Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare aflate în administrarea  Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor situate în parkingul Hașdeu.

Etapa consultarii publice are loc în perioada  18  februarie – 5 martie 2021. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.