va depune in copie, atestat emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, valabil la data depunerii ofertei, pentru lucrari de instalatii electrice de joasa tensiune.

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat si dovada indeplinirii cerintei minime

Data si ora limita de depunere: 20.04.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. ELECTROPLUS S.R.L. , S.C. NEON LIGHTING S.R.L.

Castigator: S.C. NEON LIGHTING S.R.L.

Pret ofertat: 3.000 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de elaborare DTCU, DTAC, obtinere avize si acorduri necesare, proiect pentru bransament electric - inclus in DTAC, asistenta tehnica pe parcursul elaborarii proiectului tehnic si a executiei in limita competentelor pentru obiectivul de investitii Statii de incarcare autobuze electrice in cadrul proiectului ''Inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu doua statii de incarcare''

Data postare: 12.04.2016

Pret estimat: 47.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare  caiet de sarcini  model contract

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate, dovada indeplinirii cerintelor minime de calificare: obiect principal de activitate: arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea; personal minim: un topograf/geodez- autorizat ANCPI, un geotehnician(absolvent al facultatii de geologie sau facultate de constructii), un arhitect cu drept de semnatura, membru OAR/echivalent, un inginer rezistenta absolvent facultate constructii, un inginer instalatii absolvent al facultatii de constructii sectia instalatii, atestat ANRE, un inginer absolvent al facultatii de constructii sectia drumuri si poduri

Data si ora limita de depunere: 18.04.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. NEON LIGHTING S.R.L.; S.C. SERVELECT S.R.L.

Pret ofertat: 45,000 lei fara TVA(ambele)

Castigator:-

procedura anulata, oferte inacceptabile si/sau neconforme

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie echipamente sportive, pentru sporturi in aer liber si teren

Data postare: 12.04.2016

Pret estimat: 50000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   formular; caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 15.04.2016; ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica, ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail:eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Total Dream Distribution SRL; SC Praf De Tara SRL; SC Clean Sport SRL 

Castigator: SC Clean Sport SRL 

Pret ofertat: 33850 lei, Fara TVA

_______________________________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIA DE DOTARI MEDICALE NECESARE PENTRU PROIECTUL "MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE ASISTENTA MEDICALA"

Data postare: 11.04.2016

Pret estimat: 124.480,51  lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: CAIET DE SARCINI , FISE TEHNICE 1, FISE TEHNICE 2,   FORMULAR,  model de contract

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat si modelul de contract insusit cu /fara obiectiuni. 

Data si ora limita de depunere: 15.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC MEDICAL GRUP SRL

Castigator: SC MEDICAL GRUP SRL

Pret ofertat: 129300 LEI FARA TVA

_______________________________________________________________________________________

Denumire: Cabine de vot necesare dotarii si amenajarii sectiilor de votare

Data postare: 07.04.2016

Pret estimat: 132.000  lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet de sarcini,   formular, formular de oferta financiara

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat. 

Data si ora limita de depunere: 13.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC MIT OFFICE SIBIU SRL; SC TERRA BILD SRL; SC PMA INVEST SRL.

Castigator: SC TERRA BILD SRL

Pret ofertat: 99.825 LEI  FARA TVA

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitionarea a 1500 de baloane umflate cu heliu, conform caietului de sarcini

Data postare:05.04.2016

Pret estimat: 6500 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul produselor la adresa mentionata in caietul de sarcini

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 08.04.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la eveniment@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264599329

Ofertanti:

Castigator: 

Pret ofertat: Denumire: Servicii de proiectare  documentatii  tehnico-economice, Faza II, pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, AXA  PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 OPERATIUNEA A-CLADIRI REZIDENTIALE

Data postare: 04.04.2016

Pret estimat: 131.670,30  lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: CAIET DE SARCINI,   FORMULAR,  CERINTE MINIME DE CALIFICARE FAZA 2, model acord-cadru faza 2, model contract subsecvent faza 2,

CLARIFICARI SI RASPUNSURI

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, dovada indeplinirii cerintelor minime de calificare.

Data si ora limita de depunere: 11.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC SMARTBAU CONSTRUCT  SRL-D, SC KLEVER SYSTEM SRL

Castigator:  SC KLEVER SYSTEM SRL

Pret ofertat: 119.000 LEI FARA TVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de proiectare  documentatii  tehnico-economice, Faza I, pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, AXA  PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 OPERATIUNEA A-CLADIRI REZIDENTIALE

Data postare: 04.04.2016

Pret estimat: 131.670,30  lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet de sarcini,   formular, cerintele minime de calificare faza 1, model acord cadru faza 1, model contract subsecvent faza 1

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, dovada indeplinirii cerintelor minime de calificare.

Data si ora limita de depunere: 11.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC SMARTBAU CONSTRUCT  SRL-D, SC KLEVER SYSTEM SRL

Castigator: SC KLEVER SYSTEM SRL

Pret ofertat: 119.000 LEI FARA TVA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect : lot 1- CENTRU REGIONAL DE EXCELENTA PENTRU INDUSTRII CREATIVE; lot 2- ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN MUN. CLUJ-NAPOCA; lot 3- MODERNIZAREA TRAMEI STRADALE SI ACCES LA ZONA INDUSTRIALA IN MUN. CLUJ-NAPOCA-LUCRARI DRUMURI

Data postare: 04.04.2016

Pret estimat: 131.000  lei fara TVA (LOT 1= 70.000 lei fara TVA; lot 2=21.000 lei fara TVA; lot 3=40.000 lei fara TVA)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet de sarcini lot 1,  caiet de sarcini lot 2,  caiet de sarcini lot 3,   formulare ,  model contract, cerinte minime de calificare

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, dovada indeplinirii cerintelor minime de calificare, insusirea modelului de contract cu/fara obiectiuni

Data si ora limita de depunere: 08.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC DISTINCT PROIECT SRL-D (LOT 1, LOT 2, LOT 3)

Castigator: SC DISTINCT PROIECT SRL-D

Pret ofertat: LOT 1= 53900 LEI FARA TVA; LOT 2= 19500 LEI FARA TVA; LOT 3= 26800 LEI  FARA TVA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie in domeniul constructiilor civile pentru obiectivul de investitii "Liceul Teologic Adventist Maranatha- supraetajare Corp C"

Data postare: 04.04.2016

Pret estimat: 22.534 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet sarcini, formulare, model contract, cerinte minime de calificare

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele solicitate, dovada indeplinirii cerintelor minime, insusirea modelului de contract cu/fara obiectiuni

Data si ora limita de depunere: 07.04.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

CLARIFICARE

Ofertanti: SC SPIRI COM SRL, SC CONSTRUCT CDP SRL

Castigator: SC CONSTRUCT CDP SRL

Pret ofertat: 19.500 lei fara TVA

___________________________________________________________________________

Denumire: Achizitionarea a 15000 de carduri tiparite pentru proiectul "Bike Sharing", conform caietului de sarcini

Data postare: 01.04.2016

Pret estimat: 20000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul produselor la autoritatea contractanta.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere:06.04.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la eveniment@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264599329

Ofertanti: SC PMA Invest SRL; SC PrintCard Sustems SRL

Castigator:  SC PMA Invest SRL

Pret ofertat: 17850 lei, fara TVA


Denumire: Lucrari de reparatii si confectionare a materialelor in vederea amenajarii sectiilor de votare pentru asigurarea organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor

Data postare: 30.03.2016

Pret estimat: 377.960 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular  anexa formular de oferta  caiet de sarcini  ANEXA 1  ANEXA 2  ANEXA 3  CERINTE MINIME

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele solicitate, dovada indeplinirii cerintelor minime

Data si ora limita de depunere: 06.04.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

PROCEDURA ANULATA - nu a fost depusa nicio oferta

________________________________________________________________________________________________

Denumire achiziţie: Furnizare apă în sistem watercooler

Dată postare: 30.03.2016

Preţ estimat: 109.000 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Oferta va cuprinde atât preţul unitar pentru toate produsele ce fac obiectul procedurii de achiziţie cât şi valoarea totală calculată în funcţie de cantităţile maxime prezentate în caietul de sarcini, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca valoarea estimată se referă la valoarea totală a produselor, la cantităţile maxime, fără TVA.

Se va încheia un Acord-cadru valabil 2 ani.

Documente:  formulare, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 04.04.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC SAMMILLS  DISTRIBUTION SRL, SC LA FANTANA SRL, SC CUMPANA 1993 SRL

Castigator: SC SAMMILLS  DISTRIBUTION SRL

Pret ofertat: 100.000 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Asigurare CASCO pentru o ambulanta

Data postare: 29.03.2016

Pret estimat: 1700,69 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se va oferta un preţ unitar fara TVA, fara fransiza.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 01.04.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: Asirom Cluj-Napoca, Omniasig prin Domas Insurance, Carpatica Asig. SA, Omniasig - Sucursala Bihor, Uniqa Asig., Omniasig - Cluj-Napoca - Agentia Zorilor, Asirom- Cluj-Napoca, Groupama Asig

Castigator: Omniasig - Cluj-Napoca - Agentia Zorilor

Pret ofertat: 1114,56 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de dirigentie de santier aferente obiectivului de investitii "Construire blocuri de locuinte destinate inchirierii, str. Sighisoarei nr.21, municipiul Cluj-Napoca"

Data postare: 28.03.2016

Pret estimat: 86.093 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet sarcini, cerinte calificare, model contract, formulare

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul  contract  insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate, dovada indeplinire cerinte minime de calificare.

Data si ora limita de depunere: 01.04.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC DGS CONSULT DVELOPMENT SRL, SC Q TEST SRL, SC ABCONY SERV SRL-D, SC MBC CONSULT SRL, SC PRO-FIT SRL, SC ECOTEK PROJECTS SRL, SC SMARTBAU CONSTRUCT SRL, SC CONSTRUCT CDP SRL.

Castigator: SC PRO FIT SRL

Pret ofertat: 33.330 lei fara TVA

__________________________________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIE VITRINA EXPUNERE DRAPEL AVRAM IANCU

Data postare: 23.03.2016

Pret estimat: 5360,64 LEI FARA TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formular, caiet de sarcini, plansa 1, plansa 2, plansa 3, lista cantitati

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara  si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 29.03.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: procedura anulata-nu au fost depuse oferte

Castigator: procedura anulata- nu au fost depuse oferte

Pret ofertat: procedura anulata- nu au fost depuse oferte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de operator RSVTI si a serviciilor de mentenanta curenta, reparatii accidentale si autorizare CNCIR

Data postare: 21.03.2016

Pret estimat: 27.840 lei fara TVA / 2 ani

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare  caiet de sarcini  model contract

CLARIFICARE

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate

Data si ora limita de depunere: 24.03.2016, ora 16:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. ELEVATOR EXPERT S.R.L.; S.C. SAGRADA CONSTRUCT S.R.L.; S.C. TEHPRO S.R.L.

PROCEDURA ANULATA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitionarea unui steag supradimensionat conform caietului de sarcini atasat

Data postare: 21.03.2016

Pret estimat: 15500 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini  

Data si ora limita de depunere: 23.03.2016 ora 16,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la eveniment@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264599329

Ofertanti: SC Miraculics Media SRL; Decorativa S.A; Vitrina Felix Mediav S.A; SC Ambient S.A

Castigator: Decorativa S.A

Pret ofertat: 12500 lei, fara TVA

 

Denumire: Service platforme ridicatoare

Data postare: 18.03.2016

Pret estimat: 3000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate platformele, exprimat in lei fara TVA, pentru o pe perioada de 12 luni.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala, pentru toate platformele, fara TVA, pentru o pe perioada de 12 luni.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 23.03.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ZINVEST SERV SRL

Castigator: SC ZINVEST SERV SRL

Pret ofertat: 2880 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIA DOTARILOR MEDICALE NECESARE PENTRU PROIECTUL MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE ASISTENTA MEDICALA

Data postare: 17.03.2016

Pret estimat:  124.480,51  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  FORMULAR,    CAIET DE SARCINI,  FISE TEHNICE 1,  FISE TEHNICE 2,  MODEL DE CONTRACT

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 23.03.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:-

Castigator: -

Pret ofertat: -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de UPGRADE sistem informatic integrat pentru servicii online oferite in Municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 16.03.2016

Pret estimat:  11.193,25 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular   caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularele solicitate

Data si ora limita de depunere: 22.03.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:SC NET BRINEL SA

Castigator: SC NET BRINEL SA

Pret ofertat: 11.125 LEI FARA TVA

______________________________________________________________________________

Denumire: Lucrari de intretinere si decolmatare a rigolelor de colectare a apelor pluviale si a cursurilor de apa aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Data postare: 16.03.2016

Pret estimat: 430.317,90 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular  formular de oferta  model acord cadru si contract subsecvent caiet de sarcini  cerinte minime

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate

Data si ora limita de depunere: 23.03.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. STRICT PREST S.R.L.

Castigator: S.C. STRICT PREST S.R.L.

Pret ofertat: 413.000 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de elaborare DTCU, DTAC, abtinere avize si acorduri necesare, proiect pentru bransament electric -inclus in DTAC, asstenta tehnica pe parcursul elaborarii proiectului tehnic si a executiei in limita competentelor pentru obiectivul de investitii Statii de incarcare autobuze electrice in cadrul proiectului ''Inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu doua statii de incarcare''

Data postare: 15.03.2016

Pret estimat: 25.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet sarcini , formular, model contract

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate, dovada indeplinire cerinte minime de calificare: obiect principal de activitate: arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea; personal minim: un topograf/geodez- autorizat ANCPI, un geotehnician(absolvent al facultatii de geo;;ogie sau facultate de constructii), un arhitect cu drept de semnatura, membru OAR/echivalent, un inginer rezistenta absolvent facultate constructii, un inginer instalatii absolvent al facultatii de constructii sectia instalatii, atestat ANRE, un inginer absolvent al facultatii de constructii sectia drumuri si poduri

Data si ora limita de depunere: 21.03.2016, ora 16:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: -

Pret ofertat: -

Castigator:-

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de insusire/completare a documentatiei tehnice existente pentru lucrarile de interventie in vederea punerii in siguranta a elementelor si partilor de constructie care prezinta pericol public la imobilele situate in "Ansamblul Urban  - Centrul istoric al orasului Cluj-Napoca" conform instructiunilor Ministerului Culturii nr. 01/2016

Data postare: 14.03.2016

Pret estimat: 102.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet sarcini, cerinte minime de calificaremodel acord cadrumodel contract subsecvent,formular oferta, formulare

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate

Data si ora limita de depunere: 17.03.2016, ora 16:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC ARH SERVICE GUTTMANN &COMP SNC

Pret ofertat: 99.150 lei fara TVA

Castigator:SC ARH SERVICE GUTTMANN &COMP SNC

__________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de operator RSVTI si a serviciilor de mentenanta curenta, reparatii accidentale si autorizare CNCIR

Data postare: 09.03.2016

Pret estimat: 27.840 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular  caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 14.03.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. ELEVATOR EXPERT S.R.L.; S.C. SAGRADA CONSTRUCT S.R.L.; S.C. TEHPRO S.R.L.

PROCEDURA ANULATA - caietul de sarcini pus la dispozitie este incomplet

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU "REABILITAREA FANTANII ARTEZIENE CUZA VODA SITUATA PE B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 23-25 INTERSECTIE CU STR. CUZA VODA DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Data postare: 03.03.2016

Pret estimat: 8270 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet de sarcini, certificat de urbanism, anexa la formularul de oferta, formular decl art 69^1, model de contract, plan incadrare in zona

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formular decl. art 69^1.

Data si ora limita de depunere:08.03.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC BELETAGE SRL

Castigator: SC BELETAGE SRL

Pret ofertat: 6.998  LEI  FARA  TVA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Achizitia unui calculator dedicat pentru editarea si arhivarea imaginilor video ale Primariei

Data postare: 02.03.2016

Pret estimat: 40.170,60 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular  caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 07.03.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L.; S.C. BLADE SOLUTIONS S.R.L.; S.C. UNIONCO S.R.L.; S.C. SELECT IT S.R.L.; S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.; S.C. BAD DOG OFFICE DISTRIBUTION S.R.L.; S.C. PROTEK ASTRAL S.R.L.; S.C. ELSACO SOLUTIONS S.R.L.; S.C. NET BRINEL S.A.

Castigator: S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L.

Pret ofertat: 19.694 lei fara TVA

_____________________________________________________________________________________________

Denumire: Camera video profesionala si accesorii

Data postare: 01.03.2016

Pret estimat: 37000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:   formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 04.03.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC CHROME COMPUTERS SRL, SC O-VIDEO SRL, SC SELECT IT SRL, SC PROTEK ASTRAL SRL, SC GERMROM TRADING SRL

Castigator: SC CHROME COMPUTERS SRL

Pret ofertat: 35090,90 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Aparat foto profesional si accesorii

Data postare: 01.03.2016

Pret estimat: 37541.67 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:  formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 04.03.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC AMS EXPERT CONSULT SRL, SC TOTAL STAR SERVICE SRL, SC SELECT IT SRL, SC PROTEK ASTRAL SRL, SC GERMROM TRADING SRL

Castigator: SC AMS EXPERT CONSULT SRL

Pret ofertat: 33333 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Dulapuri metalice pentru arhiva

Data postare: 29.02.2016

Pret estimat: 7000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate dulapurile, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a dulapurilor, fara TVA.

Documente:    formulare, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 03.03.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: S.C. AMBIENT SA

Castigator:  S.C. AMBIENT SA 

Pret ofertat: 5519,9 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Verficari metrologice si schimbarea unor acumulatori pentru cantarele aflate in Pietele Agroalimentare Flora, Grigorescu, Hermes si Zorilor

Data postare: 18.02.2016

Pret estimat: 25.200 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular   caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 23.02.2016, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. AMECS S.R.L.

Castigator: S.C. AMECS S.R.L.

Pret ofertat: 25.132 lei fara TVA

_____________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de curatenie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap  angajate in Unitatile Protejate Autorizate in baza Legii nr. 448/2006

Data postare: 17.02.2016

Pret estimat: 80.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va prezenta Autorizatia de functionare ca unitate protejata, formularul de oferta ( in care se va preciza numarul de persoane si numarul de luni) si formularul anexat

Documente:  formular , (oferta va cuprinde  minim  4 persoane pentru o perioada de 10 luni)

Data si ora limita de depunere: 22.02.2016 ora 14,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro  sau la fax 0264431575

Ofertanti: SC ATLAS TOUR SRL RM. VALCEA, SC  FDP STORE TEAM SRL, FUNDATIA AJUTATI COPIII ROMANIA.

Castigator:SC ATLAS TOUR SRL

Pret ofertat: 72.000 LEI FARA TVA

----------------------------------------------------------------------------------

Denumire:Achizitie servicii de print: Mesh, banner si Roll-up-uri conform caietului de sarcini atasat

Data postare: 16.02.2016

Pret estimat: 65000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini  

Data si ora limita de depunere: 19.02.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la eveniment@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264599329

Ofertanti: SC Balper Media SRL; SC Media Consulta International SRL; SC Miraculics Media SRL; SC TBDS Media Invest SRL; SC PMA Invest SRL; SC Star Print Services SLR

Castigator: SC PMA Invest SRL

Pret ofertat: 53632.5 lei fara TVADenumire: Pubele din plastic pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile

Data postare: 10.02.2016

Pret estimat: 6300 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini,    model

Data si ora limita de depunere: 15.02.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC PROFESIONAL SP SRL

Castigator: SC PROFESIONAL SP SRL

Pret ofertat: 5250 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Dulapuri metalice pentru arhiva

Data postare: 09.02.2016

Pret estimat: 11780 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate dulapurile, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a dulapurilor, fara TVA.

Documente:     formulare,      caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 12.02.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC PROFELIS C&V SRL, SC ECOCRANES ROMANIA SRL, SC AGROMETAL SRL, SC MOLDOPLAST SRL

Castigator: SC PROFELIS C&V SRL

Pret ofertat: 10487,81 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de insusire/completare a documentatiei tehnice existente pentru lucrarile de interventie in vederea punerii in siguranta a elementelor si partilor de constructie care prezinta pericol public la imobilele situate in "Ansamblul Urban  - Centrul istoric al orasului Cluj-Napoca" conform instructiunilor Ministerului Culturii nr. 01/2016

Data postare: 09.02.2016

Pret estimat: 77.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet sarcini, cerinte minime de calificare, model acord cadru, model contract subsecvent, formular oferta, formulare

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate

Data si ora limita de depunere: 15.02.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Procedura anulata - oferta inacceptabila.

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Asigurari RCA si CASCO pentru autovehiculele institutiei

Data postare: 08.02.2016

Pret estimat: 4100 lei

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se vor oferta preţuri unitare pentru cele două tipuri de asigurări, pentru toate autovehiculele din caietul de sarcini.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 11.02.2016 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC CARPATICA ASIG. SA, SC CREDIT EUROPE ASIG. SA, SC FORTE ASIGURARI REASIGURARI SA, SC ALIANZ TIRIAC SA

Castigator: SC CARPATICA ASIG. SA

Pret ofertat: 2357,28 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de proiectare in vederea realizarii obiectivului de investitii "PUD, SF, PT Imobil cu functiuni publice si locuinte sociale str. Ghimesului"

Data postare: 01.02.2016

Pret estimat: 80.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formular   model contract   cerinte minime   caiet de sarcini   plan topografic   certificat de urbanism   documentatie tehnica

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni, precum si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

!ATENTIE! CONTRACTUL SE VA SEMNA DOAR DUPA APROBAREA BUGETULUI

Data si ora limita de depunere: 04.02.2016, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. N2 ARHITECTURA S.R.L.; S.C. SMARTBAU CONSTRUCT S.R.L.-D

Castigator: S.C. N2 ARHITECTURA S.R.L.

Pret ofertat: 69.000 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Executie L.T.E. - extindere retele, bransamente si racorduri pentru obiectivul de investitii "Complex de Agrement in Baza Sportiva din Cartierul Gheorgheni - Str. Alexandru Vaida Voievod din Mun. Cluj-Napoca"

Data postare: 01.02.2016

Pret estimat: 319.727 lei fara TVA, din care 29.066 lei fara TVA reprezinta cheltuieli “diverse si neprevazute” (10% din valoarea estimata fara organizarea de santier, fiind posibil a se achita doar in conditiile prevazute de HG 28/2008); valoarea estimata fara cheltuieli “diverse si neprevazute” este 290.661 lei fara TVA, iar organizarea de santier este 7.640 lei fara TVA. Se va preciza valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute", valoarea cuprinzand cheltuieli "diverse si neprevazute" si valoarea fara cheltuieli "diverse si neprevazute".

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular  model contract  cerinte minime  caiet de sarcini  autorizatie de construire  proiect tehnic

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni, precum si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

!ATENTIE! CONTRACTUL SE VA SEMNA DOAR DUPA APROBAREA BUGETULUI

Data si ora limita de depunere: 08.02.2016, ora 12:00

CLARIFICARI

1. INTREBARE: In lista de cantitati, la poz. 14 se prevede profil T, cu tub de protectie si beton, in conditiile in care, pe traseul cablului nu sunt prevazute subtraversari. Va rugam sa precizati daca aceste lucrari sunt necesare.

      RASPUNS: La poz. 14 se va cota conform Listei de cantitati.

2. INTREBARE: Lungimea traseului conform CS este de aproximativ 10 m, iar cantitatile prevazute in Lista de cantitati corespund unui traseu de aproximativ 50 m. Va rugam sa precizati cantitatile necesare a se oferta.

       RASPUNS: Lungimea traseului se va cota conform Listei de cantitati.

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. NORD CONFOREST S.A.; S.C. NRG INSTAL S.R.L.

Castigator: S.C. NORD CONFOREST S.A.

Pret ofertat: 300.002,58 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de elaborare a unui studiu de oportunitate in vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a zonei Borhanci

Data postare: 21.01.2016

Pret estimat: 8.974,60 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular  caiet de sarcini

!ATENTIE! COMANDA SE VA DA DOAR DUPA APROBAREA BUGETULUI

Data si ora limita de depunere: 27.01.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Procedura anulata - nu a fost depusa nicio oferta

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de supraveghere a lucrarilor de interventie in vederea punerii in siguranta a elementelor si partilor de constructie care prezinta pericol public la imobilele situate in "Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca"

Data postare: 19.01.2016

Pret estimat: 25.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular   caiet de sarcini   model acord cadru si contract subsecvent

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni si formularul solicitat

CERINTA MINIMA DE CALIFICARE: Specialist atestat de Ministerul Culturii pentru toate domeniile (piatra, ipsos, metal etc.) in conformitate cu instructiunile Ministerului Culturii nr.01/2016. Autorizatiile/atestatele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei.

!ATENTIE! CONTRACTELE SUBSECVENTE SE VOR INCHEIA DOAR DUPA APROBAREA BUGETULUI

Data si ora limita de depunere: 22.01.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Procedura anulata - nu a fost depusa nicio oferta

__________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie urne de vot transparente

Data postare: 18.01.2016

Pret estimat: 135.682 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular   caiet de sarcini   imagine 1   imagine 2   imagine 3

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

!ATENTIE! COMANDA SE VA DA DOAR DUPA APROBAREA BUGETULUI

Data si ora limita de depunere: 25.01.2016, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. FOUNTAIN DESIGN S.R.L.; S.C. PROELCONS S.R.L.; S.C. DECORATIVA S.A.; S.C. PROXIMA TAPES S.R.L.; S.C. AGROMETAL S.R.L.; S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L.; S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A.; S.C. METALOTEHNIC S.R.L.; S.C. PRETEXT ADVERTISING S.R.L.; S.C. PMA INVEST S.R.L.

Castigator: S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A.

Pret ofertat: 115.992 lei fara TVA

__________________________________________________________________________________________

Denumire: Verficari metrologice si schimbarea unor acumulatori pentru cantarele aflate in Pietele Agroalimentare Flora, Grigorescu, Hermes si Zorilor

Data postare: 14.01.2016

Pret estimat: 22.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   fomular    caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

!ATENTIE! COMANDA SE VA DA DOAR DUPA APROBAREA BUGETULUI

Data si ora limita de depunere: 19.01.2016, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. AMECS S.R.L.

Procedura anulata - a fost depasita valoarea estimata

____________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitii de Internet si VPN

Data postare: 08.01.2016

Pret estimat: 114.240 lei fara TVA

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru intreaga cantitate prevazuta in caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA.

DocumenteCaiet de sarcini  ,  Formular

Data si ora limita de depunere: 13.01.2016 ora 12,00

!ATENTIE! CONTRACTUL VA FI INCHEIAT DOAR DUPA APROBAREA BUGETULUI

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau la numar fax 0264 431 575;

Ofertanti: S.C. RCS&RDS S.R.L.

Castigator: S.C. RCS&RDS S.R.L.

Pret ofertat88.312,2 lei fara TVA

 

______________________________________________________________________________________

2015                     

Denumire: Achiziţie materiale informative și de promovare a municipiului Cluj-Napoca în 2016

Dată postare: 29.12.2015

Preţ estimat: 34000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinţe: se va oferta un preţ total pentru toate produsele solicitate

DocumenteFormularCaiet de sarciniAnexa 1, Aenxa 2

Data şi ora limită de depunere: 04.01.2016, ora 13

Ofertele se depun la sediul Municipiului Cluj-Napoca – Centrul de Informare pentru Cetăţeni, str. Moţilor nr. 7 și prin fax – 0264 599329.

Ofertanţi: SC Dacris Prod SRL; SC AMM Design SRL; SC PMa Design SRL; SC Pakerman SRL; Antoma Advertising SRL;  SC ManuCode Consulting and Research SRL

Câştigător: SC Dacris Prod SRL

Preţ ofertat: 24040.5 lei fara TVA


Denumire: Achiziţie servicii de transport şi lucrări de montare/demontare a standului turistic al Municipiului Cluj-Napoca, în vederea participării la Târgul de Turism al României – ediţia de primăvară 2016 (25-28 februarie 2016)

Dată postare: 29.12.2015

Preţ estimat: 17.500 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinţe: se va oferta un preţ total pentru toate serviciile/lucrările solicitate

Cerinţe minimeofertantul trebuie să fi executat în ultimii 5 ani lucrări similare celor prezentate în caietul de sarcini (montare standuri similare la târguri de turism)

Documenteformularcaiet de sarcini

Data şi ora limită de depunere: 04.01.2016, ora 13

Ofertele se depun la sediul Municipiului Cluj-Napoca – Centrul de Informare pentru Cetăţeni, str. Moţilor nr. 7 și prin fax – 0264 599329

Ofertanţi: SC Outdoor4u SRL

CâştigătorSC Outdoor4u SRL

Preţ ofertat: 16850 fara TVA


Denumire: Achizitie servicii de tehnoredactare machete si Jurnal Municipal

Data postare: 23.12.2015

Pret estimat: 64800 lei fara TVA

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut

Documente: Caiet de sarcini   ,  Formular

Data si ora limita de depunere: 30.12.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti:  S.C. EMBLEMATIC ADVERTISING SRL-D, S.C. REROLL MEDIA S.R.L.

Procedura anulata.

_____________________________________________________________________

DenumireServicii de monitorizare a presei

Data postare: 23.12.2015

Pret estimat: 63.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: Caiet de sarcini , Formular

Cerinte: 1. Ofertantul trebuie sa prezinte dovada experientei similare: sa prezinte cel putin 3 contracte prestate, o experienta de cel putin 3 ani in activitatea de monitorizare a presei( scrise, online si audio-vizuale). Se vor prezenta  cel putin 3 contracte similare derulate in ultimii 3 ani avand ca obiect servicii de monitorizare de presa impreuna cu cel putin o recomandare din partea beneficiarului.

                2. Ofertantul trebuie sa aiba implementat si sa mentina sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001:2008 si sa poata dovedi acest fapt prin certificat.

Data si ora limita de depunere: 30.12.2015, ora 10:00

Cerinte: Se va prezenta oferta tehnica, oferta financiara si decl art 69^1

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575 

Ofertanti: S.C. TREND COMMUNICATION S.R.L.

Castigator: S.C. TREND COMMUNICATION S.R.L.

Pretul ofertat : 60.000 lei fara TVA

___________________________________________________________

Denumire: Achizitie servicii de scenotehnica, pentru evenimentul "Revelion 2016", in Piata Unirii, conform caietului de sarcini

Data postare: 21.12.2015

Pret estimat: 22000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   caiet de sarcini ,  formular;  

Data si ora limita de depunere: 24.12.2015, oare 10:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: 

Castigator: 

Pret ofertat:


Denumire: ACHIZITIONARE DOTARI MEDICALE NECESARE PENTRU PROIECTUL" MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE ASISTENTA MEDICALA

Data postare: 18.12.2015

Pret estimat: 124.480,51  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formular  model contract, , fise tehnice fise tehnice 2, fise tehnice 3, fise tehnice 4,  caiet de sarcini

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract .

Data si ora limita de depunere:23.12.2015, ora 10.00.

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: procedura anulata- nu au fost depuse oferte. 

______________________________________________________________________________________

Denumire: Elaborare expertiza tehnica, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de fezabilitate, proiect tehnic consolidare zona supusa alunecarilor de teren - Lomb f.n.

Data postare: 18.12.2015

Pret estimat: 130.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare   model contract   caiet de sarcini   cerinte minime

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni, precum si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 23.12.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC NV CONSTRUCT S.R.L.; S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.; S.C. LUCIEN SOLUTIONS S.R.L.-D.

Castigator: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L

Pret ofertat: 97.000 lei fara TVA

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de management energetic pentru Municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 18.12.2015

Pret estimat: 47.149,83 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare   model contract   caiet de sarcini   cerinte minime

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni, precum si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 23.12.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: Asocierea Universitatea Tehnica Cluj-Napoca si Centrul de Resurse pentru Eficienta Energetica

Castigator: Asocierea Universitatea Tehnica Cluj-Napoca si Centrul de Resurse pentru Eficienta Energetica

Pret ofertat: 47.149,83 lei fara TVA

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de elaborare a unui studiu de oportunitate in vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a zonei Borhanci

Data postare: 18.12.2015

Pret estimat: 8.974,60 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare    caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 23.12.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Procedura anulata - nu a fost depusa nicio oferta 

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Dulapuri metalice

Data postare: 17.12.2015

Pret estimat: 11780 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Documente:   formulare,     caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 22.12.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC DNS BIROTICA SRL

Castigator: SC DNS BIROTICA SRL

Pret ofertat: 10430,62 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Aparate de fotografiat si accesorii

Data postare: 17.12.2015

Pret estimat: 4457 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Documente:   formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 22.12.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti:    -

Castigator:    -

Pret ofertat:    -

_______________________________________________________________________

Denumire: Ziare si reviste

Data postare: 09.12.2015

Pret estimat: 14274 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate abonamentele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul zilnic la sediul institutiei din strada Motilor nr. 3.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate abonamnetele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a abonamentelor, fara TVA, pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Documente:   formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 14.12.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC APEX SRL, SC TOP SEVEN WEST SRL

Castigator: SC TOP SEVEN WEST SRL 

Pret ofertat: 10528.04 LEI FARA TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Asigurari RCA si CASCO pentru autovehiculele institutiei

Data postare: 02.12.2015

Pret estimat: 6900 lei

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se vor oferta preţuri unitare pentru cele două tipuri de asigurări, pentru toate autovehiculele din caietul de sarcini.

Documente:  formularecaiet de sarciniacte autovehicule

Data si ora limita de depunere: 07.12.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIG. SRL, SC ASIG. ROM-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, CAMPION BROKER DE ASIGURARE SRL

Castigator: pentru CJ-06-CLC, CJ-27-CLC, CJ-12-GVC SC DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIG cu valoarea totala de 1686,98 lei fara TVA si pentru CJ-16-GJF, CJ-16-WXK, CJ-26-CLC CAMPION BROKER DE ASIGURARE SRL cu valoarea totala de 2072.70 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire achizitie: Servicii de monitorizare sisteme de alarma

Data postare: 27.11.2015

Pret estimat: 28.800 lei fara TVA

Cerinte: Se va prezenta un pret unitar mediu valabil pentru toate cele 20 sedii monitorizate, exprimat in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala, fara TVA, pentru toate sediile monitorizate, pe parcursul anului 2016.

Se va incheia un contract valabil pe parcursul anului 2016.

Documente:  formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 04.12.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Pyrostop Security SRL, SC PP Protect SRL

Castigator: SC Pyrostop Security SRL

Pret ofertat:   9472.8 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

DenumireAutodesk AutoCAD Map 3D 2016 Commercial New SLM ELD ACE PROMO- 2 bucati cu sistem de calcul inclus- necesar pentru Serviciul Urbanism

Caracteristici statie graficaCELSIUS Workstation W530, Xeon E3-1246v3

                                                      3.5GHz/8T(3.9Ghz) 8MB,8GB DDR3-1600, SSD SATA3 128 GB,

                                                      HDD SATA3 1000GB 7.2K, NVIDIA Quadro K600 1GB Multi Card

                                                       Reader 24 in 1, DWD-RW, tastatura KB900+Mouse,

                                                       Win8.1Pro,Garantie 3 ani on-site.

Caracteristici MonitorMonitor (21.5') 1920x1080 @60Hz

                                           Wide 5ms 100M:1 ACM 200nits LED VGA+DVI(w/HDCP)

Data postare: 26.11.2015

Pret estimat: 58.010 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

DocumenteFormular

Data si ora limita de depunere: 04.12.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro  sau la fax 0264/431575

PROCEDURA ANULATA - NU A FOST DEPUSA NICIO OFERTA

_______________________________________________________________________________________

Denumire: Dotari de specialitate aferente proiectului: "Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de munca durabile in zona Pata Rat"

Data postare: 25.11.2015

Pret estimat: 30.550 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare   model contract   caiet de sarcini   fise tehnice

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni.

Data si ora limita de depunere: 02.12.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. SELAN S.R.L.;  S.C. VIDEOTECH SECURITY S.R.L.

Castigator: S.C. SELAN S.R.L. - loturile 1 si 4

                  S.C. VIDEOTECH SECURITY S.R.L. - lotul 2

Pret ofertat: LOT 1: 22.850 lei fara TVA; LOT 2: 3.898 lei fara TVA; LOT 4: 1.200 lei fara TVA

Mentiune: lotul 3 a fost anulat deoarece nu a fost depusa nicio oferta

____________________________________________________________________________________

Denumire achizitie: Prosoape de hartie, hartie igienica si servetele de hartie

Data postare: 24.11.2015

Pret estimat: 121.375 lei fara TVA

Cerinte: Se vor prezenta mostre pentru fiecare din produsele ofertate.

Se vor oferta preturi unitare pentru toate produsele solicitate, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala, fara TVA, a necesarului de produse pentru anul 2016.

Se va incheia un contract valabil pe parcursul anului 2016.

Documente:    formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 27.11.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti:  SC SANITEX HYGIENE SRL, SC PROFESIONAL SP SRL

Castigator: SC SANITEX HYGIENE SRL

Pret ofertat: 105785 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire achizitie: Produse de curatat

Data postare: 24.11.2015

Pret estimat: 100.091 lei fara TVA

Cerinte: Se vor prezenta mostre pentru fiecare din produsele ofertate.

Se vor oferta preturi unitare pentru toate produsele solicitate, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala, fara TVA, a necesarului de produse de curatat pentru anul 2016.

Se va incheia un contract valabil pe parcursul anului 2016.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 27.11.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC PROFESIONAL SP SRL

Castigator: SC PROFESIONAL SP SRL

Pret ofertat: 79631 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire achizitie: Diverse materiale si scule de mana pentru curatenie

Data postare: 24.11.2015

Pret estimat: 81.852 lei fara TVA

Cerinte: Se vor prezenta mostre pentru fiecare din produsele ofertate.

Se vor oferta preturi unitare pentru toate produsele solicitate, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala, fara TVA, a necesarului de produse pentru anul 2016.

Se va incheia un contract valabil pe parcursul anului 2016.

Documente:   formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 27.11.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC PROFESIONAL SP SRL

Castigator: SC PROFESIONAL SP SRL

Pret ofertat: 73029 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Scaune pentru birou

Data postare: 23.11.2015

Pret estimat: 31200 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:  formularecaiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 26.11.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ANTARES ROMANIA SRL

Castigator: SC ANTARES ROMANIA SRL

Pret ofertat: 30024  lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de consultanta in management necesare pentru proiectul " Inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu doua statii de incarcare" 

Data postare: 23.11.2015

Pret estimat: 79123.92 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular caiet de sarcini,  contract

Data si ora limita de depunere: 26.11.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta financiara, propunere tehnica, formularul, documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare, modelul de  contract  insusit cu/ fara obiectiuni .

Cerinte minime de calificare: .Ceirnta 1. - Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani – Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta similara in ultimii 3 ani ( calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) prin intermediul a maxim trei contract cu o valoare cumulata de cel putin 75.000 lei fara TVA.

Cerinta 2. - Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului – Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de Autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului ( personalul de specialitate si expertii care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului) :

1.Manager proiect – Calificari si abilitati: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta – Detinerea de competente privind managementul de proiect (dovedite prin certificate recunoscute cel putin la nivel national , cum ar fi Manager de proiect – cod COR 242101 sau echivalent). Sa fi lucrat in cel putin un proiect similar .

2.Expert financiar – Calificari si abilitati: studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta. Sa fi lucrat in calitate de expert financiar in cel putin un proiect similar.

3.Expert achizitii publice – Calificari si abilitati: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta . Sa fi lucrat in calitate de expert achizitii publice in cel putin un proiect similar.

4.Expert tehnic - Calificari si abilitati: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic. Sa fi lucrat in calitate de expert tehnic in cel putin un proiect similar.

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/431575 sau prin e-mail simion.tanta@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC SMARTBAU CONSTRUCT S.R.L.-D; SC DISTINCT PROIECT S.R.L.-D;SC LONG WAY S.R.L.

Castigator: SC LONG WAY SRL

Pret ofertat: 45 000 LEI  fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de audit financiar necesare pentru proiectul " Inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu doua statii de incarcare" 

Data postare: 23.11.2015

Pret estimat: 9683.47 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular ,  caiet de sarcini,  contract

Data si ora limita de depunere: 26.11.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta financiara, propunere tehnica, formularul, documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare, modelul de  contract  insusit cu/ fara obiectiuni .

Cerinte minime de calificare: Sa se indeplineasca cerintele pct.3.8 ale Protocolului de colaborare privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori , incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene (nr.118/EOT/20.01.2014) si Camera Auditorilor Financiari din Romania ( 1005/21.01.2014), respectiv:

 • Sa fie auditor financiar, membru CAFR de categorie A, absolventi ai cursurilor de specializare si perfectionare pentru fonduri europene, organizate de CAFR in conditiile si cu respectarea prevederilor Protocolului de colaborare privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori , incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene (nr.118/EOT/20.01.2014) si Camera Auditorilor Financiari din Romania ( 1005/21.01.2014)

 • Sa fi promovat testul de verificare a cunostintelor privind legislatia nationala si europeana a fondurilor europene;

 • sa nu se fi pronuntat sanctiuni disciplinare ramase definitive in ultimii 3 ani impotriva auditorului

 • carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea Activ pentru anul in curs;

 • cunostinte foarte bune de limba romana si limba engleza care sa-i permita exprimarea opiniilor in scris;

 • cel putin 3 ani experienta in audit financiar – contabil

 • prezentarea cel putin a unui raport de audit prin care si-a exprimat opinia cu sau fara rezerve.

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/431575 sau prin e-mail simion.tanta@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. BZD BALANCE & AUDIT S.R.L.

Castigator: SC BZD BALANCE & AUDIT SRL

Pret ofertat: 4 000 LEI fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de informare si publicitate necesare pentru obiectivul " Inlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu doua statii de incarcare" 

Data postare: 23.11.2015

Pret estimat: 36338.36 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular ,  caiet de sarcinimodel contract

Data si ora limita de depunere: 26.11.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta financiara, propunere tehnica, formularul, documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare, modelul de  contract  insusit cu/ fara obiectiuni .

Cerinte minime de calificare: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a derulat contracte de servicii similare ( informare si publicitate prezentului contract, cu valoarea cumulata de minim 35000 lei fara TVA din cel mult 3 contracte. Valoarea poate fi prezentata si ca echivalenta in euro curs mediu stabilit de BNR . Serviciile de informare si publicitatese confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si se mentioneaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti cheie:

Expert cheie 1 – Manager Proiect

Calificari si abilitati: studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta;

Experienta profesionala specifica: Sa fi coordonat cel putin 1 proiect care a presupus o campanie de publicitate, derulata prin canale de comunicare diferite.

Expert cheie 2 – Expert grafica – copywriter

Calificare si abilitati: studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta;

Experienta profesionala specifica: Sa fi fost implicat in cel putin un proiect care a presupus o campanie de publicitate, derulata prin canale de comunicare diferite.

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/431575 sau prin e-mail simion.tanta@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. AMM DESIGN S.R.L.;  S.C. EISEN LAND S.R.L.;  S.C. MEGATRONIC WORLD S.R.L.;  S.C. ARHIPELAGO INTERACTIV S.R.L.

Castigator: SC EISEN LAND SRL

Pret ofertat: 17 700 LEI fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA IN SCOPUL PUNERII IN SIGURANTA A IMOBILELOR SI A CETATENILOR PENTRU CLADIRILE AFLATE IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Data postare: 20.11.2015

Pret estimat: 130.000  lei fara TVA (pentru cantitatea maxima din acordul-cadru)

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:model acord-cadru , model contract subsecvent, formular caiet de sarciniformular de oferta

Data si ora limita de depunere: 25.11.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta financiara, propunere tehnica, formularul, documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintei din caietul de sarcini privind specialistul solicitat, modelul de acord-cadru si contract subsecvent insusit cu/ fara obiectiuni .

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/431575 sau prin e-mail achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

CLARIFICARI SI RASPUNSURI!!!!!!

CLARIFICARI SI RASPUNSURI!!!!!!!!!!!

PROCEDURA ANULATA

-----------------------------------------------------------------------

Denumire: Asamblare structura metalica necesara montarii unei cortine de lumini propusa pentru impodobirea festiva a Pietei Unirii, conform caietului de sarcini

Data postare: 17.11.2015

Pret estimat: 31.747,46 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet de sarcinianexa la caietul de sarcini,   formular;      

Data si ora limita de depunere: 20.11.2015, ora 10:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/431575 sau prin e-mail: simion.tanta@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. ELBA-COM S.A.

Castigator: S.C. ELBA-COM S.A.

Pret ofertat: 26.071,68 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

 

Denumire: Achizitie servicii de scenotehnica, pentru evenimentul "1 Decembrie" şi "Targ de Craciun", in Piata Unirii, conform caietului de sarcini

Data postare: 16.11.2015

Pret estimat: 45000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet de sarcini,  formular;  

Data si ora limita de depunere: 19.11.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Marius M Sound SRL; Event Solutions SRL

Castigator: SC Marius M Sound SRL

Pret ofertat:41000 lei fara TVA


Denumire: Executie lucrari de instalatii electrice -bransament - Imobil Calea Dorobantilor nr. 1, muncipiul Cluj-Napoca

Data postare: 13.11.2015

Pret estimat:  15.095,57  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet sarcini formular

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formulare.

Data si ora limita de depunere: 24.11.2015, ora 12.00.

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. ELECTRO MBI S.R.L.

Castigator: S.C. ELECTRO MBI S.R.L.

Pret ofertat: 13.091,06 lei fara TVA

____________________________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIONARE DOTARI MEDICALE NECESARE PENTRU PROIECTUL" MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE ASISTENTA MEDICALA

Data postare: 12.11.2015

Pret estimat: 124.480,51  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare model contract,  caiet de sarcinifise tehnice fise tehnice 2, fise tehnice 3fise tehnice 4

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract .

Data si ora limita de depunere: 18.11.2015, ora 11.00.

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. MEDICAL GRUP S.R.L.

PROCEDURA ANULATA - oferta neconforma

________________________________________________________________________________________

Denumire: Stegulete tricolore pentru Ziua Nationala a Romaniei

Data postare: 10.11.2015

Pret estimat: 10500 lei fara TVA

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate steguletele, exprimat in lei fara TVA.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a steguletelor, fara TVA.

Documente:   formulare,      caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 13.11.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Văran Import Export SRL, SC Metropolis Com SRL

Castigator: SC Văran Import Export SRL

Pret ofertat: 8.100 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR   NECESARE PENTRU PROIECTUL   REABILITAREA TERMICA A UNITATILOR PREUNIVERSITARE DIN CLUJ-NAPOCA

Data postare: 09.11.2015

Pret estimat: 18.859,98  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   cerinte minime , model de contract ,  caiet de sarcini , anexa caiet sarcini  formulare

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 12.11.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. BZD BALANCE & AUDIT S.R.L. , S.C. AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L. , MISCHIAN AUGUSTIN CABINET INDIVIDUAL

Castigator: PROCEDURA ANULATA

Pret ofertat:PROCEDURA ANULATA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE  NECESARE PENTRU PROIECTUL   REABILITAREA TERMICA A UNITATILOR PREUNIVERSITARE DIN CLUJ-NAPOCA

Data postare: 09.11.2015

Pret estimat: 45.147,79  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:      CERINTE MINIME ,  MODEL DE CONTRACTCAIET DE SARCINI FORMULARE

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

CLARIFICARI

INTREBARE: Conform caietului de sarcini, pagina 8, solicitati pentru mapa carton luciosmat, insa acest tip de carton nu exista. Va rugam sa clarificati acest aspect.

RASPUNS: Se va prezenta mapa carton lucios sau mat.

INTREBARE: Daca interior mapa, conform caietului de sarcini, contine comunicate presa, CD, materiale prezentare - mapa de presa lansare si copie comunicat presa, brosuri, CD materiale, stick - mapa de presa finalizare, cum putem face propuneri? Doriti simulari grafice?

RASPUNS: Se va prezenta mapa cu materiale din experienta similara.

INTREBARE: Va rugam sa ne specificati daca CD-urile vor fi si personalizate sau doar inscriptionate cu materialele prezentate la conferinta si comunicatul in format electronic.

RASPUNS: CD-urile vor fi personalizate si inscriptionate cu materialele prezentate.

INTREBARE: Va rugam sa ne oferiti mai multe detalii: capacitatea stick-urilor, daca vor fi inscriptionate sau nu.

RASPUNS: Stick-urile vor avea capacitatea de 8 GB si vor fi inscriptionate cu logo-ul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman.

INTREBARE: Ce capacitate vor avea USB-urile?

RASPUNS: Stick-urile vor avea capacitatea de 8 GB si vor fi inscriptionate cu logo-ul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman.

INTREBARE: Care este dimensiunea autocolantelor si a placilor de informare?

RASPUNS: Placile de informare vor avea dimensiunea de 28x17 cm si dimensiunea autocolantelor va fi de 10x5 cm.

INTREBARE: Doriti o mostra de mapa din experienta similara sau doriti o propunere grafica pentru mapa?

RASPUNS:  Dorim mapa din experienta similara.

Data si ora limita de depunere: 12.11.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L., S.C. MANUCODE CONSULTING AND RESEARCH S.R.L., S.C. AMM DESIGN S.R.L., S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L.

Castigator: SC MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS SRL

Pret ofertat: 27.860 LEI FARA TVA

---------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT AFERENT PROIECTULUI  REABILITAREA TERMICA A UNITATILOR PREUNIVERSITARE DIN CLUJ-NAPOCA

Data postare: 09.11.2015

Pret estimat: 46.111,80  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:       cerinte minimeMODEL DE CONTRACT,  CAIET DE SARCINIformulare

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 12.11.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. SMARTBAU CONSTRUCT S.R.L.-D. , S.C. DISTINCT PROIECT S.R.L.-D.

Castigator: SC SMARTBAU CONSTRUCT SRL D

Pret ofertat: 41500,62 LEI FARA TVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de paza pentru obiectivul de investitii "Hala pe structura metalica pentru Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de munca durabile in zona Pata Rat" situat in municipiul Cluj-Napoca str. Platanilor f.n..

Data postare: 04.11.2015

Pret estimat: 33.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: Caiet de sarcini   ,   Formular

Data si ora limita de depunere: 09.11.2015 ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail:achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. OK GUARD S.R.L. , S.C. EAGLE SECURITY SYSTEMS S.R.L. , S.C. INTERSECURITY GUARD S.R.L.

PROCEDURA ANULATA

___________________________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE TRADUCERE AUTORIZATA AFERENTE PROIECTULUI  MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN DOUA CLADIRI ALE PRIMARIEI FOLOSIND TEHNOLOGIA LED

Data postare: 03.11.2015

Pret estimat: 23.220,78 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare   model contract   caiet de sarcini   cerinte minime

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

ATENTIE: SE VA OFERTA PRET UNITAR/ PAGINA PENTRU CELE 2 SITUATII DESCRISE IN CAIETUL DE SARCINI; 

CLARIFICARI

INTREBARE: Exista o neconcordanta intre valoarea bugetului estimat din anuntul publicat pe site-ulwww.licitatiipublice.ro – 23.220,78 lei fara TVA si cel regasit in caietul de sarcini aferent – 17.133,07 lei fara TVA si am dori sa stim care dintre cele doua sume este cea reala.

RASPUNS: valoarea estimata a prezentei proceduri de achizitie este cea din anunt, respectiv 23.220,78 lei fara TVA. 

Data si ora limita de depunere: 09.11.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

NU A FOST DEPUSA NICIO OFERTA  - PROCEDURA ANULATA _____________________________________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT AFERENTE PROIECTULUI  MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN DOUA CLADIRI ALE PRIMARIEI FOLOSIND TEHNOLOGIA LED

Data postare: 03.11.2015

Pret estimat: 58.746,67 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare   model contract   caiet de sarcini   cerinte minime

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 09.11.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. DISTINCT PROIECT S.R.L.-D. , S.C. SMARTBAU CONSTRUCT S.R.L.-D.

Castigator: S.C. DISTINCT PROIECT S.R.L.-D.

Pret ofertat: 44.800 lei fara TVA

________________________________________________________________________________________________

Denumire: Intocmire documentatie PUZ zona Borhanci - pentru construire locuinte si dotari

Data postare: 30.10.2015

Pret estimat: 30.530 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare   model contract   caiet de sarcini si documentatie

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul solicitat, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni.

Data si ora limita de depunere: 06.11.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. SPIRI COM S.R.L.

Castigator: S.C. SPIRI COM S.R.L.

Pret ofertat: 27.372 lei fara TVA

____________________________________________________________________________________

Denumire: Indepartarea acumularilor de gheata (turturilor) cu utilizarea mijloacelor mecanizate - P.R.B. (Autovehicul cu Platforma Ridicatoare cu Brat) si personal calificat in efectuarea de lucrari la inaltime la imobilele si podurile auto aflate in proprietatea sau administrarea Primariei Municipiului Cluj-Napoca - pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016

Data postare: 30.10.2015

Pret estimat: 30.903 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   formulare   caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

CLARIFICARI

INTREBARE: Va rugam sa clarificati, in vederea intocmirii propunerii financiare, numarul de imobile care va fi luat in calcul.

RASPUNS: se va oferta un pret unitar exprimat in lei fara TVA / ora interventie. Mentionam faptul ca, valoarea estimata luata in considerare de catre autoritatea contractanta la stabilirea valorii estimate totale este de 165 lei fara TVA / ora interventie.

Data si ora limita de depunere: 04.11.2015, ora 14:00 - termenul de depunere al ofertelor a fost prelungit pana la data de 05.11.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Castigator:  REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Pret ofertat: 160 lei fara TVA/ ora interventie

________________________________________________________________________________________

Denumire: Indepartare de pe acoperisuri a depunerilor mari de zapada cu risc de alunecare si cadere pe trotuar sau carosabil, in sistem alpinist utilitar la imobilele aflate in proprietatea sau administrarea Primariei Municipiului Cluj-Napoca - pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016

Data postare: 30.10.2015

Pret estimat: 18.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   formulare   caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

CLARIFICARI

INTREBARE: Va rugam sa clarificati, in vederea intocmirii propunerii financiare, numarul de imobile care va fi luat in calcul.

RASPUNS: se va oferta un pret unitar exprimat in lei fara TVA / ora interventie. Mentionam faptul ca, valoarea estimata luata in considerare de catre autoritatea contractanta la stabilirea valorii estimate totale este de 90 lei fara TVA / ora interventie.

Data si ora limita de depunere: 04.11.2015, ora 14:00 - termenul de depunere al ofertelor a fost prelungit pana la data de 05.11.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Castigator: REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Pret ofertat: 88 lei fara TVA/ ora interventie

________________________________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIONARE DOTARI MEDICALE NECESARE PENTRU PROIECTUL" MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE ASISTENTA MEDICALA

Data postare: 27.10.2015

Pret estimat: 124.480,51  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formulare,  fise tehnicecaiet de sarcini, model contract 

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract .

