Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Etapa consultării publice are loc în perioada 30 iunie – 14 iulie 2020. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.