Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de Hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației: „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”

Etapa consultării publice are loc în perioada  12 – 26 noiembrie 2021. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.