Ședința din 12 februarie 2024

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2024-04-11T13:58:41+03:00

Privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12024-04-11T13:58:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2024-04-11T13:59:19+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 23.02.2024, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 26.02.2024, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotărâre nr. 22024-04-11T13:59:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2024-04-11T13:59:30+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Becaș, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotărâre nr. 32024-04-11T13:59:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2024-04-11T13:59:42+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Andrei Mureșanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotărâre nr. 42024-04-11T13:59:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2024-04-11T13:59:53+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Progresului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotărâre nr. 52024-04-11T13:59:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 6

2024-02-06T16:50:44+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Bistriței, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotătâre nr. 62024-02-06T16:50:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 7

2024-02-06T16:51:22+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului str. Corneliu Coposu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotătâre nr. 72024-02-06T16:51:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 8

2024-02-06T16:52:02+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 18A. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotătâre nr. 82024-02-06T16:52:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 9

2024-02-06T16:52:42+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Calea Dorobanților-strada Anghel Saligny. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotătâre nr. 92024-02-06T16:52:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 10

2024-02-06T16:53:25+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Detunata, Parc Detunata. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotătâre nr. 102024-02-06T16:53:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 11

2024-02-06T16:54:04+02:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Turnului, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotătâre nr. 112024-02-06T16:54:04+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 12

2024-02-06T16:54:40+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară, pentru imobilul Calea Baciului, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotătâre nr. 122024-02-06T16:54:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 13

2024-02-07T14:34:33+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 337620, înscris în C.F. nr. 337620 Cluj-Napoca, nr. cad. 337591, înscris în C.F. nr. 337591 Cluj-Napoca și nr. cad. 337593, înscris în C.F. nr. 337593 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 132024-02-07T14:34:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 14

2024-02-06T16:57:10+02:00

Privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C, înscris în C.F. nr. 333467-C2 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 333467-C2, trecerea din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca și desființarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 142024-02-06T16:57:10+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 15

2024-02-06T16:57:52+02:00

Privind Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2024, aprobată prin Hotărârea nr. 16/2024. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 152024-02-06T16:57:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 16

2024-02-06T16:58:36+02:00

Privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rezultate în urma departajării, conform Criteriilor- cadru, pentru anul 2024. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 162024-02-06T16:58:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 17

2024-02-06T16:59:24+02:00

Privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2024, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 172024-02-06T16:59:24+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 18

2024-02-06T17:00:07+02:00

Privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar.

Proiect de hotătâre nr. 182024-02-06T17:00:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 19

2024-02-06T17:00:58+02:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Autobaza Zorilor Str. Lunii”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 192024-02-06T17:00:58+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 20

2024-02-06T17:01:53+02:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare lente și rapide, Autobaza Bucium”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 202024-02-06T17:01:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 21

2024-02-06T17:02:50+02:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare str. I.P. Voitești – Cinema Florin Piersic”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 212024-02-06T17:02:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 22

2024-02-06T17:03:30+02:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Autobaza Grigorescu”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 222024-02-06T17:03:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 23

2024-02-06T17:04:14+02:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Str. Lunii nr. 3”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 232024-02-06T17:04:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotătâre nr. 24

2024-02-06T17:06:05+02:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Insule de energie Lot 1 – Insula de energie CT 11 Gheorgheni – CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1 – Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Gheorgheni. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotătâre nr. 242024-02-06T17:06:05+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK