Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de Hotărâre privind Stabilirea nivelulului taxelor administrate de către Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor

Proiect de hotărâre

Referat

Raport de specialitate

Anexă

Etapa consultării publice are loc în perioada 5 noiembrie  – 17 noiembrie 2019. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.