Ședința din 1 iulie 2011

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2011-07-01T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Uranus nr. 6: beneficiar: Negru Popa Liviu

Proiect de hotărâre nr.12011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2011-07-01T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala P+M, str. Romul Ladea nr. 87A

Proiect de hotărâre nr.22011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2011-07-01T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire ansamblu de trei imobile de locuinte colective mici P+E+M si S+P+E+M si modificare locuinta familiala in locuinta colectiva mica, str. Mircea Eliade, nr. 42

Proiect de hotărâre nr.32011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2011-07-01T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.Z. – str. Closca – str. Decebal, si a P.U.D. – birouri, servicii si locuinte, S+P+3E+etaj retras, str. Closca, nr. 9-11

Proiect de hotărâre nr.42011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2011-07-01T00:00:00+03:00

Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

Proiect de hotărâre nr.52011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2011-07-01T00:00:00+03:00

Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

Proiect de hotărâre nr.62011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2011-07-01T00:00:00+03:00

Vanzarea, prin licitatie publica cu strigare, a unor spatii comerciale, proprietate privata a municipiului, si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.72011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2011-07-01T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere

Proiect de hotărâre nr.82011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2011-07-01T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de locatiune/asociere a unor contracte de inchirere/asociere/comodat

Proiect de hotărâre nr.92011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2011-07-01T00:00:00+03:00

Includerea in Contractul de inchiriere nr. 1.778/1999, avand ca obiect spatiul situat in municipiului Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60

Proiect de hotărâre nr.102011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2011-07-01T00:00:00+03:00

Includerea in Contractul de inchiriere nr. 1.874/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in B-dul Eroilor, nr. 34

Proiect de hotărâre nr.112011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2011-07-01T00:00:00+03:00

Includerea in Contractul de comodat nr. 2.148/2000 a Asociatiei Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania – Filiala Transilvania

Proiect de hotărâre nr.122011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2011-07-01T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002

Proiect de hotărâre nr.132011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2011-07-01T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 257/2009 (aprobarea unei proceduri – cadru de selectie de oferte pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie din municipiul Cluj-Napoca)

Proiect de hotărâre nr.142011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2011-07-01T00:00:00+03:00

Modificarea Anexelor 1,2 si 3 la Hotarareanr. 580/2007 (aprobarea fisei de date a achizitiei, contractul de inchiriere si a caietului de sarcini, intocmite in vederea inchirierii spatiilor cu destinatie de terasa de alimentatie publica, amplasate in zona pietonala, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca), modificata prin Hotararea nr. 138/2009

Proiect de hotărâre nr.152011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2011-07-01T00:00:00+03:00

Concesionarea, prin incredintare directa, si insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Garbau nr. 11, in suprafata de 13 m.p.

Proiect de hotărâre nr.162011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2011-07-01T00:00:00+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii, bloc B1, ap. 1, inscris in C.F. nr. 253.812-C1-U6 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 134.173 Cluj), sub nr. topo 23.404/2/I

Proiect de hotărâre nr.172011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2011-07-01T00:00:00+03:00

Darea in folosinta gratuita, Parohiei Ortodoxe Romane "Nasterea Maicii Domnului", a imobilului-teren in suprafata de 220 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, identificat ca parte din imobilul cu nr. topo 15.708, in vederea construirii unui lacas de cult

Proiect de hotărâre nr.182011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2011-07-01T00:00:00+03:00

Includerea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului, f.n., in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.192011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2011-07-01T00:00:00+03:00

Trecerea unui imobil, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia

Proiect de hotărâre nr.202011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2011-07-01T00:00:00+03:00

Insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

Proiect de hotărâre nr.212011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2011-07-01T00:00:00+03:00

Insusirea documentatiei tehnice de dezlipire si inscriere in Cartea Funciara, pentru terenul identificat cu nr. topo 21.565/1, situat in municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.222011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2011-07-01T00:00:00+03:00

Reglementarea unor aspecte privind reconversia proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj in parc fotovoltaic

Proiect de hotărâre nr.232011-07-01T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2011-07-01T00:00:00+03:00

Scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ap. 8, trecerea acestiua in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare Colegiului Economic "Iulian Pop"

Proiect de hotărâre nr.242011-07-01T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK