Primăria Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”.

 

Etapa consultării publice are loc în perioada 5 – 19 ianuarie 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Hotărâre

Referat

Anexă