Ședința din 16 mai 2017

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2017-05-16T00:00:00+03:00

Aprobarea situatiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016.

Proiect de hotărâre nr.12017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2017-05-16T00:00:00+03:00

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.22017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2017-05-16T00:00:00+03:00

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2017-05-16T00:00:00+03:00

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.42017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2017-05-16T00:00:00+03:00

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.52017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2017-05-16T00:00:00+03:00

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale Societatii Sala Polivalenta S.A. si mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale ordinare a actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 18.05.2017, ora 14.

Proiect de hotărâre nr.62017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2017-05-16T00:00:00+03:00

Modificarea si completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotararea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 389/2016 si prin Hotararea nr. 417/2016.

Proiect de hotărâre nr.72017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2017-05-16T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat), modificata prin Hotararile nr. 609/2016, 751/2016 si 245/2017.

Proiect de hotărâre nr.82017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2017-05-16T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere), modificata prin Hotararea nr. 752/2016.

Proiect de hotărâre nr.92017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2017-05-16T00:00:00+03:00

Modificarea Hotararii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vanzare a terenurilor-curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii spatiilor cu alta destinatie dobandite in baza Hotararii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G. nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, mostenitorilor acestora/cumparatorilor subsecventi), modificata prin Hotararea nr. 749/2016.

Proiect de hotărâre nr.102017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2017-05-16T00:00:00+03:00

Atribuirea unor locuinte de necesitate.

Proiect de hotărâre nr.112017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2017-05-16T00:00:00+03:00

Darea in administrare, Universitatii „Babes-Bolyai”, a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan (fosta strada Mica) nr. 1, ap. 7.

Proiect de hotărâre nr.122017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2017-05-16T00:00:00+03:00

Atribuirea unui spatiu cu destinatia de sediu birou parlamentar, in favoarea domnului Ungureanu Emanuel-Dumitru, parlamentar.

Proiect de hotărâre nr.132017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2017-05-16T00:00:00+03:00

Extinderea suprafetei locative, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Scortarilor nr. 6 ap. 3.

Proiect de hotărâre nr.142017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2017-05-16T00:00:00+03:00

Includerea doamnei Moldoveanu Luiza Madalina, medic specialist medicina de familie, persoana fizica autorizata, in Contractul de inchiriere nr. 1775/1999, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dunarii nr. 52, ap. 29, in locul doamnei dr. Peter Anna – Cabinet Medical de Medicina de familie.

Proiect de hotărâre nr.152017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2017-05-16T00:00:00+03:00

Includerea in Contractul de inchiriere nr. 105301/21.05.2009, incheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafetei de 3,72 mp., reprezentand boxa aferenta apartamentului 6 din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

Proiect de hotărâre nr.162017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2017-05-16T00:00:00+03:00

Aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii, constructii si terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca, incluse in baza materiala a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre nr.172017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2017-05-16T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta in care functioneaza cabinete medicale.

Proiect de hotărâre nr.182017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2017-05-16T00:00:00+03:00

Atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Voda nr. 18-20, ap. 46, in favoarea domnului Cadar Beniamin.

Proiect de hotărâre nr.192017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2017-05-16T00:00:00+03:00

Inchirierea prin licitatie publica a modulelor din cadrul chioscurilor de comercializare flori amplasate in municipiul Cluj-Napoca, Piata Lucian Blaga nr. 1-3.

Proiect de hotărâre nr.202017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2017-05-16T00:00:00+03:00

Includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren in suprafata de 12.300 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 si darea in administrare, scolii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, a imobilului compus din teren si constructie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83.

Proiect de hotărâre nr.212017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2017-05-16T00:00:00+03:00

Trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babes nr. 10, ap. 3 si darea acestuia, in administrare, Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.222017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2017-05-16T00:00:00+03:00

Trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14, ap. 24 si darea acestuia, in administrare, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.232017-05-16T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2017-05-16T00:00:00+03:00

Trecerea din domeniul privat, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in folosinta gratuita, Cantinei de Ajutor Social si Pensiune, a cotei de 1/2 parte din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, ap. 20.

Proiect de hotărâre nr.242017-05-16T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK