Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal de schimbare încadrare funcțională din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice de tip comercial – calea Baciului nr. 1-3

Etapa consultării publice are loc în perioada 12 – 27 noiembrie 2020. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.