Ședința din 18 iunie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-06-12T14:19:48+03:00

Privind aprobarea declanșării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe cu destinație de locuințe sociale.

Proiect de hotărâre nr. 12019-06-12T14:19:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-06-12T14:24:04+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 191 din 2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 22019-06-12T14:24:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-06-12T14:25:44+03:00

Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Proiect de hotărâre nr. 32019-06-12T14:25:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-06-12T14:27:27+03:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 42019-06-12T14:27:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-06-12T14:28:38+03:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în CF nr. 303899 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 52019-06-12T14:28:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-06-12T14:29:53+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 62019-06-12T14:29:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-06-12T14:31:26+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 72019-06-12T14:31:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-06-12T14:33:10+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 82019-06-12T14:33:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-06-12T14:34:19+03:00

Privind includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 92019-06-12T14:34:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-06-12T14:35:38+03:00

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 102019-06-12T14:35:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-06-12T14:36:35+03:00

Privind aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum.

Proiect de hotărâre nr. 112019-06-12T14:36:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-06-12T14:37:44+03:00

Privind închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 „Sală de sport” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială „Ion Creangă”.

Proiect de hotărâre nr. 122019-06-12T14:37:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-06-12T14:39:35+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Proiect de hotărâre nr. 132019-06-12T14:39:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-06-12T14:41:25+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Proiect de hotărâre nr. 142019-06-12T14:41:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-06-12T14:43:25+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Proiect de hotărâre nr. 152019-06-12T14:43:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-06-12T14:44:46+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47; beneficiari: Sabău Paul și Sabău Bianca.

Proiect de hotărâre nr. 162019-06-12T14:44:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-06-12T14:45:45+03:00

1privind aprobarea P.U.D. – Mansardare casă unifamilială, S+P+M – str. Crișan nr. 39; beneficiară: Tătar Eniko.

Proiect de hotărâre nr. 172019-06-12T14:45:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-06-12T14:47:10+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu; beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin.

Proiect de hotărâre nr. 182019-06-12T14:47:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-06-12T14:48:44+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1; beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela.

Proiect de hotărâre nr. 192019-06-12T14:48:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-06-12T14:49:44+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C; beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie.

Proiect de hotărâre nr. 202019-06-12T14:49:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-06-12T14:51:12+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, S+P+M – str. Grapei nr. 5; beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian.

Proiect de hotărâre nr. 212019-06-12T14:51:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-06-12T14:53:00+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3; beneficiar: Șoavă Adrian.

Proiect de hotărâre nr. 222019-06-12T14:53:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-06-12T14:58:33+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6; beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța.

Proiect de hotărâre nr. 232019-06-12T14:58:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2019-06-12T14:59:38+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B; beneficiar: Moldovanu Aurel.

Proiect de hotărâre nr. 242019-06-12T14:59:38+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK