Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „La Terenuri”, Mănăștur

 

Referat de aprobare

Proiect de hotărâre

Raport de specialitate

Aviz arhitect șef

Planșă

Raportul informării și consultării publicului