Primăria Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local privind Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Cluj-Napoca.

Referat

Proiect de hotarare si Regulament

Etapa consultării publice are loc în perioad10 – 24 aprilie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.