Ședința din 19 decembrie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 97

2018-12-14T12:24:53+02:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018 și nr. 976/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 972018-12-14T12:24:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 98

2018-12-14T12:26:41+02:00

Privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Proiect de hotărâre nr. 982018-12-14T12:26:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 99

2018-12-14T12:28:44+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Crișan Alexandru, înregistrată sub nr. 541700/3 din 13.11.2018.

Proiect de hotărâre nr. 992018-12-14T12:28:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 100

2018-12-14T12:32:11+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Căpușan Avram, înregistrată sub nr. 510412/43 din 29.10.2018.

Proiect de hotărâre nr. 1002018-12-14T12:32:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 101

2018-12-14T12:33:18+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bace Grigore și Bace Maria, înregistrată sub nr. 516013/43 din 31.10.2018.

Proiect de hotărâre nr. 1012018-12-14T12:33:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 102

2018-12-14T12:34:34+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de CSI România S.R.L., înregistrată sub nr. 537511/1 din 12.11.2018.

Proiect de hotărâre nr. 1022018-12-14T12:34:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 103

2018-12-14T12:36:03+02:00

Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Magus Companie S.R.L., prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 170/2009.

Proiect de hotărâre nr. 1032018-12-14T12:36:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 104

2018-12-14T13:17:54+02:00

Informare privind Contestația numitei Bucur Teodora-Felicia, înregistrată sub nr. 515794/3 și nr. 515801/45 din data de 31.10.2018.

Proiect de hotărâre nr. 1042018-12-14T13:17:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 105

2018-12-14T12:39:18+02:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Proiect de hotărâre nr. 1052018-12-14T12:39:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 106

2018-12-14T12:40:33+02:00

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 1062018-12-14T12:40:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 107

2018-12-14T13:16:51+02:00

Privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 9, ap. 22 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.

Proiect de hotărâre nr. 1072018-12-14T13:16:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 108

2018-12-14T12:42:44+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. – pentru reglementarea accesului al doilea dinspre str. Porțile de Fier la parcela pe care s-au emis A.C. nr. 476/29.04.2013 și A.C. nr. 1211/2.10.2015; beneficiară: S.C. Nathex Buildings S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 1082018-12-14T12:42:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 109

2018-12-14T12:45:19+02:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2018, ora 10 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre nr. 1092018-12-14T12:45:19+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110a

2018-12-17T12:10:33+02:00

Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 92/2018 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018), modificată prin Hotărârea nr. 432/2018.

Proiect de hotărâre nr. 110a2018-12-17T12:10:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110b

2018-12-17T12:10:37+02:00

Privind aprobarea unui schimb de locuințe sociale.

Proiect de hotărâre nr. 110b2018-12-17T12:10:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110c

2018-12-17T11:31:31+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1044/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24 și 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66).

Proiect de hotărâre nr. 110c2018-12-17T11:31:31+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110d

2018-12-17T11:33:07+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1051/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 2).

Proiect de hotărâre nr. 110d2018-12-17T11:33:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110e

2018-12-17T11:34:46+02:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „S.F., P.T. Rețea alimentare cu apă și instalații stins incendiu la Oser”.

Proiect de hotărâre nr. 110e2018-12-17T11:34:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110f

2018-12-17T15:29:57+02:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 996/2018 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă).

Proiect de hotărâre nr. 110f2018-12-17T15:29:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110g

2018-12-17T15:31:27+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiect de hotărâre nr. 110g2018-12-17T15:31:27+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110h

2018-12-17T15:32:48+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiect de hotărâre nr. 110h2018-12-17T15:32:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110i

2018-12-17T15:33:47+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 3 – platoul Sălii Sporturilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiect de hotărâre nr. 110i2018-12-17T15:33:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110j

2018-12-17T15:34:37+02:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2.

Proiect de hotărâre nr. 110j2018-12-17T15:34:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 110k

2018-12-18T08:25:09+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. introducere teren în intravilan, amenajare zonă verde și de agrement „Parcul Pădurea Clujenilor”; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 110k2018-12-18T08:25:09+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK