Ședința din 10 septembrie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-09-04T18:28:13+03:00

Privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia nr. 9. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-09-04T18:28:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-09-04T18:28:05+03:00

Privind propunerea de aprobare a solicitării de trecere a unor părți din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în vederea realizării obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local „Modernizare tronson str. Moș Ioan Roată și extindere rețele km 0+264 – 0+915,089”. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-09-04T18:28:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-09-04T18:29:42+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-09-04T18:29:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-09-04T18:30:51+03:00

Privind completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată și completată prin Hotărârile nr. 434/2015 și 622/2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-09-04T18:30:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-09-04T18:32:04+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Zorilor nr. 27, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-09-04T18:32:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-09-04T18:33:46+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în aleea Detunata nr. 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-09-04T18:33:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-09-04T18:37:01+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Ion Creangă nr. 4-6, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-09-04T18:37:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-09-04T18:37:50+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Mogoșoaia nr. 6, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-09-04T18:37:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-09-04T18:44:56+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 78. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-09-04T18:44:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-09-04T18:43:16+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței f.n.-Parc „Aurel Vlaicu”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-09-04T18:43:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-09-04T18:44:19+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Frunzișului) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-09-04T18:44:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-09-04T18:41:10+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 257949, înscris în C.F. nr. 257949 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-09-04T18:41:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-09-04T18:47:09+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 339965, înscris în C.F. nr. 339965 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-09-04T18:47:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-09-04T18:47:56+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1764 din data de 6.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Lupu Mihail și Cabinet Medical Dr. Rusu Octavian Grigore, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 38, ap. 71. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-09-04T18:47:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-09-04T18:48:51+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2131 din data de 6.11.2000, încheiat cu Cabinet Medical Medic de Familie Dr. Trăilă Adriana, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 11, ap. 17. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-09-04T18:48:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-09-04T18:49:35+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1773 din data de 8.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Sturz Fabiola Monica, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Puieților nr. 4, ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-09-04T18:49:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-09-04T18:50:22+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2531 din data de 16.11.2004, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie, Cabinet Individual Dr. Grecu Liana-Simona, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 20, ap. 52. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-09-04T18:50:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-09-04T18:51:09+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2528 din data de 16.11.2004, încheiat cu Dr. Nagy Elena, Cabinet Medical de M.G. – Medicină de Familie, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 28. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-09-04T18:51:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-09-04T18:51:54+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2532 din data de 16.11.2004, încheiat cu Laborator de Tehnică Dentară – Medruț Georgeta și Marian Valeria Rodica, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 25, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-09-04T18:51:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-09-04T18:52:47+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2197 din data de 21.04.2001, încheiat cu S.C. Editura Kriterion S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 12A, ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-09-04T18:52:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-09-04T18:53:37+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1775 din data de 8.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie și Endocrinologie Dr. Jutea Simona și Dr. Moldoveanu Luiza-Mădălina – Cabinet Medical de Medicină de Familie, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 29. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-09-04T18:53:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-09-04T18:54:22+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2530/16.11.2004, încheiat cu Cabinet Medical M.G. – Medicină de Familie Enyedi Maria-Ilona și Cabinet Medical M.G. – Medicină de Familie Brendea Mihaela Valeria, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crinului nr. 9, ap. 25. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222020-09-04T18:54:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2020-09-04T18:55:14+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1922 din data de 12.01.2000, încheiat cu Cabinet Medical Andercou Aurel-Iuliu-Iosif, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 7, ap. 1. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232020-09-04T18:55:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2020-09-04T18:56:10+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1769 din data de 7.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Robotin V. Adriana și Dr. Deceanu V. Liana-Felicia-Ana, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 26-28, corp C. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242020-09-04T18:56:10+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK