Ședința din 16 mai 2017

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Societatii Sala Polivalenta S.A. si mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale ordinare a actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 18.05.2017, ora 14.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Modificarea si completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotararea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 389/2016 si prin Hotararea nr. 417/2016.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Modificarea Hotararii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat), modificata prin Hotararile nr. 609/2016, 751/2016 si 245/2017.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Modificarea Hotararii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere), modificata prin Hotararea nr. 752/2016.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Modificarea Hotararii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vanzare a terenurilor-curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii spatiilor cu alta destinatie dobandite in baza Hotararii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G. nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, mostenitorilor acestora/cumparatorilor subsecventi), modificata prin Hotararea nr. 749/2016.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Darea in administrare, Universitatii „Babes-Bolyai”, a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan (fosta strada Mica) nr. 1, ap. 7.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Atribuirea unui spatiu cu destinatia de sediu birou parlamentar, in favoarea domnului Ungureanu Emanuel-Dumitru, parlamentar.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Extinderea suprafetei locative, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Scortarilor nr. 6 ap. 3.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Includerea doamnei Moldoveanu Luiza Madalina, medic specialist medicina de familie, persoana fizica autorizata, in Contractul de inchiriere nr. 1775/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dunarii nr. 52, ap. 29, in locul doamnei dr. Peter Anna – Cabinet Medical de Medicina de familie.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Includerea in Contractul de inchiriere nr. 105301/21.05.2009, incheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafetei de 3,72 mp., reprezentand boxa aferenta apartamentului 6 din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii, constructii si terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca, incluse in baza materiala a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta in care functioneaza cabinete medicale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Voda nr. 18-20, ap. 46, in favoarea domnului Cadar Beniamin.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Inchirierea prin licitatie publica a modulelor din cadrul chioscurilor de comercializare flori amplasate in municipiul Cluj-Napoca, Piata Lucian Blaga nr. 1-3.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren in suprafata de 12.300 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 si darea in administrare, scolii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, a imobilului compus din teren si constructie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babes nr. 10, ap. 3 si darea acestuia, in administrare, Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14, ap. 24 si darea acestuia, in administrare, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a cotei de 1/2 parte din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, ap. 20.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK