Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  P.U.Z de urbanizare – strada Făgetului – latura estică

Hotărâre

Referat de aprobare

Raport de specialitate

Avize