Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca.

Plan

Proiect de hotărâre

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada 27 februarie – 10 martie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.