Ședința din 18 iunie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2019-06-12T15:00:57+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 252019-06-12T15:00:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2019-06-12T15:02:04+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Valea Chintăului – latura sud-vestică; beneficiari: Petruse Vasile Lucian, Rarău Silvia, Miclea Adriana, Miclea Dan-Petru, Czeger Ioan, Czeger Elisabeta-Adriana, Onița Horațiu-Florin, Onița Anca-Maria, Gicoveanu Damian, Gicoveanu Ancuța-Lenuța, Corujan Vasile, Suciu Rodica, Corujan Silviu.

Proiect de hotărâre nr. 262019-06-12T15:02:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2019-06-12T15:03:52+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a P.U.D. construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59.

Proiect de hotărâre nr. 272019-06-12T15:03:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2019-06-12T15:05:44+03:00

Privind îndreptarea erorii materiale cuprinse la Hotărârea nr. 71 din 5.03.2019.

Proiect de hotărâre nr. 282019-06-12T15:05:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2019-06-13T10:07:40+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre nr. 292019-06-13T10:07:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2019-06-12T15:07:43+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11.

Proiect de hotărâre nr. 302019-06-12T15:07:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2019-06-12T15:09:20+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 312019-06-12T15:09:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2019-06-12T15:15:03+03:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 322019-06-12T15:15:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2019-06-12T15:16:10+03:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018 și nr. 977/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 332019-06-12T15:16:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2019-06-12T15:18:46+03:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 342019-06-12T15:18:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2019-06-12T15:19:53+03:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018 și nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 352019-06-12T15:19:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2019-06-12T15:21:12+03:00

Privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta.

Proiect de hotărâre nr. 362019-06-12T15:21:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2019-06-12T15:22:38+03:00

Privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Florești și Comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora.

Proiect de hotărâre nr. 372019-06-12T15:22:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2019-06-12T15:25:40+03:00

Privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”.

Proiect de hotărâre nr. 382019-06-12T15:25:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2019-06-12T15:26:55+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020 a Hotărârii nr. 1085/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludwing Roth nr. 17).

Proiect de hotărâre nr. 392019-06-12T15:26:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2019-06-12T15:34:12+03:00

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Proiect de hotărâre nr. 402019-06-12T15:34:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2019-06-12T15:35:26+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 249903/1 din 13.05.2019, formulată de Elekeș Rareș Mihai.

Proiect de hotărâre nr. 412019-06-12T15:35:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2019-06-12T15:37:48+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vaida Alin și alții, înregistrată sub nr. 284023/43 din 29.05.2019.

Proiect de hotărâre nr. 422019-06-12T15:37:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2019-06-12T15:44:21+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vădan Vasile și alții, înregistrată sub nr. 247692/43 din 10.05.2019.

Proiect de hotărâre nr. 432019-06-12T15:44:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44a

2019-06-14T11:14:02+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”).

Proiect de hotărâre nr. 44a2019-06-14T11:14:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44b

2019-06-14T12:54:59+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 44b2019-06-14T12:54:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44c

2019-06-14T12:56:07+03:00

Privind includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 44c2019-06-14T12:56:07+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44d

2019-06-14T12:57:06+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 44d2019-06-14T12:57:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44e

2019-06-14T12:58:02+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ioan Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 44e2019-06-14T12:58:02+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK