Edificare
SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN UNITATE ALIMENTATIE PUBLICA SI REALIZARE GOL DE TRECERE
Iuliu Maniu nr. 10 ap 1 si str. Iuliu Maniu
alimentatie publica
2022-2023
nu se modifica
nu se modifica
nu se modifica
491516
25.04.2023
272340-C1, 260231
272340-C1 ( UI 272340-C1-U1), 260231-C1
Autorizație de construcție
143
17/02/2022
Proces verbal de recepție
555770
02/06/2022
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
24.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.