Edificare
LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ S+P+E+R CU 2 UNITĂȚI LOCATIVE, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Uliului, NR. 134
locuință semicolectivă;locuință semicolectivă;
2020-2023
-;-;
2 locuri de parcare în garaj;2 locuri de parcare în garaj;
S+P+E+R;S+P+E+R;
56.65 MP; 62,36
248.18 MP; 264.76
509381
03.05.2023
339354
339354
339354
Autorizație de construcție
989
20/07/2020
Proces verbal de recepție
282797
07/03/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
25.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.