Data si ora limita de depunere: 02.11.2015, ora 11:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

PROCEDURA ANULATA- NU AU FOST DEPUSE OFERTE

____________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie baloane, necesare evenimentului "Ziua Nationala a Romaniei"

Data postare: 26.10.2015

Pret estimat: 4000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare ; caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 29.10.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:  SC Euromariage SRL

Castigator: SC Euromariage SRL

Pret ofertat: 3000 lei, fara TVA


Denumire: Asigurare RCA si CASCO

Data postare: 26.10.2015

Pret estimat: 8320 lei

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se vor oferta preţuri unitare pentru cele două tipuri de asigurări, pentru toate autovehiculele din caietul de sarcini.

Documente:   formularecaiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 29.10.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Carpatica Asig SA

Castigator: SC Carpatica Asig SA

Pret ofertat: 6754,05 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Sistem tehnic de securitate

Data postare: 20.10.2015

Pret estimat: 2526 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret unitar, exprimat in lei fara TVA.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor si serviciilor incluse, fara TVA.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 23.10.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC PP PROTECT SECURITY SRL, SC PYROSTOP SECURITY SRL

Castigator: SC PP PROTECT SECURITY SRL

Pret ofertat: 1863 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Achiziţie servicii de transport şi lucrări de montare/demontare a standului turistic al Municipiului Cluj-Napoca, în vederea participării la Târgul de Turism al României – ediţia de toamnă 2015 (12-15 noiembrie 2015)

Dată postare: 19.10.2015

Preţ estimat: 19000 lei fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinţe: se va oferta un preţ total pentru toate serviciile/lucrările solicitate

Cerinţe minime: ofertantul trebuie să fi executat în ultimii 5 ani lucrări similare celor prezentate în caietul de sarcini (montare standuri similare la târguri de turism)

Documenteformular , caiet de sarcini

Data şi ora limită de depunere: 22.10.2015,ora 13:00

Ofertele se depun laregistratura Municipiului Cluj-Napoca – Centrul de Informare pentru Cetăţeni, str.Moţilor nr. 7 şi fax 0264/599329

Ofertanţi: SC Outdoor4u SRL; SC Mind Shop SRL

Câştigător:SC Outdoor4u SRL

Preţ ofertat: 17500

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de pavoazare a domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca

Data postare: 16.10.2015

Pret estimat: 106.191 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare   caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

ATENTIE!!! - se vor oferta atat preturile unitare pentru fiecare activitate in parte cat si pretul total, astfel cum acestea sunt detaliate in caietul de sarcini

Data si ora limita de depunere: 21.10.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Castigator: REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

Pret ofertat: 90.919,30 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Furnizare drapele in vederea pavoazarii domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca

Data postare: 14.10.2015

Pret estimat: 36.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare   caiet de sarcini

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si formularul solicitat

Data si ora limita de depunere: 19.10.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC DECORATIVA SA; SC DA INFORMARE & CONSULTANTA SRL; SC VARAN IMPORT EXPORT SRL; SC MOLDOMAR IMPEX SRL

Castigator: S.C. DECORATIVA S.A.

Pret ofertat: 25.990 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de proiectare sisteme tehnice de securitate

Data postare: 12.10.2015

Pret estimat: 8800 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate proiectele, exprimat in lei fara TVA.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala, pentru toate proiectele, fara TVA.

Documente:     formulare,     caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 15.10.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC PP PROTECT SECURITY SRL, SC PYROSTOP SECURITY SRL, SC DIGITAL TEHNO PLUS SRL

Castigator: SC PP PROTECT SECURITY SRL

Pret ofertat: 2000 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Achizitie agende necesare actiunilor de reprezemtare si protocol

Data postare: 05.10.2015

Pret estimat: 13000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, conform caietului de sarcini

Cerinte: Se va oferta un pret exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul acestora  

Documente:    formulare,  caiet de sarcini 

Data si ora limita de depunere 08.10.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la eveniment@primariaclujnapoca.ro sau la fax 02644599329

Ofertanti:SC Tropevm SRL; SC AMM Design SRL; SC Sprinten Infomar SRL; SC Sales Serv SRL

Castigator:SC AMM Design SRL

Pret ofertat: 10194 lei, fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Manechine necesare pentru diorama sarbatorilor de iarna (personaje biblice)

Data postare: 02.10.2015

Pret estimat: 14000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde transportul si montajul.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini 

Data si ora limita de depunere:07.10.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la eveniment@primariaclujnapoca.ro sau la fax 02644599329

Ofertanti: SC Taniaevents SRL; SC Decorativa SA

Castigator: SC Decorativa SA

Pret ofertat: 11900 lei, fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de mentenanta curenta, reparatii accidentale si autorizare CNCIR a ascensoarelor

Data postare: 30.09.2015

Pret estimat: LOT 1 - 43.200 lei fara TVA, Lot 2 - 21.600 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet sarcini,  formularemodel contract

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formulare, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni.

Data si ora limita de depunere: 05.10.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC KONE ASCENSORUL SA, SC SCHINDLER ROMANIA SRL

Castigator: LOT 1 - SC SCHINDLER ROMANIA SRL, LOT 2 - SC KONE ASCENSORUL SA

Pret castigator: LOT 1 - 25.920 lei fara TVA, LOT 2 - 16.800 lei fara TVA.

_____________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul  - Modernizare strada Faget, municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 25.09.2015

Pret estimat: 75.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet sarcinicerinte minime, model contract, formular

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formular, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 30.09.2015, ora 16:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC NV CONSTRUCT SRL

Castigator: SC NV CONSTRUCT SRL

Pret ofertat: 70000 LEI fara TVA

______________________________________________________________________________

Denumire: Sistem informatic de gestionare a proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor emise de DGPL Cj-N

Data postare: 25.09.2015

Pret estimat: 4422.2  lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate serviciile din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate serviciile.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a serviciilor  fara TVA.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 29.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la    simion.tanta@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

_______________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIONARE DOTARI MEDICALE NECESARE PENTRU PROIECTUL" MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE ASISTENTA MEDICALA

Data postare: 24.09.2015

Pret estimat: 124.480,51  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formularefise tehnicecaiet de sarcinimodel contract

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract .

Data si ora limita de depunere: 30.09.2015, ora 15:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

PROCEDURA ANULATA - nu a fost depusa nicio oferta

________________________________________________________________________________________________

Denumire: Elaborare DALI si proiectare  - sistem centralizat de climatizare - Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3-5, municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 24.09.2015

Pret estimat: 130.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet sarcini,  formulareC.U. , model contract

Cerinta minima de calificare: Ofertantul va face dovada ca are disponibil pentru acest proiect un expert tehnic atestat MLPAT si MCC.

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 30.09.2015, ora 13:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

CLARIFICARI

Ofertanti: SC MRD INSTAL SRL, SC MEM PROJECT CONSTRUCT SRL, SC AQUA PROCIV PROIECT SRL, SC COD PROIECT SRL, SC SPIRI COM SRL

Castigator: procedura anulata

_______________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii RSVTI

Data postare: 24.09.2015

Pret estimat: 4440 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

Cerinte: Se va oferta un preţ mediu pentru toate poziţiile din caietul de sarcini, exprimat în lei fără TVA.

Precizăm că valoarea estimată se referă la valoarea totală, fără TVA, pentru o perioada de 12 luni.

Documente: formularecaiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 29.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti:  PFA Berindean Cătălin Vasile, SC ELEVATOR EXPERT SRL, SC Abcony Serv SRL  

Castigator: PFA Berindean Cătălin Vasile

Pret ofertat: 3600 lei fara TVA

________________________________________________________________________________________________

Denumire: Componente IT

Data postare: 24.09.2015

Pret estimat: 18484 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor  fara TVA.

Documente:           formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 28.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la    simion.tanta@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti: INTEND COMPUTER SRL

Castigator: INTEND COMPUTER SRL

Pret ofertat: 10741.94 lei

_______________________________________________________________________

Denumire: Tratamente fitosanitare la arborii din mun.Cluj-Napoca

Data postare: 24.09.2015

Pret estimat: 129500 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate serviciile din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate serviciile.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a serviciilor fara TVA.

Documente:           formularecaiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 28.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la simion.tanta@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti:SC CORAL IMPEX SRL

Castigator:SC CORAL IMPEX SRL

Pret ofertat:126 273,52 lei fara TVA

_______________________________________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE  NECESARE PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN DOUA CLADIRI ALE PRIMARIEI FOLOSIND TEHNOLOGIA LED

Data postare: 14.09.2015

Pret estimat: 42.832,68 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare   model contract   caiet de sarcini   cerinte minime

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

CLARIFICARE:

Intrebare 1: In privinta conferintelor de lansare si final - pentru a putea stabili locatia evenimentelor, avem nevoie de un numar estimat de persoane participante. Va rog sa ma ajutati cu acest numar. De asemenea, in cadrul conferintelor, va rog sa specificati daca prestatorul trebuie sa puna la dispozitia participantilor servicii de catering si daca da, in ce constau acestea (apa, cafea, patiserie rece, calda... etc).

Raspuns: conferintele de lansare si cea finala se vor tine la sediul beneficiarului, mai exact in Sala de Sticla a Primariei Municipiului Cluj-Napoca, beneficiind de intreaga logistica aferenta, fara a fi necesare servicii de catering.

Intrebare 2: In privinta brosurilor cu informatii despre proiect, ne-ar ajuta mai multe informatii legate de dimensiunea brosurii, numar de pagini, gramajul hartiei pentru coperta si pentru filele interioare.

Raspuns: brosurile vor avea urmatoarele caracteristici: format A4, pliat in 3, imprimat fata-verso, hartie lucioasa, 160 gr/m

Data si ora limita de depunere: 18.09.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L.; S.C. DUAL PROMO S.R.L.

Castigator: S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L.

Pret ofertat: 28.960 lei fara TVA

________________________________________________________________________________________________

Denumire: Scaune pentru birou

Data postare: 03.09.2015

Pret estimat: 27500 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:  formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 08.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ANTARES ROMANIA SRL

Castigator: SC ANTARES ROMANIA SRL

Pret ofertat: 27000 lei fara TVA

__________________________________________________________________________________________________

Denumire: Boiler din inox

Data postare: 01.09.2015

Pret estimat: 4.500 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde transportul si montajul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea fara TVA.

Documente:    formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 04.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: -

Castigator: -

Pret ofertat: -

_______________________________________________________________________

Denumire: Lucrari de instalatii de apa, bransament, canalizare si montare cismele

Data postare: 31.08.2015

Pret estimat: 38.150 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   formular 69^1  ,  model acord cadru si contract subsecvent, caiet sarcinicentralizator

Cerinte minime: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni

Data si ora limita de depunere: 08.09.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC SERVINSTAL IMPORT EXPORT SRL

Castigator: SC SERVINSTAL IMPORT EXPORT SRL

Pret ofertat: 36218 lei fara TVA.

______________________________________________________________________

Denumire: Asigurare RCA si CASCO pentru trei autovehicule

Data postare: 27.08.2015

Pret estimat: 7529,24 lei

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se vor oferta preţuri unitare pentru cele două tipuri de asigurări, pentru toate autovehiculele din caietul de sarcini.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 01.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: -

Castigator: -

Pret ofertat: -

_______________________________________________________________________

Denumire: Aparate foto digitale si acumulatori R6

Data postare: 27.08.2015

Pret estimat: 22.983 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:   formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 01.09.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC SAWEXIM SRL, SC A.M.G. COMSERVICE SRL, SC LECOM BIROTICA ARDEAL SRL, SC GEMROM TRADING IMPORT EXPORT SRL

Castigator: SC SAWEXIM SRL

Pret ofertat: 19880 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul -Pasaj subteran Piata Garii, municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 24.08.2015

Pret estimat: 47.608  Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, 

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1, model de contract insusit, acte/documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare.

Data si ora limita de depunere: 28.08.2015, ORA 12.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Documente:  formular 69^1,  caiet sarcini,  cerinte minime calificaremodel contract

Ofertanti: SC ECOTEK PROJECTS SRL, SC LUCIEN SOLUTIONS SRL

Castigator: SC LUCIEN SOLUTIONS SRL

Pret ofertat: 33.325 LEI FARA TVA

______________________________________________________________________

Denumire: Rafturi metalice pentru arhiva, grilaje metalice pentru ferestre si panou despartitor

Data postare: 21.08.2015

Pret estimat: 34580 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde atat transportul cat si montarea.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala, fara TVA.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 26.08.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC METALOTEHNIC SRL

Castigator: SC METALOTEHNIC SRL

Pret ofertat: 32050 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Achizitie de anvelope si servicii de vulcanizare pentru autovehiculele institutiei

Data postare: 20.08.2015

Valoare contract maxim : 30000 lei fara TVA/an

Criteriul de atribuire: pretul unitar cel mai scazut atat la anvelope cat si la manopera de vulcanizare

Se va incheia un contract valabil 12 luni.

Cerinte: Se vor oferta preturi unitare pentru toate tipurile de anvelope cuprinse in caietul de sarcini cat si pentru manopera de vulcanizare.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini 

Data si ora limita de depunere: 25.08.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ALEX AUTO SERVICE SRL

Castigator: SC ALEX AUTO SERVICE SRL

_______________________________________________________________________

Denumire: Dulapuri metalice pentru arhiva

Data postare: 18.08.2015

Pret estimat: 3550 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate dulapurile, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a dulapurilor, fara TVA.

Documente:    formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 24.08.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: -

Castigator: -

Pret ofertat: - 

_______________________________________________________________________

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE NECESARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUN. CLUJ-NAPOCA - GRUP VI

Data postare: 18.08.2015

Pret estimat: 14.750  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:FORMULAR  ,   MODEL DE CONTRACTCAIET DE SARCINI

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul-Decl. art 69^1

Data si ora limita de depunere: 24.08.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Intrebare 1 : Solicitati propuneri de prezentare mapa de presa continand mostre. Va rog sa-mi spuneti daca aceasta mapa cu mostre va fi prezentata dupa evaluarea ofertelor de catre ofertantul castigator sau trebuie prezentata odata cu oferta, caz in care va rog sa-mi spuneti ce inseamna propuneri de prezentare mapa de presa, putem sa va trimitem din experienta similara?

Raspuns 1 : Referitor la solicitarea dvs. cu privire la prezentarea mapei de presa, va comunicam faptul ca aceasta va fi prezentata in cadrul ofertei, si da, poate fi o macheta de la un proiect similar. De asemenea, va rugam ca in elaborarea materialelor de informare si publicitate sa tineti cont de cerintele impuse prin Manualul Regio (ultima versiune). 

 

Intrebare 2 : Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa furnizeze in cadrul ofertei urmatoarele informatii:

- prezentarea spatiilor unde vor executa materialele publicitare. La ce va referiti mai concret / ce insemana sa prezentam spatiul?

- propuneri privind locatia unde se va desfasura conferinta de presa. Va rog sa clarificati daca trebuie sa stabilim noi aceasta locatie, si daca DA, cine va suporta toate cheltuielile cu locatia avand in vedere ca nu se specifica acest lucru. Daca NU, va rugam sa specificati unde se va desfasura conferinta.

Raspuns 2 : in cadrul primului punct din solicitarea de clarificari, facem referire la specificarea adresei spatiului in care firma isi desfasoara activitatea

- in ceea ce priveste conferinta de presa, aceasta se va tine la sediul beneficiarului, mai exact in Sala de Sticla a Primariei Municipiului Cluj-Napoca, beneficiind de intreaga logistica aferenta.

Ofertanti: S.C. EISEN LAND S.R.L.;  S.C. MIRACULICS MEDIA S.R.L.; S.C. POSTO DESIGN S.R.L.; S.C. DUAL PROMO S.R.L.; S.C. FIDES CONSULT S.R.L. (oferta intarziata)

Castigator: S.C. EISEN LAND S.R.L.

Pret ofertat: 8.140 lei fara TVA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE NECESARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUN. CLUJ-NAPOCA- GRUP V

Data postare: 18.08.2015

Pret estimat: 19.000  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:FORMULAR  ,  CAIET DE SARCINIMODEL DE CONTRACT

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul-Decl. art 69^1

Data si ora limita de depunere: 24.08.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Intrebare: Solicitati propuneri de prezentare mapa de presa continand mostre. Va rog sa-mi spuneti daca aceasta mapa cu mostre va fi prezentata dupa evaluarea ofertelor de catre ofertantul castigator sau trebuie prezentata odata cu oferta, caz in care va rog sa-mi spuneti ce inseamna propuneri de prezentare mapa de presa, putem sa va trimitem din experienta similara? 

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs. cu privire la prezentarea mapei de presa, va comunicam faptul ca aceasta va fi prezentata in cadrul ofertei, si da, poate fi o macheta de la un proiect similar. De asemenea, va rugam ca in elaborarea materialelor de informare si publicitate sa tineti cont de cerintele impuse prin Manualul Regio (ultima versiune)

Ofertanti: S.C. EISEN LAND S.R.L.;  S.C. MIRACULICS MEDIA S.R.L.; S.C. POSTO DESIGN S.R.L.; S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L. (oferta intarziata)

Castigator: S.C. EISEN LAND S.R.L.

Pret ofertat: 9.080 lei fara TVA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE  IMPRIMANTE RETRANSFER SI CONSUMABILE PENTRU IMPRIMARE CARD DE UTILIZATOR IN CADRUL PROIECTULUI RETEA DE STATII SELF-SERVICE DE INCHIRIERE BICICLETE

Data postare: 18.08.2015

Pret estimat: 72.859,05  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:FORMULAR  ,  CAIET DE SARCINI

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul-Decl. art 69^1

Data si ora limita de depunere: 21.08.2015, ora 13:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC PRINTCARD SYSTEMS SRL

Castigator:  SC PRINTCARD SYSTEMS SRL

Pret ofertat53404 lei fara TVA

------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE PENTRU OBIECTIVUL " INCLUZIUNEA GRUPURILOR DEFAVORIZATE PRIN CREAREA DE LOCURI DE MUNCA DURABILE IN PATA RAT"

Data postare: 17.08.2015

Pret estimat: 102.141,79  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:FORMULAR  ,   CAIET DE SARCINI

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularul-Decl. art 69^1

Data si ora limita de depunere: 21.08.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC NEON LIGHTING SRL

Castigator: SC NEON LIGHTING SRL

Pret ofertat: 87.675,95 lei fara TVA

-----------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE TRADUCERE AUTORIZATA AFERENTE PROIECTULUI  MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN DOUA CLADIRI ALE PRIMARIEI FOLOSIND TEHNOLOGIA LED

Data postare: 14.08.2015

Pret estimat: 17.113,07  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: FORMULARE  ,   CAIET DE SARCINI , CERINTE MINIME

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

ATENTIE: SE VA OFERTA PRET UNITAR/ PAGINA PENTRU CELE 2 SITUATII DESCRISE IN CAIETUL DE SARCINI; 

Data si ora limita de depunere: 20.08.2015, ora 13:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC REMARX SRL

Procedura anulata

-----------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR  AFERENTE PROIECTULUI  MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN DOUA CLADIRI ALE PRIMARIEI FOLOSIND TEHNOLOGIA LED

Data postare: 14.08.2015

Pret estimat: 18.846,35  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  FORMULARE  ,  CAIET DE SARCINI  ANEXA CAIET DE SARCINI ,  MODEL DE CONTRACT ,  CERINTE MINIME 

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 20.08.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC FINAUDIT ASSIST SRL, SC TAX BUSINESS AUDIT CONSULTING SRL, SC NICOLIS SRL

OFERTANT CASTIGATOR: SC TAX BUSINESS AUDIT CONSULTING SRL

PRET OFERTAT DE CASTIGATOR6.000 lei fara TVA

--------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT AFERENTE PROIECTULUI  MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN DOUA CLADIRI ALE PRIMARIEI FOLOSIND TEHNOLOGIA LED

Data postare: 14.08.2015

Pret estimat: 43.127,35  lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  FORMULARE , CAIET DE SARCINI , MODEL DE CONTRACT ,  CERINTE MINIME

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 20.08.2015, ora 11:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Procedura anulata - nu a fost depusa nici o oferta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE  NECESARE PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN DOUA CLADIRI ALE PRIMARIEI FOLOSIND TEHNOLOGIA LED

Data postare: 14.08.2015

Pret estimat: 42.832,68 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: FORMULARECAIET DE SARCINI ,  MODEL DE CONTRACT,  CERINTE MINIME

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara, formularele, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 20.08.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

CLARIFICARI: INTREBARE- CE FORMAT TREBUIE SA AIBA ARTICOLELE DE PRESA?

                            RASPUNS: FORMATUL ARTICOLULUI DE PRESA VA FI DE MINIM 15.5 X 26,5 CM, COLOR.

Ofertanti: SC DUAL PROMO SRL, SC EISEN LAND SRL

Procedura anulata, avand in vedere eroarea materiala din caietul de sarcini.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN CLUJ-NAPOCA

Data postare: 07.08.2015

Pret estimat: 15.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  FORMULAR,     CAIET DE SARCINI,   MODEL DE CONTRACT,   CERINTE MINIME

Cerinte: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara,  declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si documente pentru demonstrarea indeplinrii cerintei minime solicitate.

Data si ora limita de depunere: 13.08.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC FINAAUDIT ASSIST SRL, SC AUDIT CONSULT EXPERT SRL, SC MEGA CONT EXPERT SRL, GASTON SANDA MARIA, SC BZD BALANCE&AUDIT SRL, SC TAX BUSINESS AUDIT CONSULTING SRL, SC PRIM AUDIT SRL,  MISCHIAN AUGUSTIN CABINET INDIVIDUAL, SC AUDIT SDL SRL

OFERTANT CASTIGATOR: SC TAX BUSINESS AUDIT CONSULTING SRL

PRET OFERTAT DE CASTIGATOR: 5.000 LEI FARA TVA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitia si montarea de grilaje de protectie la arbori cu rama din cornier pentru prindere si fixare

Data postare: 03.07.2015

Pret estimat: 130645.2 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte  : valoarea estinata se va raporta la un numar total de 120 buc.grilaje+montaj

Documente:    formularecaiet de sarcini , clarificari

Data si ora limita de depunere: 08.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la simion.tanta@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti:SC TURNATORIA METALUL SRL, SC METALOTEHNIC SRL

Castigator:SC TURNATORIA METALUL SRL

Pret ofertat:130645,20 LEI fara TVA

-----------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Asigurare RCA si CASCO pentru doua autovehicule

Data postare: 04.08.2015

Pret estimat: 4288,11 lei

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut la aceeaşi valoare minimă asigurată

Cerinte: Se vor oferta preţuri unitare pentru cele două tipuri de asigurări, pentru toate autovehiculele din caietul de sarcini.

Documente:   formulare,     caiet de sarcini,     taloane

Data si ora limita de depunere: 07.08.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: Asigest Broker de Asigurare/Reasigurare, Rus Ramona - Broker de Asigurare SRL, SC Campion Borker de Asigurare SRL, SC AsiCons Broker de Asigurare

Castigator: Asigest Broker de Asigurare/Reasigurare

Pret ofertat: 2911,14 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Sigilii metalice pentru transport valori

Data postare: 04.08.2015

Pret estimat: 2.800 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:   formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 07.08.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC QUANTUM PROTECT SRL, SC ALDO SECURITY SRL

Castigator: SC QUANTUM PROTECT SRL

Pret ofertat: 1750 lei fata TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Acumulatori 12V-38Ah

Data postare: 29.07.2015

Pret estimat: 3.536 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:   formulare,     caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 03.08.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: CARANDA BATERII SRL, GLOB STAR TRADE SRL, SAWEXIM SRL, AMBIENT SA, INTEND COMPUTER SRL, VITACOM ELECTRONICS SRL, 

Castigator: CARANDA BATERII SRL

Pret ofertat:   2040 lei fara TVA

______________________________________________________________________

Denumire:  Modificare si montare platforma ridicatoare pentru persoanele cu dizabilitati la imobilul din str. Motilor nr. 5, municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 29.07.2015

Pret estimat: 4.050 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006

Documenteformular 69^1  , caiet sarciniformular financiar

Data si ora limita de depunere oferte06.08.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:SC ELEVATOR EXPERT SRL-D

Castigator: SC ELEVATOR EXPERT SRL -D

Pret ofertat: 4.000 LEI  fara TVA

__________________________________________________________________________

Denumire:  Efectuarea verificarilor metrologice si schimbarea unor acumulatori pentru cantarele aflate in Piata Ira

Data postare: 27.07.2015

Pret estimat: 18.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006

Documentefomular   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere oferte: 31.07.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC AMECS SRL, SC SAGRADA CONSTRUCT SRL

Castigator: S.C. SAGRADA CONSTRUCT S.R.L.

Pret ofertat: 10.114 lei fara TVA

________________________________________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de consultanta tehnica pentru elaborarea documentatiei de pregatire a concursului de solutii in vederea elaborarii unui plan director pentru malurile raului Somes pe traseul municipiului Cluj Napoca si consultanta tehnica pentru elaborarea documentatiei de pregatire a concursului de solutii "Revitalizarea Turnului Pompierilor" 

Data postare: 27.07.2015

Pret estimat: 125.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006, documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime solicitate.

Documenteformular   caiet de sarcini   cerinte minime

Data si ora limita de depunere oferte: 31.07.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:ORDINUL  ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA TRANSILVANIA

Castigator:ORDINUL ARHITECTIOLOR DIN ROMANIA FILIALA TRANSILVANIA

Pret ofertat:124.800 lei fara TVA

________________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de verificare, intretinere si asigurare a functionarii sirenelor electrice de alarmare a apopulatiei

Data postare: 23.07.2015

Pret estimat: 10980 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate sirenele, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde contravaloarea serviciilor pe o perioda de 12 luni.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a serviciilor pentru o perioada de 12 luni, fara TVA.

Documente:   formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 28.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC SPOT COMMUNICATION SRL

Castigator: SC SPOT COMMUNICATION SRL

Pret ofertat:  10800 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire:Achizitie servicii de scenotehnica, pentru evenimentul "Seri de vara Clujene", in Piata Muzeului si Plaja Somesului Grigorescu, conform caietului de sarcini

Data postare: 22.07.2015

Pret estimat: 6500 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   caiet de sarcini formular;

Data si ora limita de depunere: 27.07.2015, ora 16:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Avand in vedere ca nu s-a depus nici o oferta, s-a facut o cerere de reofertare prin e-mail la trei firme care efectueaza aceste servicii


Denumire: Stampile automate si stampile pe suport de lemn

Data postare: 20.07.2015

Pret estimat: 7.500 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 23.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: --

Castigator: --

Pret ofertat: --

______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de intretinere a plantelor de interior din sediile instituţei

Data postare: 20.07.2015

Pret estimat: 5.400 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret valabil pentru 12 luni.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 23.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC COMGABY MOLN SRL

Castigator: SC COMGABY MOLN SRL

Pret ofertat: 5400 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de mentenanta a aplicatiei informatice X-Parc

Data postare: 09.07.2015

Pret estimat: 10.657,68 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006.

Documente:  FORMULAR,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere oferte: 14.07.2015 orele 11,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email simion.tanta@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

OFERTANTI: PF RADU RECHESAN

CASTIGATOR:PF RADU RECHESAN

PRET OFERTAT:10.560,00 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Lucrari de extindere retea distributie gaz presiune redusa pentru obiectivul "Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea locurilor de munca durabile in zona Pata Rat"

Data postare: 07.07.2015

Pret estimat: 65.051,36 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare  caiet de sarcini  anexa caiet de sarcini

Cerinte minime: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006

Data si ora limita de depunere: 15.07.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. CYSA S.R.L.

Castigator: SC CYSA SRL

Pret ofertat: 65.061,36  lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie dotari de specialitate aferente proiectului "Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea locurilor de munca durabile in zona Pata Rat"

Data postare: 07.07.2015

Pret estimat: 19.500 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare  model contract  caiet de sarcini  LOT 1  LOT 2  LOT 3  LOT 4

Observatii: procedura este impartita pe 4 loturi si se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi(se va mentiona lotul pentru care se doreste participarea)

Cerinte minime: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006

Data si ora limita de depunere: 13.07.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. GEFIL S.A. - pentru lotul 3

procedura anulata - pretul ofertat depaseste valoarea estimata

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitia si montarea de grilaje de protectie la arbori cu rama din cornier pentru prindere si fixare

Data postare: 03.07.2015

Pret estimat: 130645.2 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte  : valoarea estinata se va raporta la un numar total de 120 buc.grilaje+montaj

Documente:    formularecaiet de sarcini , clarificari

Data si ora limita de depunere: 08.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la simion.tanta@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti:SC TURNATORIA METALUL SRL, SC METALOTEHNIC SRL

Castigator:SC TURNATORIA METALUL SRL

Pret ofertat:130645,20 LEI fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de recrutare si selectie pentru membri in Consiliul de administratie a CTP Cluj-Napoca SA

Data postare: 03.07.2015

Pret estimat: 28 560 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:    formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 08.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la simion.tanta@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti:SC EGRON OTDC SRL, SC INSPIRE HUMAN RESOURCES SRL, SC ARC CONSULTING SRL

Castigator:SC INSPIRE HUMAN RESOURCES SRL

Pret ofertat:27.118 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Ziare si reviste

Data postare: 03.07.2015

Pret estimat: 7500 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate abonamentele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate abonamnetele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a abonamentelor, fara TVA, pentru perioada august-decembrie 2015.

Documente:    formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 10.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: --

Castigator: --

Pret ofertat: --

_______________________________________________________________________

Denumire: Achizitia de servicii de audit financiar pentru proiectul - Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din Mun.Cluj-Napoca - SMIS 11862

Data postare: 01.07.2015

Pret estimat: 51 000  lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se vor respecta cerintele prevazute in caietul de sarcini

Documente:  caiet de sarcini,  model contract  , raspuns solicitare de clarificari

Data si ora limita de depunere: 06.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la  simion.tanta@primariaclujnapoca.ro  sau la fax 0264430440

Ofertanti:SC NICOLIS SRL,SC PRIM-AUDIT SRL,SC BZD BALANCE&AUDIT SRL, SC SOCECC SRL

Castigator:SC PRIM-AUDIT SRL

Pert ofertat: 9036 lei fara TVA

______________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie componente calculator si retelistica

Data postare: 01.07.2015

Pret estimat: 19.427,50 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul. Livrarea se va face in termen de maxim 5 zile de la data comenzii.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala maxima a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 06.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la informatica@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: MIKRO ATLAS SRL, INTEND COMPUTER SRL, ELEKTROWEIGL SRL, EXPERT IT SRL

Castigator: SC MIKRO ATLAS SRL

Pret ofertat: 18.455 lei fara TVA

_____________________________________________________________________________________________

Denumire: Service platforme ridicatoare

Data postare: 30.06.2015

Pret estimat: 3120 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate platformele, exprimat in lei fara TVA, pentru o pe perioada de 12 luni.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala, pentru toate platformele, fara TVA, pentru o pe perioada de 12 luni.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 3.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ELEVATOR EXPERT SRL

Castigator: SC ELEVATOR EXPERT SRL

Pret ofertat: 3000 lei fara TVA

______________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de publicitate aferente proiectului ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN CLUJ-NAPOCA

Data postare: 29.06.2015

Pret estimat: 15.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara,  propunere tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006, model de contract insusit cu/fara obiectiuni

Documente:  FORMULAR,  CAIET DE SARCINI model de contract

Data si ora limita de depunere oferte03.07.2015  orele 10,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

Intrebare: la nr. crt 1, 2 "informari de presa intr-un ziar local", va rugam sa precizati dimensiunea formatului care va fi publicat, frecventa aparitiei-durata, culoare si pozitionare.

Raspuns: informarile de presa trebuie publicate intr-un ziar regional cu distributie locala , in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala, Regio, ultima editie. Dimensiunea machetei va fi de minim 15.5 x 26.5 cm.

Intrebare: La nr. crt. 4 "conferinta de presa", va rugam sa specificati daca se va pune la dispozitie sistemul audio/ sala sau sunt deja existente si noi doar realizam distribuirea si realizarea mapelor/ invitatiilor- oferiti mai multe detalii.

Raspuns: Da se va pune la dispozitie sala cu sistem audio.

Intrebare: va rugam sa precizati concret ce fel de mostre mapa de presa trebuie depuse odata cu oferta tehnica. O mapa executata pentru un alt client? Fluturasi, pliant?

Raspuns: mapa de presa depusa ca mostra poate sa fie executata pentru un alt client cu conditia ca aceasta sa respecte  cerintele prevazute in caietul de sarcini si Manualul de Identitate Vizuala. 

Ofertanti: BD Moesia Research SRL,Eisen Land SRL, Megatronic World Productions, Grafo Media &Design SRL, Pasto Design Creativitate si Bun Simt,Medialook SRL-D

Castigator:SC Eisen Land SRL

Pret ofertat:      7450 lei fara TVA

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de inchiriere a circuitelor telefonice destinate actionarii sirenelor de alarmare

Data postare: 26.06.2015

Pret estimat: 3.832,51 lei fara TVA

pretul estimat se refera la valoarea totala a serviciilor pentru 12 luni.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret valabil pentru 12 luni.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 01.07.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Castigator: SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Pret ofertat: 3824,49 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de proiectare si asistenta tehnica ca urmare a situatiilor neprevazute aparute pe parcursul executiei lucrarilor de consolidare/ restaurare la obiectivul de investitii - MODERNIZARE, CONSOLIDARE CLADIRE STR. MEMORANDUMULUI NR 22, MUN. CLUJ-NAPOCA

Data postare: 24.06.2015

Pret estimat: 13.700 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara,  propunere tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006, 

Documente:  FORMULAR,  CAIET DE SARCINIMODEL DE CONTRACT

Data si ora limita de depunere oferte30.06.2015  orele 10,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

Ofertanti: S.C. LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE S.R.L.

Castigator: S.C. LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE S.R.L.

Pret ofertat: 12.842 lei fara TVA

___________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie dotari de specialitate aferente proiectului "Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea locurilor de munca durabile in zona Pata Rat"

Data postare: 23.06.2015

Pret estimat: 19.500 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare   caiet de sarcini   fise tehnice   model contract

Cerinte minime: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006

Data si ora limita de depunere: 29.06.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

PROCEDURA ANULATA - nu a fost depusa nicio oferta     

___________________________________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de audit financiar pentru proiectul -Modernizare strada Faget, municipiul Cluj-Napoca 

Data postare: 23.06.2015

Pret estimat: 15.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara,  propunere tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006, 

Documente:  FORMULARcaiet sarcinimodel contract

Data si ora limita de depunere oferte26.06.2015  orele 14,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

CLARFIICARI 

Ofertanti: SC PRIM AUDIT SRL, PFA GASTON SANDA MARIA, PFA MISCHIAN AUGUSTIN, SC BZD BALANCE&AUDIT SRL, SC CEAUSESCU &PARTNERS SRL, SC EXPERT CONT SRL, SC SOCECC SRL

Castigator:SC PRIM AUDIT SRL

Pret ofertat:      4 036 lei fara TVA

_____________________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de publicitate pentru proiectul -Modernizare strada Faget, municipiul Cluj-Napoca 

Data postare: 23.06.2015

Pret estimat: 15.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara,  propunere tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006, 

Documente:  FORMULARcaiet sarcinimodel contract

Data si ora limita de depunere oferte26.06.2015  orele 14,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

CLARIFICARI:

INTREBARE1: Referitor la organizarea conferintei de presa, va rugam sa ne comunicati care este locatia unde se va desfasura aceasta, precum si daca alegerea locatiei va cadea in sarcina prestatorului. va rugam sa ne comunicati cati invitati vor fi prezenti la conferinta si daca va fi nevoie de servicii de catering.

Raspuns1: locatia unde se va desfasura conferinta de presa nu este stabilita alegerea ei este in sarcina beneficiarului la finalul implementarii proiectului. Nr de invitati va fi de aproximativ 20 persoane, fara servicii de catering.

Intrebare 2:Avand in vedere ca ziarul auditat BRAT local are ca format al anunturilor unul standard, 22,5x14,8 care este mai mic decat cel solicitat prin caietul de sarcini, va rugam sa ne comunicati daca respectivul format poate fin inclus in oferta tehnica.

Raspuns 2: Comunicatele de presa trebuie sa respecte dimensiunile din caietul de sarcini, respectiv prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional, editia a IV-a (versiunea consolidata) martie 2013. In acest sens nu puteti include in oferta dvs tehnica formatul 22,5X14,8.

Ofertanti: SC PRO ANT PROIECT SRL-D, SC BD MOESIA RESEARCH SRL, SC MEGATRONIC WORLD PRODUCTION SRL

Castigator: SC MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS SRL

Pret ofertat:   9860 lei fara TVA

__________________________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de mentenanta a aplicatiei informatice X-Parc

Data postare: 22.06.2015

Pret estimat: 10.657,68 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006.

Documente:  FORMULAR,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere oferte: 25.06.2015  orele 11,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email simion.tanta@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

PROCEDURA ANULATA -nu a fost depusa nici o oferta     

_________________________________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de consultanta tehnica pentru elaborarea documentatiei de pregatire a concursului de solutii in vederea elaborarii unui plan director pentru malurile raului Somes pe traseul municipiului Cluj Napoca si consultanta tehnica pentru elaborarea documentatiei de pregatire a concursului de solutii "Revitalizarea Turnului Pompierilor" 

Data postare: 19.06.2015

Pret estimat: 125.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006, documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime solicitate.

Documente:  FORMULARcaiet de sarcinicerinte minime 

Data si ora limita de depunere oferte: 24.06.2015  orele 11,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

Ofertanti: Ordinul Arhitectilor din Romania -filiala Transilvania

Castigator:procedura anulata

Pret ofertat:      procedura anulata

------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire:  Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru  obiectivul ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN CLUJ-NAPOCA

Data postare: 19.06.2015

Pret estimat: 75.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006

Documente:  CAIET DE SARCINI,  FORMULAR

Data si ora limita de depunere oferte: 24.06.2015  orele 11,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

Ofertanti: SC DAMAR CONSULT SRL, SC GENERAL PROEX SRL,

Castigator:SC DAMAR CONSULT SRL

Pret ofertat:      69.500 lei fara TVA

------------------------------------------------------------------------

Denumire: Lucrari de instalatii de apa, bransament, canalizare si montare cismele

Data postare: 17.06.2015

Pret estimat: 29.061 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   formular  , caiet sarcinimodel acord cadru si contract subsecventcentralizator

Cerinte minime: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni

Data si ora limita de depunere: 24.06.2015, ora 15:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

PROCEDURA ANULATA-nu a fost depusa nici o oferta

_______________________________________________________________

Denumire: Servicii de proiectare, elaborare studii si obtinerea autorizatiei de construire in scopul reamenajarii imobilului din Bd. Eroilor nr. 16 pentru activitati didactice - Scoala Ioan Bob

Data postare: 17.06.2015

Pret estimat: 116.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   formular   caiet de sarcini

Cerinte minime: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006

Data si ora limita de depunere: 22.06.2015, ora 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. ARTIFEX ENGINEERING SRL; S.C. LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE S.R.L.; S.C. K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Castigator: S.C. ARTIFEX ENGINEERING SRL

Pret ofertat: 90.445 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de expertiza contabila extrajudiciara

Data postare: 15.06.2015

Pret estimat: 6.500 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:    formular   caiet de sarcini

Cerinte minime: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

Data si ora limita de depunere: 19.06.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. EXPERT CONT SRL; PORTASE MARIA-CLAUDIA; PAVEL GINA MIHAELA; AUGUSTIN MISCHIAN; EXPERT CONTABIL BAN DUMITRU

Castigator: EXPERT CONTABIL BAN DUMITRU

Pret ofertat: 4.850 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitionarea a 5 (cinci) aparate de aer conditionat

Data postare: 15.06.2015

Pret estimat: 51.500 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formular   caiet de sarcini   planse

Cerinte minime: se va depune propunere tehnica, propunere financiara si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006

Data si ora limita de depunere: 18.06.2015, ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. FLACO RETAIL S.A.; S.C. TRANSILVANIA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.; S.C. POSIL CONSTRUCT S.R.L.; S.C. CREATIVE ONLINE nETWORK S.R.L. (oferta intarziata - 12:04); S.C. AMBIENT S.A. (oferta intarziata - 15:43)

Castigator: S.C. POSIL CONSTRUCT S.R.L.

Pret ofertat: 49.800 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________________

Denumire:  Achizitionarea si montarea  unei usi automate  in Piata Agroalimentara Flora

Data postare: 12.06.2015

Pret estimat: 4.800 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut,

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1.

Data si ora limita de depunere: 17.06.2015, ORA 15.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail:simion.tanta@primariaclujnapoca.ro

Documente:  formular 69^1,     caiet de sarcini

Ofertanti:  SC DOOR SERVICE SRL

Castigator: SC DOOR SERVICE SRL

Pret ofertat: 4375,80 lei faraTVA

______________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul -Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren str. Donath, municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 11.06.2015

Pret estimat: 18.323  Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, se va oferta % din valoarea lucrarilor 

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1, model de contract insusit, acte/documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare.

Data si ora limita de depunere: 16.06.2015, ORA 15.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Documente:  formular 69^1, contractcerinte minime de calificarecaiet sarcini

Ofertanti: SC MBC CONSULT SRL, SC Q TEST SA, SC STRUCTURALL CONSULTING NAPOCA SA, SC LUCIEN SOLUTIONS SRL -D, SC PONTIS CONCEPT DESIGN SRL

Castigator: SC LUCIEN SOLUTIONS SRL-D

Pret ofertat: 14.475,17 LEI FARA TVA.

______________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie de servicii ITP pentru autovehiculele institutiei

Data postare: 05.06.2015

Pret estimat : 4000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Se va incheia un contract valabil 24 luni.

Cerinte: Se vor oferta preturi unitare pentru toate pozitiile din caietul de sarcini.

Documente:   formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 12.06.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC AUTO SPORT ITP SRL

Castigator:  SC AUTO SPORT ITP SRL

Pret ofertat: 3350 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Piese de schimb pentru orologiul din turnul institutiei

Data postare: 05.06.2015

Pret estimat: 8514 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate piesele, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde atat transportul cat si montarea.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a piesele, fara TVA.

Documente:    formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 10.06.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC UNIQPUNCT SRL

Castigator: SC UNIQPUNCT SRL

Pret ofertat: 8481 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Achizitie de piese si manopera auto pentru repararea si intretinerea autovehiculelor institutiei

Data postare: 04.06.2015

Valoare contract maxim : 75000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul unitar cel mai scazut atat la piese cat si la manopera

Se va incheia un contract valabil 12 luni.

Cerinte: Se vor oferta preturi unitare pentru toate piesele cuprinse in caietul de sarcini cat si pentru manopera.

Documente:    formulare,   caiet de sarcini,   anexa

Data si ora limita de depunere: 12.06.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ALEX AUTO SERVICE SRL

Castigator: SC ALEX AUTO SERVICE SRL

______________________________________________________________________

Denumire: Asigurari RCA si CASCO pentru autovehiculele institutiei(RELUARE)

Data postare: 04.06.2015

Pret estimat: 45096 lei TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret valabil pentru toate asigurarile cuprinse in caietul de sarcini.

Se va incheia un contract valabil 12 luni

Documente:   formulare,     caiet de sarcini,   CI autovehicule  CI completare CI completare

Data si ora limita de depunere: 10.06.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti:  ---

Castigator: ---

Pret ofertat: ---

_______________________________________________________________________

Denumire: Achizitii servicii de date mobile (internet mobil)

Data postare: 02.06.2015

Pret estimat: 24.020,82 lei/an pentru maxim 100 locatii

CerinteAchizitia se refera la servicii de date mobile pentru maxim 100 de locatii. În acest preţ estimat va fi cuprins trafic nelimitat de date, cu echipamentul furnizorului de servicii (router gprs care sa suporte minim 3G si NAT) şi IP fix. De asemenea, nu vor fi admise filtrari ale traficului, pentru accesul de la distanţă.. Se va oferta un pret /sim cu echipament/luna, exprimat in lei fara TVA. 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documenteformulare

Data si ora limita de depunere: 05.06.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la informatica@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264598784

OfertantiSC VODAFONE ROMANIA SA; SC RCS & RDS SA

Castigator: SC RCS & RDS SA

Pret ofertat: 15,75 lei/luna


Denumire: Achizitie baloane necesare evenimentului „Ziua Naţională  a Drapelului României

Data postare: 02.06.2015

Pret estimat: 6000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente caiet de sarcini formular;

Data si ora limita de depunere: 05.06.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: Sc Euromariage SRL

Castigator: Sc Euromariage SRL

Pret ofertat:4500 lei, fara TVA, firma neplatitoare de TVA


Denumire: Achizitie dotari de specialitate aferente proiectului "Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea locurilor de munca durabile in zona Pata Rat"

Data postare: 29.05.2015

Pret estimat: 19.500 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formulare   model contract   caiet de sarcini  fise tehnice

Cerinte minime: - se va depune propunere tehnica, propunere financiara si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006

Data si ora limita de depunere: 05.06.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

PROCEDURA ANULATA - nu a fost depusa nicio oferta

_________________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie oglinzi parabolice de trafic pentru municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 28.05.2015

Pret estimat: 24.130, 80 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formular 69^1caiet sarcini

Data si ora limita de depunere: 04.06.2015 ora 15:00

Se va depune: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC KISS UNICUM SRL.; SC EUROSIC SYSTEMS SRL.; SC GIROD SEMNALIZARE SRL; SC VESTA INVESTMENT SRL

Castigator:SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERA

Pret castigator:17.100 lei fara TVA

__________________________________________________________________________

Denumire: Servicii pentru asigurarea evaluarii ofertelor (tehnic si financiar) aferente proiectului Modernizare strada FAGET, municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 28.05.2015

Pret estimat: 7.773 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formularcaiet sarcinicerinte minime

Data si ora limita de depunere: 04.06.2015 ora 15:00

Se va depune: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC DISTINCT PROIECT SRL , SC MARBO CONSTRUCT CONSULT SRL (Oferta intarziata)

Castigator:SC DISTINCT PROIECT SRL

Pret castigator: 6850 lei fara TVA

_____________________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie componente calculator si retelistica

Data postare: 26.05.2015

Pret estimat: 10.204,50 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala maxima a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 02.06.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la informatica@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

procedura anulata

________________________________________________________________________________________________

Denumire achizitie: Servicii de retea si service pentru statii radio portabile, mobile si fixe(reluare)

Data postare: 26.05.2015

Pret estimat: 20396.4 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se vor prezenta preturi unitare pentru cele doua tipuri de servicii, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala maxima, fara TVA, pentru serviciile solicitate.

Se va incheia un contract valabil pe o perioada de 12 luni.

Documente:   formulare,      caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 29.05.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Gami Ro Net SRL

Castigator: SC Gami Ro Net SRL

Pret ofertat:  20396,4 lei fara TVA

__________________________________________________________________________

Denumire: Asigurari RCA si CASCO pentru autovehiculele institutiei

Data postare: 22.05.2015

Pret estimat: 45096 lei TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret valabil pentru toate asigurarile cuprinse in caietul de sarcini.

Se va incheia un contract valabil 12 luni

Documente:   formulare,     caiet de sarcini,   CI autovehicule  CI completare

Data si ora limita de depunere: 28.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: -----

Castigator: -----

Pret ofertat: -----

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de verificare a instalatiilor electrice din sediile administrative

Data postare: 22.05.2015

Pret estimat: 15640 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret valabil pentru toate instalatiile cuprinse in caietul de sarcini.

Documente:     formulare,     caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 27.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Electro Vlasea SRL, SC Garbo BGS SRL, SC Electro Service SRL, SC Electroproiect ADA SRL, SC Elevator Expert SRL

Castigator: SC Electro Vlasea SRL

Pret ofertat: 4096.7 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de consultanta de specialitate in vederea viabilizarii terenurilor cuprinse in documentatiile de urbanism - PUZ elaborate in zona (cartier) Lomb

Data postare: 21.05.2015

Pret estimat: 88.272 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formularcaiet de sarciniplan de ansamblu

Cerinte minime:

- ofertantul trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea;

- echipa minima: consultanti / specialisti pentru toate fazele de proiectare solicitate prin caietul de sarcini;

- se va depune propunere tehnica, propunere financiara si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006

Data si ora limita de depunere: 28.05.2015 ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. SPIRI COM S.R.L.; S.C. DSP CONSULT S.R.L. & INGENIEURBURO DSP

Castigator: S.C. SPIRI COM S.R.L.

Pret ofertat: 28.000 lei fara TVA

__________________________________________________________________________________________________

Denumire achizitie: Servicii de retea si service pentru statii radio portabile, mobile si fixe

Data postare: 20.05.2015

Pret estimat: 20396.4 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se vor prezenta preturi unitare pentru cele doua tipuri de servicii, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala maxima, fara TVA, pentru serviciile solicitate.

Se va incheia un contract valabil pe o perioada de 12 luni.

Documente:   formulare,      caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 25.05.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: -----

Castigator: -----

Pret ofertat: ----

__________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie componente calculator si retelistica

Data postare: 20.05.2015

Pret estimat: 10.204,50 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala maxima a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 26.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la informatica@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: 

Castigator: 

Pret ofertat:procedura anulata. pret ofertat mai mare decat pret estimat.

________________________________________________________________________________________________

Denumire: Dulapuri metalice pentru arhiva

Data postare: 20.05.2015

Pret estimat: 3720 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate dulapurile, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a dulapurilor, fara TVA.

Documente:  formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 25.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC AMBIENT SA

Castigator: SC AMBIENT SA

Pret ofertat: 3540 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Achizitie unitati de stocare si backup pentru servere

Data postare: 19.05.2015

Pret estimat: 5.386 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala maxima a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 22.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, lainformatica@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ECKO SYSTEMS&CONSULTING SRL;  SC INTEND COMPUTER SRL;  SC NET BRINEL SA 

Castigator: SC NET BRINEL SA 

Pret ofertat: 4760 lei fara TVA


Denumire: Cartuse pentru faxuri si imprimante

Data postare: 19.05.2015

Pret estimat: 114006,66 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 22.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Union CO SRL, SC Lecom Birotica Ardeal SRL, SC Copyrom SRL, SC Vic Insero SRL, SC Copyland Trading SRL, SC KMP Vest SRL

Castigator: SC Union CO SRL

Pret ofertat: 96257,51 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Achizitionarea unui panou de sticla 3 straturi float clear securizat 2300x1355x30 in suprafata totala de 3,12 mp

Data postare: 15.05.2015

Pret estimat: 6.800 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formularecaiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 20.05.2015 ora 12:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. CON-A S.R.L.

Castigator: S.C. CON-A S.R.L.

Pret ofertat: 6.489 lei fara TVA

__________________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii pentru asigurarea evaluarii ofertelor la contractarea lucrarilor aferente proiectului Modernizare strada FAGET, municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 15.05.2015

Pret estimat: 7.773 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formularcaiet sarcini

Data si ora limita de depunere: 20.05.2015 ora 15:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: nu a fost depusa nici o oferta

PROCEDURA ANULATA

__________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de paza pentru obiectivul de investitii "Centru Regional de Excelenta pentru industrii creative", amplasament zona Lomb f.n.

Data postare: 15.05.2015

Pret estimat: 85.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: formularecaiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 20.05.2015 ora 11:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. PYROSTOP SECURITY S.R.L.; S.C. SISTEME DE SECURITATE SCUTUL NEGRU S.R.L.; S.C. THUG SECURITY S.R.L.; S.C. MARUGUARD S.R.L.; S.C. OK GUARD S.R.L.

Castigator: S.C. OK GUARD S.R.L. 

Pret ofertat: 61.776 lei fara TVA

__________________________________________________________________________________________________

Denumire: Dosare de carton pentru arhive

Data postare: 13.05.2015

Pret estimat: 36700 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se vor oferta preturi unitare pentru fiecare tip de dosar, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:  formulare,  caiet de sarcini,  imagini

Data si ora limita de depunere: 19.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: SC BNM INSTAL SRL, SC ORIZONT GROUP SRL

Castigator: SC ORIZONT GROUP SRL

Pret ofertat: 31553 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire:Achizitie servicii de scenotehnica, pentru evenimentul "Zilele Clujului", in Piata Muzeului, conform caietului de sarcini

Data postare: 08.05.2015

Pret estimat: 18000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   caiet de sarcini ; formular;

Data si ora limita de depunere: 13.05.2015, ora 14:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

______________________________________________________________________

Denumire: Achizitie tricouri personalizate conform caietului de sarcini si visualurilor, necesare evenimentului "Iubesc Clujul curati"

Data postare: 05.05.2015

Pret estimat: 35000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   caiet de sarcini; visual1visual2 ; formular;

Data si ora limita de depunere: 08.05.2015, ora 14:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Tropeum SRL; SC Tipex SRL; SC Ramex Intermed SRL; SC Solutii in afaceri WEDAS SRL; SC AMM Design SRL; SC Concept Promo Business SRL; SC Ravis Agency SRL; SC Ledz Ad SRL; SC Udvarhelyi Hirado SRL; SC Promotion & Design SRL; SC Ideea House Image Promotion SRL; SC Curelaru & CO Alina SRL; SC Promota Creativ SRL; SC Concept Promo Business SRL; SC Decorativa SRL

Castigator:   SC Tropeum SRL

Pret ofertat: 17700 lei, fara TVA

______________________________________________________________________

Denumire: Asigurare de tip CASCO pentru 3 autovehicole

Data postare: 04.05.2015

Pret estimat: 3333.96 lei fara TVA

Cerinte: 3 asigurari de tip CASCO pentru o perioada de 1 an, la urmatoarele vehicole aflate in dotarea Municipiului Cluj-Napoca: CJ07PRC, CJ26CLC si CJ27CLC.

Mentionam ca pretul estimat se refera la valoarea totala a asigurarilor pentru cele 3 vehicole.

Documente: formularedate de identificare vehicole

Data si ora limita de depunere: 08.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro, vasile.maxim@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Asigurarea Romaneasca-Asirom Vienna Insurance group SA, SC Asicons Broker de Asigurare SRL

Castigator: SC Asicons Broker de Asigurare SRL

Pret ofertat: 2399.41 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

Denumire: Asigurare de tip RCA pentru 6 autovehicole si CASCO pentru 1 autovehicol

Data postare: 04.05.2015

Pret estimat: 5181.54 lei fara TVA

Cerinte: 6 asigurari de tip RCA pentru o perioada de 1 an, la urmatoarele autovehicole aflate in dotarea Municipiului Cluj-Napoca: CJ62CLC, CJ64CLC, CJ68CLC, CJ41CLC, CJ42CLC, CJ43CLC si 1 asigurare CASCO pentru autovehicolul CJ12GVC.

Mentionam ca pretul estimat se refera la valoarea totala a asigurarilor pentru cele 7 vehicole.

Documente:     formularedate de identificare vehicole

Data si ora limita de depunere: 08.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro, vasile.maxim@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ASICONS BROKER DE ASIGRUARE, SC ASIGURAREA ROMANEASCA-ASIROM VIENNA INSURAGE GROUP SA, SC ASIGEST-BROKER DE ASIGRURARE-REASIGURARE SA SI SC GROUPAMA ASIGURARI SA

Castigator: SC ASICONS BROKER DE ASIGRUARE

Pret ofertat: 3092,20 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de spalare si curatare a autovehiculelor institutiei

Data postare: 04.05.2015

Pret estimat: 13800 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru cantitatea maxima a serviciilor mentionate in caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a serviciilor, fara TVA.

Se va incheia un contract valabil 12 luni.

Documente:     formulare,      caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 11.05.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC LUVERA SRL, SC SPEED CLEAN EXPERT SRL

Castigator: SC LUVERA SRL

Pret ofertat: 13777.20 lei fara TVA(pret final, neplatitor de TVA)

_______________________________________________________________________________________

Denumire: LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE PENTRU PROIECTUL "LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE A CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII  INTEGRATE PENTRU PERSOANE VARSTNICE NR 2, STR DECEBAL NR 21 SI  B-DUL 21 DECEMBRIE NR 108" 

Data postare: 04.05.2015

Pret estimat:  34.749 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1.

Data si ora limita de depunere: 08.05.2015, ORA 10.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro

Documente:  formular 69^1,  CAIET DE SARCINI

OFERTANTI :SC ELECTRO MBI SRL, SC MEXHOUSE CONSTRUCT SRL, SC EUROELECTRIC SRL

CASTIGATOR: SC ELECTRO MBI SRL

PRET CASTIGATOR: 34731,12 lei fara TVA

------------------------------------------------------

Denumire: Achizitie servicii de print pe tricouri deja existente, necesare evenimentului "Zilele Clujului"

Data postare: 04.05.2015

Pret estimat: 9000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:    caiet de sarcinivisual 1, visual 2visual 3, visual 4formular;

Data si ora limita de depunere: 07.05.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

CLARIFICARI : Din cele 1000 de tricouri, 800 vor fi albe cu sigla "Zilele Clujului" , 180 albe cu sigla "Treasure Hunt" si doar 20 negre cu sigla "Treasure hunt", astfel termenul se prleungeste pana in data de 08.05.2015, ora 10:00 

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Melody Design SRL;  SC Ramex Intermed SRL; SC Solutii in afaceri WEDAS SRL; SC Decorativa SRL; SC Zeta Publishing SRL;  SC Udvarhelyi Hirado SRL; SC Tropeum SRL

Castigator: SC Melody Design SRL

Pret ofertat: 3212 lei, fara TVA

---------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Servicii de amplasare, vidanjare si intretinere toalete ecologice pe domeniul public al mun. Cluj-Napoca

Data postare: 29.04.2015

Pret estimat:  131.645 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1.

Data si ora limita de depunere: 06.05.2015, ORA 10.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro

Documente:  formular 69^1,  caiet de sarcini si formular oferta

OFERTANTI : SC STRICT PREST SRL; SC EURO ECOLOGIC SRL

CASTIGATOR: SC EURO ECOLOGIC SRL

PRET CASTIGATOR: 83.151,05 lei fara TVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Achizitie baloane necesare evenimentului "Iubesc Clujul curat"

Data postare: 29.04.2015

Pret estimat: 9000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documentecaiet de sarcini ; formular;

Data si ora limita de depunere: 05.05.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Byron Impex SRL; SC BaloonMania SRL; SC Euromariage SRL

Castigator: SC Euromariage SRL

Pret ofertat: 5400 lei fara TVA

______________________________________________________________

Denumire: Achizitie de servicii in vederea intocmirii de catre un evaluator autorizat independent a unor rapoarte de evaluare

Data postare: 29.04.2015

Pret estimat: 75.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: caiet de sarciniformularemodel acord cadru

Data si ora limita de depunere: 06.05.2015, ora 12:00

Cerinte minime:

 • Să fie evaluator autorizat în specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare sau membru corporativ, conform condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011

 • Să fie membru acreditat ANEVAR în specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare

 • Să aibă cel puţin 7 ani vechime în profesia de evaluator în specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare

 • Să facă dovada bunei reputaţii profesionale (recomandări)

 • Să nu aibă abateri disciplinare în profesia de evaluator (adeverinţă ANEVAR/declaraţie)

 • Să nu aibă calitate de învinuit sau inculpat pentru fapte în legătură cu calitatea de evaluator

 • Să aibă asigurare de răspundere profesională de minim 250 000 euro

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L., S.C. EUROEVAL S.R.L., S.C. EAST BRIDGE S.R.L.

Castigator: S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Pret ofertat: 580 lei fara TVA / raport

______________________________________________________________

Denumire: Achizitie brosuri necesare pentru promovarea evenimentului "Zilele Clujului"

Data postare: 28.04.2015

Pret estimat: 40000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documentecaiet de sarcini ; formular;

Data si ora limita de depunere: 04.05.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Respect SRL; SC GraphoDocs SRL; SC Megatronic World Productions SRL; SC Dacris Prod SRL; SC Curelaru & CO Alina SRL; SC Goldpaper Prod SRL; SC AMM Design SRL; SC Crescent Advertising SRl; SC Promoting & Design SRL

Castigator: SC AMM Design SRL

Pret ofertat: 31800 lei fara TVA

______________________________________________________________

 

Denumire: Servicii de dirigentie de santier pentru reabilitarea termica a blocurilor grup IX

Data postare: 27.04.2015

Pret estimat: 10027,20 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1.

Data si ora limita de depunere: 04.05.2015, ORA 09.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Documente:  formular 69^1 caiet de sarcini

OFERTANTI :SC MBC CONSULT SRL

CASTIGATOR: SC MBC CONSULT SRL

PRET CASTIGATOR: 9400 LEI

_________________________________________________________________________________

Denumire: Autospeciala de interventie

Data postare: 27.04.2015

Pret estimat: 131.087 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1.

Data si ora limita de depunere: 30.04.2015, ORA 12.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail:simion.tanta@primariaclujnapoca.ro

Documente:  formular 69^1caiet de sarcini

OFERTANTI :

CASTIGATOR:

PRET CASTIGATOR:

__________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul -Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren str. Donath, municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 27.04.2015

Pret estimat: 21.228,86  Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, se va oferta % din valoarea lucrarilor 

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular 69^1, model de contract insusit, acte/documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare.

Data si ora limita de depunere: 30.04.2015, ORA 12.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Atentie!!!!! Se prelungeste data limita de depunere oferte pana la  05.05.2015 ora 14.00

Documente: caiet sarciniformular 69^1, contractcerinte minime calificare

OFERTANTI : NU A FOST DEPUSA  NICI O OFERTA - PROCEDURA ANULATA

__________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de audit pentru proiectul MODERNIZAREA  SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, IN VEDEREA IMBUNATATIREA CALITATII INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE ASISTENTA MEDICALA

Data postare: 22.04.2015

Pret estimat: 100.000 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular    , caiet de sarcini audit model de contract,   cerinte minime de calificare

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular, model de contract insusit, acte/documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare; 

Data si ora limita de depunere: 28.04.2015, ORA 10.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro

Intrebare: Va rugam sa ne comunicati daca se accepta ca echipa de auditori sa fie formata  astfel:
-un auditor- lider al echipei de audit si expert achizitii publice

 

-un auditor

Raspuns: da

OFERTANTI : SC BZD BALANCE & AUDIT SRL, SC AUDIT ONE SRL; SC SOCECC SRL; SC SEVE FINANCIAL CONSULTING SRL; SC CECCARF SRL; SC C&C COUNT SRL; SC CEAUSESCU & PARTNERS SRL; SC PROFESIONAL AUDIT SERV SRL;  SC BDO AUDIT SRL; SC PRIM AUDIT SRL

CASTIGATOR:SC PRIM AUDIT SRL

PRET OFERTAT DE CASTIGATOR:16.036 LEI FARA TVA

--------------------------------------------------------------------------

Denumire: Achizitie servicii de transport aerian

Data postare: 20.04.2015

Pret estimat: 50000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet de sarcini ; formular

Data si ora limita de depunere: 23.04.2015, ora 13:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail: eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

CLARIFICARI : Mentionam faptul ca perioada de incheiere a acordului cadru este de 8 luni (pana in data de 31.12.2015) si nu 12 luni. Ca urmare perioada de depunere a ofertelor se va prelungi pana in data de 24.04.2015, ora 12:00

______________________________________________________________

 

Denumire: Servicii de acceptare a cardurilor la plata prin intermediul E-COMMERCE si SNEP

Data postare: 17.04.2015

Pret estimat: 40.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

DocumenteCaiet de sarcini , Formular

Data si ora limita de depunere: 22.04.2015, ora 11:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail:ioana.hent@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: BANCA TRANSILVANIA S.A.

Castigator: BANCA TRANSILVANIA S.A.

Pret ofertat: 34.960 lei fara TVA

____________________________________________________________

Denumire: Servicii de dirigentie de santier aferente obiectivului ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN CLUJ-NAPOCA

Data postare: 17.04.2015

Pret estimat: 100.000 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  formular    ,   caiet de sarcini,   model de contract,   cerinte minime de calificare

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular, model de contract insusit, acte/documente pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare; 

Data si ora limita de depunere: 23.04.2015, ORA 10.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro

OFERTANTI : SC MBC CONSULT SRL; SC SMARTBAU CONSTRUCT SRL-D; 

CASTIGATOR:

PRET OFERTAT DE CASTIGATOR:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Registre agricole

Data postare: 14.04.2015

Pret estimat: 13.500 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru  produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul .

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    caiet de sarcini        formular,                       

Data si ora limita de depunere: 17.04.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC CNI CORESI SA, SC TIPOGRAFIA PROD COM SRL, SC DACRIS PROD SRL, SC GRAPHODOCS SRL, SC GOLDPAPER PROD SRL, SC GLOBAL PRINT BDV SRL, SC BIROTICA UDP SRL

Castigator: SC CNI CORESI SA

Pret ofertat: 10480 lei fara TVA

------------------------------------------------------------------------

 

Denumire: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERII IN MUN. CLUJ-NAPOCA, AMPLASAMENT STR. SIGHISOAREI, NR 21

Data postare: 09.04.2015

Pret estimat: 80.000 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   formular,        caiet de sarcini ,  anexacontract modelpart 1part 2part 3part 4part 5,part 6,  cerinte minime obligatorii

CERINTE: se vor depune urmatoarele: propunere tehnica, propunere financiara, formular, model de contract insusit.

Data si ora limita de depunere:17.04.2015, ORA 14.00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro

OFERTANTI : SC TUDOR ARHCONS SRL, SC ARHI-DINAMIC SRL, SC CIVITAS PROIECTARE SRL, SC PROIECT CONSTREX CONSULTING SRL, SC SPIRICOM SRL, SC MEGAVOX PROIECT SRL.

CASTIGATOR: PROCEDURA ANULATA 

PRET OFERTAT DE CASTIGATOR: PROCEDURA ANULATA

______________________________________________________________________________________

Denumire: Achizitie echipamente sportive, pentru sporturi in aer liber si teren

Data postare: 09.04.2015

Pret estimat: 30000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:  caiet de sarciniformular

Data si ora limita de depunere: 16.04.2015, ora 12:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264/599329 sau prin e-mail:eveniment@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:SC Forbec SRL; SC Clean Sport SRL; 

Castigator: SC Clean Sport SRL

Pret ofertat: 19950

______________________________________________________________

Denumire: Lucrari de modificare traseu conducta gaz pe strada Memorandumului   in cadrul proiectului ''Refacerea infrastructurii Orasului Comoara modernizare cai de acces spre centrul istoric''

Data postare: 08.04.2015

Pret estimat: 59159,00 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   Formular,  Caiet de sarcini, planse

Data si ora limita de depunere: 15.04.2015, ora 16:00

Cerinte: se va depune formular oferta si propunere tehnica ambele corespunzatoare cu prevederile caietului de sarcini atasat

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail:achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti:SC Anda Paula SRL

Castigator: SC Anda Paula SRL

Pret ofertat:40322,58 lei fara TVA

________________________________________________________________

Denumire: Servicii de acceptare a cardurilor la plata prin intermediul E-COMMERCE si SNEP

Data postare: 08.04.2015

Pret estimat: 40.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

DocumenteCaiet de sarcini  ,  Formular

Data si ora limita de depunere: 16.04.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail:ioana.hent@primariaclujnapoca.ro

PROCEDURA ANULATA - nu a fost depusa nicio oferta in termen. 

_________________________________________________________________

Denumire: Lucrari de relocare containere zona Pata Rat

Data postare: 07.04.2015

Pret estimat: 11.151 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: Caiet de sarciniDocumenteFormulare

Data si ora limita de depunere: 14.04.2015, ora 13:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. NORD CONFOREST S.A.

Castigator: S.C. NORD CONFOREST S.A.

Pret ofertat: 11.108,21 lei fara TVA

_________________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de spalare si curatare a autovehiculelor institutiei

Data postare: 06.04.2015

Pret estimat: 13800 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru cantitatea maxima a serviciilor mentionate in caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a serviciilor, fara TVA.

Se va incheia un contract valabil 12 luni.

Documente:     formulare,      caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 17.04.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.rosau la fax 0264430440

Ofertanti: -

Castigator: -

Pret ofertat: -

 

_______________________________________________________________________

Denumire: Servicii de dirigentie de santier aferente restaurarii turnului corp principal cladire Calea Motilor nr. 3 din Municipiul Cluj-Napoca

Data postare: 02.04.2015

Pret estimat: 17.712,10 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:   FormulareModel contractCaiet de sarcini

Clarificare: Procedura de atribuire a contractului de executie lucrari se afla in evaluare, iar perioada de executie a lucrarilor conform Fisei de Date este de 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere. Se va avea in vedere si perioada de garantie acordata lucrarilor si anume 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala.

Data si ora limita de depunere: 08.04.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, prin fax 0264431575 sau prin e-mail: gabriela.todea@primariaclujnapoca.ro

PROCEDURA ANULATA - nu a fost depusa nicio oferta

______________________________________________________________________________________

Denumire: Jaluzele verticale si orizontale

Data postare: 02.04.2015

Pret estimat: 13050.62 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde atat transportul cat si montajul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 10.04.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC BACONS SRL, SC AMBIENT SA, SC PROSOLAR SRL

Castigator: SC BACONS SRL

Pret ofertat: 9745.86  lei fara TVA

------------------------------------------------------------------------

Denumire achizitie: Produse de feronerie, sanitare, etc.(reluare)

Data postare: 02.04.2015

Pret estimat: 22806 lei fara TVA

Cerinte: Se vor prezenta mostre pentru fiecare din produsele ofertate.

Se vor oferta preturi unitare pentru toate produsele solicitate, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala, fara TVA, a necesarului de produse pentru anul 2015.

Se va incheia un contract valabil pe parcursul anului 2015.

Documente:      formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 10.04.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC DENNVER COMIMPEX SRL

Castigator:  SC DENNVER COMIMPEX SRL

Pret ofertat: 22799,94 lei fara TVA

 __________________________________________________________________________

Denumire achizitie: Produse de feronerie, sanitare, etc.

Data postare: 19.03.2015

Pret estimat: 22806 lei fara TVA

Cerinte: Se vor prezenta mostre pentru fiecare din produsele ofertate.

Se vor oferta preturi unitare pentru toate produsele solicitate, exprimate in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala, fara TVA, a necesarului de produse pentru anul 2015.

Se va incheia un contract valabil pe parcursul anului 2015.

Documente:      formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 27.03.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: - 

Castigator: -

Pret ofertat: -

 

__________________________________________________________________________

 

Denumire: Achizitionarea de echipamente in sistem integrat in prima etapa de modernizare si viabilizare a sistemului de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei municipiului Cluj-Napoca cuprinzand o centrala pentru comanda de la distanta si un numar de 10 bucati interfata de centralizare pentru un numar similar de sirene electrice

Data  postare: 19.03.2015

Pret estimat: 77.000 lei fara TVA

Documentatie: formular ,  caiet de sarcini

Cerinte: Formular, propunere tehnica si propunere financiara in conformitate cu caietul de sarcini. Se va oferta un pret total pentru toate produsele din cele doua caiete de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde atat transportul cat si montajul, licentele software compatibile cu cele utilizate de celelalte unitati ale Sistemului National de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei.

               Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA

Data si ora limita de depunere: 25.03.2015, ora 10:00

Ofertele se depun la Registratura institutiei, str. Motilor nr. 7, sau prin fax 0264431575 sau prin e-mail:ioana.hent@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: S.C. AXATEL SERVICE S.R.L. , S.C. SPOT COMMUNICATION S.R.L.

Pret ofertat: 70.400 lei fara TVA

Castigator: S.C. SPOT COMMUNICATION S.R.L.

 _________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii: ''Refacerea infrastrutcurii Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul istoric''

Data postare: 18.03.2015

Pret estimat: 15.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuirepretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate serviciile din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA; propunere financiara si propunere tehnica in conformitate cu caietul de sarcini

Documente:    formulare,     caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 24.03.2015 ora 13,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti: pfa Gaston Sanda Maria, SC prim Audit SRL, SC Klass Audit SRL

Castigator: pfa Gaston Sanda Maria

Pret ofertat: 6990 lei fara TVA

_____________________________________________________________

Denumire: Covor tactil si pictograme pentru asistarea persoanelor cu dizabilitati

Data postare: 17.03.2015

Pret estimat: 3750 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde atat transportul cat si montajul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:    formulare,     caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 23.03.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: -

Castigator: -

Pret ofertat: -

 

_______________________________________________________________________

 

Denumire:  Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului de investitii CENTRU T.E.A.M.-ZMC, de sprijinire a afacerilor ( TEHNOLOGIE, EVOLUTIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE)-amplasament Zona lomb f.n.

Data postare: 16.03.2015

Pret estimat: 80.000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006

Documente: caiet de sarcini ,  formulare

Data si ora limita de depunere oferte: 20.03.2015  orele 10,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 , pe adresa de email ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro sau prin fax, nr. 0264431575

Ofertanti: PROCEDURA ANULATA- NU AU FOST DEPUSE OFERTE

Castigator:PROCEDURA ANULATA- NU AU FOST DEPUSE OFERTE

Pret ofertat:        PROCEDURA ANULATA- NU AU FOST DEPUSE OFERTE    

____________________________________________________________________________

 

Denumire: Servicii de publicitate pentru proiectul: Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, grup IX''

Data postare: 12.03.2015

Pret estimat: 12.749,99 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006

Documenteformular, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere oferte: 17.03.2015 orele 13,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 sau prin fax, nr. 0264431575

Ofertanti: SC Miraculis Media SRL, SC Neva Expert SRL, SC Megatronic SRL, SC Hammer Advertising SRL, SC Eisen Land SRL

Castigator:SC Neva Expert SRL

Pret ofertat:       6080 lei fara TVA     

_______________________________________________________________________________

Denumire:  Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile de " Extindere a iluminatului public si Modernizare a sistemului de iluminat public prin trecerea in subteran a retelei de alimentare in mun.Cluj-Napoca 2015"

Data postare: 10.03.2015

Pret estimat: 64.067,08lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006

Cerinte minime de calificare: 

1. ofertantul va face dovada prestarii unor servicii similare de supraveghere a lucrarilor de extindere a sistemului de iluminat public cu cel putin 200 puncte luminoase sau 10 km de cablu in decurs de un an.

2. se va prezenta o echipa formata din 3 diriginti de santier pt domeniile Instalatii electrice si Retele Electrice ( persoana juridica sau asociere de persoane juridice) , dintre care un conducator.

Documenteformular, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere oferte: 13.03.2015 orele 12,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 sau prin fax, nr. 0264431575

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:            

____________________________________________________________________________

Denumire: SERVICII DE HOSTING SI MENTENANTA NECESARE PENTRU BUNA FUNCTIONARE A SITE-ULUIwww.primariaclujnapoca.ro

Data postare: 06.03.2015

Pret estimat:     6.000  lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente:       formulare

Data si ora limita de depunere: 12.03.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la ramona.gabor@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264431575

Ofertanti: SC LOGIC ECOMSOL SRL, SC TRENCADIS GROUP SRL, SC PRO EKN SOFTWARE SRL

Castigator: PROCEDURA ANULATA-OFERTE NECONFORME SI/SAU INACCEPTABILE

Pret ofertat:PROCEDURA ANULATA-OFERTE NECONFORME SI/SAU INACCEPTABILE

 ATENTIE - CLARIFICARI!!!

1.Intrebare: Oferta va contine doar oferta financiara si Declaratia privind neincadrarea in prev. art 69^1 din OUG 34/2006?

Raspuns: Da

2.Intrebare: Pe ce perioada se vor presta serviciile de hosting si mentenanta?

Raspuns: Pana la sfarsitul acestui an;

3. Intrebare: Suma estimata reprezinta suma totala, pe toata perioada contractului de prestare servicii?

Raspuns: Da, pana la data de 31 decembrie 2015

4.Intrebare: Ce capacitate de spatiu doriti pentru site?

Raspuns: Spatiu nelimitat;

5. Intrebare: Adresele de email vor fi si ele hostate pe acelasi server sau folositi un server extern pentru mailuri?

Raspuns: Nu se aplica pentru emailuri, se foloseste server extern;

6. Intrebare: Care este perioada de hosting si mentenanta pentru care trebuie facuta oferta? O luna, un trimestru, un an, etc?

Raspuns: pana la sfarsitul acestui an, 31.12.2015;

7. Intrebare: Ce spatiu pe disc este nevoie? Pretul hostingului difera, printre altele, si in functie de spatiul necesar.

Raspuns: Spatiu nelimitat;

---------------------------------------------------------------------------

Denumire: Scaune pentru birou

Data postare: 05.03.2015

Pret estimat:     25000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:         formulare,        caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 12.03.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ANTARES ROMANIA SRL, SC TRAFFIC CHAIRS SRL

Castigator: SC ANTARES ROMANIA SRL

Pret ofertat: 24240 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

2015

Denumire: Servicii de publicitate pentru proiectul: Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca, grup IX''

Data postare: 24.02.2015

Pret estimat: 12.749,99 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune oferta financiara si tehnica, decl. cf art. 69^1 din OUG 34/2006

Documenteformular, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere oferte: 02.03.2015 orele 12,00

Ofertele se depune la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 sau prin fax, nr. 0264431575

Ofertanti:SC Dual Promo SRL, PMA Invest, Hammer AdvertisingSRL, MIraculis Media  

Castigator:

Pret ofertat:            

Clarificari: Intrebare: va rugam sa precizati ce trebuie sa contina oferta noastra deoarece materiale de promovare ce trebuie realizate sunt: 2 comunicate de presa, 1 panou temporar si 3 placi permanente iar in caietul de sarcini ne precizati ca trebuiesc ofertate urmatoarele: spatiul unde se vor realiza materiale publicitare, propuneri unde se va desfasura conferinta de presa, propuneri de pl;iante publicitare, autocolante, mape-mostre.

Raspuns: Oferta Dvs. va cuprinde toate obiectele descrise in caietul de sarcini sub sanctiunea respingerii acesteia.           

Intrebare: Referitor la achiziția de servicii de publicitate necesare pentru obiectivul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca Grup IX”, vă rugăm să ne precizați, ce materiale de promovare sunt bugetate în suma de 12.749,99 lei

Raspuns:  Toate materialele si serviciile aferente descrise in caietul de sarcini.         

Atentie!!!!: datorita unor erori materiale cuprinse in caietul de sarcini cu privire la livrabilele obiect al caietului de sarcini, procedura de cumparare directa este ANULATA SI URMEAZA A FI RELUATA

---------------------------------------------------------------------

Denumire: Produse electrice de intretinere si becuri

Data postare: 23.02.2015

Pret estimat: 59787 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Oferta financiara va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile unitare pentru toate produsele.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:   formulare,      caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 02.03.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC ELECTRIC INVESTMENT PH SRL, SC AMBIENT SA , SC NEON LIGHTING SRL

Castigator: SC ELECTRIC INVESTMENT PH SRL

Pret ofertat: 28927,61 lei fara TVA

 

_______________________________________________________________________

 

Denumire: Servicii de curatenie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in Unitatile Protejate Autorizate in baza Legii nr 448/ 2006

Data postare: 19.02.2015

Pret estimat:  99.000  lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va prezenta Autorizatia de functionare ca unitate protejata, formularul de oferta  (in care se va preciza numarul de persoane si numarul de luni ) si formularul anexat.

Documente:     formular; OFERTA VA CUPRINDE MINIM 6 PERSOANE PENTRU O PERIOADA DE 10 LUNI;

Data si ora limita de depunere: 25.02.2015, ora 10.00. OFERTELE TRANSMISE PE ADRESA DE EMAIL MENTIONATA IN ANUNT TREBUIE DEPUSE OBLIGATORIU SI PE FAX SAU LA REGISTRATURA INSTITUTIEI!!!!!

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, pe adresa de emailramona.gabor@primariaclujnapoca.ro sau pe fax 0264/431575. 

Ofertanti:FUNDATIA AJUTATI COPIII ROMANIA

Castigator:FUNDATIA AJUTATI COPIII ROMANIA

Pret ofertat:99.000 lei fara TVA

 --------------------------------------------------------------

Denumire: Achizitie servicii de transport aerian si cazare conform caietului de sarcini

Data postare: 18.02.2015

Pret estimat: 7000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate serviciile, exprimat in lei fara TVA, 

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a serviciilor, fara TVA.

Documente:     formulare,  caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 23.02.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, 

Procedura anulata, a fost depusa nici o oferta.

___________________________________________________

 

 

 Denumire: Achizitie masini de numarat bani

Data postare: 17.02.2015

Pret estimat: 6760 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate produsele, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde atat transportul cat si instalarea.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a produselor, fara TVA.

Documente:     formulare,     caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 23.02.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC SALIS TERRA SERVICE SRL, SC MR CONSTRUCT SRL,  SC ARIOLA PRODCOM SRL, SC VLAMIR IMPEX SRL, SC ROPECO BUCURESTI SRL, SC MICRA-LAND SRL

Castigator: SC SALIS TERRA SERVICE SRL

Pret ofertat: 4976 lei fara TVA

_____________________ __________________________________________________

 

Denumire: Asigurare de tip RCA si CASCO pentru 2 autovehicole si o sirena mobila

Data postare: 13.02.2015

Pret estimat: 4000 lei fara TVA

Cerinte: 2 asigurari de tip CASCO si 1 asigurare de tip RCA pentru o perioada de 1 an, la urmatoarele vehicole aflate in dotarea Municipiului Cluj-Napoca: pentru autoturismele CJ16GJF si CJ16WXK se va incheia asigurare CASCO iar pentru sirena mobila CJ82PRC se va incheia asigurare RCA.

Mentionam ca pretul estimat se refera la valoarea totala a asigurarilor pentru cele 3 vehicole.

Documente:    formulare,  date de identificare vehicole

 Data si ora limita de depunere: 18.02.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro, vasile.maxim@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Carpatica Asig SA, SC Asigurarea Romaneasca-Asirom Vienna Insurance Reasigurari SA, SC Credit Europe Asigurari Reasigurari Sa

Castigator: SC Carpatica Asig SA

Pret ofertat: 3102.91 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

 

Denumire: Dulapuri metalice pentru arhiva

Data postare: 12.02.2015

Pret estimat: 11900 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate dulapurile, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a dulapurilor, fara TVA.

Documente:      formulare,   caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 18.02.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC SOMET SRL, SC AMBIENT SA, SC VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL, SC DUROS HOLDING INDUSTRY SRL, SC IC CREATIVE SRL.

Castigator: SC SOMET SRL

Pret ofertat: 10540 lei fara TVA

_______________________________________________________________________

 

Denumire: Servicii de informare publicitate pentru obiectivul "Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din Mun.Cluj-Napoca"

Dat postare: 10.02.2015

Pret estimat: 37 870,40 lei fara TVA

Documentatie:   caiet de sarcini ,  clarifcari

Cerinte: propunere tehnica si propunere financiara

Data si ora limita de dpeunere: 16.02.2015 orele 11,00

Ofertele se depun la Registratura institutiei, str. Motilor nr. 7, sau prin fax 0264431575 sau prin e-mail:simion.tanta@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC LEMINGS SRL, SC BUSINESS C SRL, SC MEGATRONIC SRL, SC EISEN LAND SRL, SC HAMMER ADVERTISING SRL, SC NEVA EXPERT SRL, SC DUAL PROMO SRL, THE MANSION ADVERTASING SRL, SC MIRACULICS SRL

Pret ofertat: 7.371,1 lei fara TVA

Castigator: SC HAMMER ADVERTISING SRL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire achizitie: Servicii de intocmire a analizei de risc la securitate fizica

Data postare: 10.02.2015

Pret estimat: 17.100 lei fara TVA

Cerinte: Se va prezenta un pret unitar, mediu, valabil pentru toate pozitiile din caietul de sarcini, exprimat in lei fara TVA.

Precizam ca pretul estimat se refera la valoarea totala a serviciilor, fara TVA.

Documente:  formulare,    caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 16.02.2015 ora 1000

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: PFA GRIGOR M IOAN, SC RISCPROTCONS SRL, SC DIGITAL ELECTRIC SERV SRL, PFA MOCANESCU GHEORGHE, SC VANGUARD SECURITY SERVICES SRL, SC PROFESIONAL SERVICE SECURITY GUARD SRL

Castigator: PFA GRIGOR M IOAN

Pret ofertat: 12.000 lei fara TVA(pret final, neplatitor de TVA)

__________________________________________________________________________

 

Denumire: Lucrari de consolidare si refacere soclu din beton armat pentru Ansamblul Statuar Scoala Ardeleana

Dat postare: 02.02.2015

Pret estimat: 20.283 lei fara TVA

Documentatie: formular,  caiet sarciniautorizatie constr.

Cerinte: formular, propunere tehnica si propunere financiara

Data si ora limita de dpeunere: 12.02.2015 orele 14,00

Ofertele se depun la Registratura institutiei, str. Motilor nr. 7, sau prin fax 0264431575 sau prin e-mail:achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC MEXHOUSECONSTRUCT SRL, SC MR CONSTRUCT SRL, SC LIR AG GRUP SA, SC TOMOROGA CONSTRUCT SRL

Pret ofertat: 16840 lei fara TVA

Castigator: SC MEXHOUSE CONSTRUCT SRL

______________________________________________________________________________________

Denumire: Servicii de management de proiect pentru obiectivul de investitii: Cresterea eficientei energetice a blcourilor de locuinte din Municipiul Cluj-Napoca grup IX

Dat postare: 03.02.2015

Pret estimat: 16711,99 lei fara TVA

Documentatie: caiet de sarcini, formular

Cerinte: formular, propunere tehnica si propunere financiara

Data si ora limita de dpeunere: 09.02.2015 orele 11,00

Ofertele se depun la Registratura institutiei, str. Motilor nr. 7, sau prin fax 0264431575 sau prin e-mail:achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Ofertanti: SC Smartbau Construct SRL, SC Distinct Proiect SRL

Pret ofertat: 15040,79 lei fara TVA

Castigator:SC Smartbau Construct SRL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Dulapuri metalice pentru arhiva

Data postare: 20.01.2015

Pret estimat: 7000 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: Se va oferta un pret total pentru toate dulapurile, exprimat in lei fara TVA, care va cuprinde si transportul.

Precizam ca valoarea estimata se refera la valoarea totala a dulapurilor, fara TVA.

Documente: formulare, caiet de sarcini

Data si ora limita de depunere: 26.01.2015 ora 10,00

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7, la tiberiu.fetti@primariaclujnapoca.ro sau la fax 0264430440

Ofertanti: SC Ambient SA, SC Somet SRL, SC MR Construct SRL, SC Voyatzoglou Systems Romania SRL

Castigator: SC Ambient SA

Pret ofertat: 6400 lei fara TVA

 

_______________________________________________________________________

2014

Denumire: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL – INTRARILE ORASULUI - CONCURS DE IDEI PENTRU UN SISTEM DE COMUNICARE INTEGRAT IN CLUJ-NAPOCA

Data postare: 12.12.2014

Pret estimat: 120.000 lei fara TVA

Documentatie: regulament, tema si criterii de evaluare 18.12.2014,    formular

Data si ora limita de depunere: 30.01.2015, ora 14.00.

Ofertele se depun la registratura primariei din str. Motilor nr. 7 si la achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Clarificari:

Intrebare: Este un concurs de idei si nu o achizitie publica?

raspuns: Este o procedura de achizitie publica(cumparare directa organizata sub forma unui ''concurs de idei''

Intrebare: Documentele de mai sus sunt singurele pe care trebuie sa la descarcam?

Raspuns: Da

Intrebare: unde va trebui sa urmarim eventuale anunturi ulterioare?

Raspuns: pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro sau de la adresa de email:achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Intrebare: Se pot inscrie in concurs si conductorii arhitecti cu drept de semnatura membri OAR?

Raspuns: la concurs se poate inscrie orice persoana ce indeplineste cerintele prevazute prin documentatia atasata si nu se afla in conflict de interese cu persoanele din juriu si din autoritatea contractanta organizatoare, asa cum sunt acestea prezentate in aceeasi documentatie.

Intrebare: ''o echipa poate sa participe cu mai multe propuneri''- fiecare propunere va avea un alt cod de identificare format din 5 cifre diferite dar propunerile de echipe se pot transmite in acelasi plic?

Raspuns: Da. In conditiile din documentatia de atribuire.

Intrebare: ''trei planse A2'' - acesta este un numar maxim sau putem transmite un numar mai mic pentru fiecare varianta?

Raspuns: Este numarul impus pentru fiecare varianta.

Intrebare: ''specialisti pentru toate specialitatile si fazele d eproiectare solicitate'' - detaliati aceasta lista si echipa castigatoare realizeaza si studiile(geo si topo) pe fiecare amplasament sau le veti pune la dispozitie?

Raspuns: In furnctie de fiecare propunere, echipa participanta cunoaste necesitatile proiectarii obiectivului cu care se prezinta la concurs. astfel, concurentul este cel care cunoaste echipa ce trebuie sa o detina in vederea realizarii proiectarii. Si da, contractul de proiectare ce se va semna va cuprinde toate fazele de proiectare, inclusiv studii geo si topo.

Intrebare: Putem sa va contactam si telefonic?

Raspuns: Orice clarificare se va solicita in scris, in una din modalitatile expuse prin documentatia de atribuire. Precizam ca toate clarificarile scrise ale posibililor ofertanti au fost publicate pe acest site pentru a fi aduse la cunostinta tuturor celor interesati.

Intrebare: Predarea electronica este pe 30.01.2015 orele 14,00. Predarea in forma scrisa este la aceeasi data?

Raspuns: Da. Termenul limita de depunere a proiectelor este 30.01.2015 orele 14,00.

Nu uitati: Acestea se vor depune atat in format electronic pana la ora si data precizata cat si scris, la registratura institutiei, str. Motilor nr. 7 specificand pe plic ''secretariatului concursului''pana la ora si data precizate, respectiv: 30.01.2015 orele 14,00. Atat din punct de vedere formal cat si din punct de vedere al continutului proiectele trebuie sa contina toate detaliile specificate de catre organizator prin documentatia pusa la dispozitie concurentilor.

ATENTIE!!!!!!!!!!

Se decaleaza termenul de depunere al proiectelor pentru data de 16.02.2015 orele 14,00. Depunerea se face conform documentatiei de atribuire si al clarificarile retinute mai sus.

Intrebare: Care sunt motivele decalarii?

Raspuns: Unele solicitari in acest sens de la posibili ofertanti.

Calendar concurs: 17.02.2015 orele 13,00 intrunire juriu

afisare proiecte 18-26.02.2015

comunicare rezultat: 27.02.2015

Update 27.02.2015: Comunicarea rezultatului se va face in cursul saptamanii viitoare

Update 06.03.2015: Juriul a formulat o decizie, iar comunicarea acesteia se va face ulterior parcurgerii etapelor adminsitrative interne ale institutiei, in cel mai scurt timp

Decizia juriului

Proiect locul I - partea 1, partea 2

Proiect locul II

Proiect locul III- partea 1,   partea 2


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca