Edificare
VASILOVICI ALINA-FLORENTINA
Murgu Eftimie , NR. 31
locuință familială;
2019-2023
-;
2 ( 1 loc de parcare în incintă+ 1 loc de parcare în garaj);
P/P+E;
142
252
491308
25.04.2023
305870
305870, 305870-C1
305870, 305870-C1
Autorizație de construcție
1041
12/08/2019
Proces verbal de recepție
282844
07/03/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
22.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.