Edificare
DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA CORP C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA P+E+M CU DOUA UNITATI LOCATIVE, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE
George Bacovia, nr. 2
C2 -locuinta si C3-locuinta; C1 - garaj auto demolat
2021-2023
C2 - ; C3 - ; C1- demolat
C2 - 1 loc la sol; C3 - 1 loc la sol; C1 - Demolat
C2 - P+E+M; C3 - P+E+M; C1 - parter - demolat
C2 - 58,11; C3-56,72; C1 - 21mp demolat+
C2 - 56,72; C3 -170,16; C1 - 21mp demolat+
460835
06.04.2023
338612
338612, 338612-C1
Autorizație de construcție
1256
06/12/2021
Proces verbal de recepție
309925
16/03/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
24.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.