Edificare
Locuinta unifamiliala S+P+E, imprejmuire, amenajari exterioare
Eugen Lovinescu; nr. 7
locuinta
2019-2023
-
2 locuri de parcare in garaj la parter
S+P+E
163,80
382,00
283208
07.03.2023
334310
334310
Autorizație de construcție
1352
20/09/2019
Proces verbal de recepție
98451
16/02/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dan Anca
31.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.