Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 596/2021(aprobarea Programului multianual ,,Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023

Etapa consultării publice are loc în perioada 21-24 mai 2024. Persoanele interesate pot trimite propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ la adresa de e-mail: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier