Edificare
LOCUINTA SEMICOLECTIVA CU DOUA UNITATI LOCATIVE .Regimul de inaltime P+E+ERO
Campului nr. 159E
LOCUINTA SEMICOLECTIVA
2
2
P+E+ER
123,52
293,69
516126
05.05.2023
330567
330567
Autorizație de construcție
942
8.07.2020
Proces verbal de recepție
883010
23.11.2022
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
ONETIU GETA
31.05.2023
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.