Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive.

Proiect de hotărâre

Referat

Raport de specialitate

Regulament

Anexă

Etapa consultării publice are loc în perioada 8 noiembrie  – 21 noiembrie 2019. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.