Edificare
Mansardare locuinta
Plopilor; nr. 19
locuinta
2003-2023
-
-
final - P+M
existent si mentinut - 56,00
112,4 mp din care existent - 56,00mp si propus - 56,40
461080
06.04.2023
254849
254849-C1
Autorizație de construcție
1795
15/10/2003
Proces verbal de recepție
460939
06/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
22.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.