Edificare
AMENAJARI INTERIOARE IN APARTAMENTELE 1, 72 SI 73 IN VEDEREA REALIZARII UNEI SINGURE UNITATI INDIVIDUALE CU FUNCTIUNEA SPATIU SERVICII CU ACCES PUBLIC (AGENTIE DE TURISM)
Andrei Saguna, nr. 34-36
spațiu servicii cu acces public (agenție de turism);
2022-2023
1;
-;
-;
se menține
se menține
483789
20.04.2023
253609-C1-U53, 253609-C1-U52, 253609-C1-U26
/top: 687/1/2/C/I, 687/1/2/1/S/LXXII, 687/1/2/1/S/LXXIII
/top: 687/1/2/C/I, 687/1/2/1/S/LXXII, 687/1/2/1/S/LXXIII
Autorizație de construcție
858
31/08/2022
Proces verbal de recepție
472253
12/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
25.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.