Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică cu privire la Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 12 -27 ianuarie 2022 la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier, în atenția Direcției Economice.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca în acest an este în valoare de 434.483.383 euro.

 

ANEXE PROIECT – format deschis