Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala referitoare la prevederile proiectului de Hotârâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotârârea nr.188/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”

Referat
Proiect de hotărâre

Regulament:

RLU Cluj_UTR A, RLU Cluj_UTR Aapp, RLU Cluj_UTR AL, RLU Cluj_UTR Ec, RLU Cluj_UTR ED, RLU Cluj_UTR Ei, RLU Cluj_UTR EL, RLU Cluj_UTR Em, RLU Cluj_UTR Et, RLU Cluj_UTR G_c, RLU Cluj_UTR G_d, RLU Cluj_UTR G_p, RLU Cluj_UTR G_t, RLU Cluj_UTR Is_A, RLU Cluj_UTR Lc, RLU Cluj_UTR Lcs, RLU Cluj_UTR Lc_A, RLU Cluj_UTR Lid, RLU Cluj_UTR Lip, RLU Cluj_UTR Lir, RLU Cluj_UTR Liu, RLU Cluj_UTR M1, RLU Cluj_UTR M2, RLU Cluj_UTR M3, RLU Cluj_UTR M4, RLU Cluj_UTR RiM, RLU Cluj_UTR RrEm, RLU Cluj_UTR RrEt, RLU Cluj_UTR RrM1, RLU Cluj_UTR RrM2, RLU Cluj_UTR RrM3, RLU Cluj_UTR RrM4, RLU Cluj_UTR Sp_UTR TDS_MApN, RLU Cluj_UTR Ta_UTR UTa, RLU Cluj_UTR TDA, RLU Cluj_UTR TDA_L,RLU Cluj_UTR TDF, RLU Cluj_UTR Tf, RLU Cluj_UTR Tr, RLU Cluj_UTR UEc, RLU Cluj_UTR UED, RLU Cluj_UTR UEi, RLU Cluj_UTR UEmm, RLU Cluj_UTR UEt, RLU Cluj_UTR UG_c, RLU Cluj_UTR UG_cmid, RLU Cluj_UTR UIs_A, RLU Cluj_UTR ULc, RLU Cluj_UTR ULid, RLU Cluj_UTR ULiu, RLU Cluj_UTR ULi_c, RLU Cluj_UTR UM1, RLU Cluj_UTR UM2, RLU Cluj_UTR UM3, RLU Cluj_UTR UM4, RLU Cluj_UTR UVa, RLU Cluj_UTR UVs, RLU Cluj_UTR UVt, RLU Cluj_UTR Va, RLU Cluj_UTR Ve, RLU Cluj_UTR Vp, RLU Cluj_UTR Vpr, RLU Cluj_UTR Vs, RLU Cluj_ZCP C1, RLU Cluj_ZCP C2, RLU Cluj_ZCP G_c, RLU Cluj_ZCP Is_A, RLU Cluj_ZCP Liu, RLU Cluj_ZCP L_A, RLU Cluj_ZCP M1, RLU Cluj_ZCP M2, RLU Cluj_ZCP M3, RLU Cluj_ZCP M4, RLU Cluj_ZCP RiM, RLU Cluj_ZCP Sp_ZCP TDS_MApN, RLU Cluj_ZCP Va, RLU Cluj_ZCP Ve, RLU Cluj_ZCP Vs, RLU Cluj_ZCP Vt, RLU_Cluj UTR VT, RLU_Cluj UTR ZCP_Et

Etapa consultarii publice are loc in perioada 17 – 29 mai 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.