Edificare
LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ S+P+E , IMPREJMUIRE TEREN , AMENAJARI EXTERIOARE
Gălbenelelor, NR. 12
locuință;locuință;
2021-2023
-;-;
2 locuri de parcare în incintă;2 locuri de parcare în incintă;
S+P+E;S+P+E;
90,85 MP; 90,85
187,25 MP; 187,25
513090
04.05.2023
338873
338873
338873
Autorizație de construcție
1134, 777
05/12/2022, 13/07/2021
Proces verbal de recepție
483668
20/04/2023
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
A. R. Nădășan
31.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.