Edificare
Imobil mixt (locuinte colective, birouri si comert) - regim de inaltime 2S+P+5E+R, imprejmuire teren, amenajari exterioare, organizare santier
București; nr.4-6
imobil mixt: locuinte; birouri; spatii comercieale/servicii
22 din care: 17 unitati locative; 3 birouri; 1 spatiu comercial/servicii; 1 garaj la subsol 1 si subsol 2
22 locuri de parcare din care 17 locuri in garaj la subsol 1 si subsol 2 si 5 locuri la parter pe placa peste subsol 1
2S+P+5E+R
263,15
2463,38
476472
18.04.2023
338097
338097
Autorizație de construcție
402
22/04/2021
Proces verbal de recepție
469096
11/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
19.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.