Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizională referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de oprotunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, precum si a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ASOCIATIA METROPOLITANA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ, respectiv pe raza municipiului Cluj-Napoca

Referat si proiect

Studiu de oportunitate

Contract de delegare

Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 august 2018 -28 august 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier.