Edificare
EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ UNIFAMILIALĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE
Remetea, NR. 24
casă unifamilială;
2019-2023
-;
2 locuri de parcare în incintă;
P+E;
-finală: 94,13
-finală: 187,35
460823
06.04.2023
327536
327536, 327536-C1
327536, 327536-C1
Autorizație de construcție
1547
31/10/2019
Proces verbal de recepție
308843
15/03/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
25.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.