Ședința din 19 decembrie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 49

2019-12-16T15:36:59+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – extindere și etajare locuință S+P+M, realizare pasarelă de acces și lift, construire garaj auto și depozit de unelte de grădină, str. Donath nr. 185; beneficiar: Moga Ioan Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 492019-12-16T15:36:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 50

2019-12-16T15:38:05+03:00

Privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1344/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 783/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4436/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 502019-12-16T15:38:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 51

2019-12-16T15:38:09+03:00

Privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 345/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 767/117/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 512019-12-16T15:38:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 52

2019-12-16T15:38:13+03:00

Privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 6936/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 6036/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3950/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 522019-12-16T15:38:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 53

2019-12-16T14:19:44+03:00

Privind aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 532019-12-16T14:19:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 54

2019-12-16T14:21:14+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 788/2019 și 861/2019, modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019 și modificarea Hotărârii nr. 478/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 542019-12-16T14:21:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55a

2019-12-18T11:04:58+03:00

Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Sabin Sărmaș, din partea P.N.L. şi declararea ca vacantă a funcției deținute de acesta Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55a2019-12-18T11:04:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55ap

2019-12-18T12:20:32+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55ap2019-12-18T12:20:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55b

2019-12-17T15:43:33+03:00

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 27, proprietatea S.C. SALVO-SAN CIOBANCA S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55b2019-12-17T15:43:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55bp

2019-12-18T15:05:57+03:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napova S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II ”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55bp2019-12-18T15:05:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55c

2019-12-17T15:40:14+03:00

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 1, proprietatea Adunării Spirituale Naționale a Bahailor din România, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55c2019-12-17T15:40:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55cp

2020-01-07T14:18:01+03:00

Privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L. Proiect din inițiativa primarului

Proiect de hotărâre nr. 55cp2020-01-07T14:18:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55d

2019-12-17T15:43:43+03:00

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55d2019-12-17T15:43:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55dp

2019-12-18T15:14:02+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55dp2019-12-18T15:14:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55e

2019-12-17T15:43:44+03:00

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55e2019-12-17T15:43:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55ep

2019-12-19T11:03:08+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârile nr. 351/2015, 588/2019 și 634/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55ep2019-12-19T11:03:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55f

2019-12-17T15:43:56+03:00

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion I.C. Brătianu nr. 34, proprietatea dnei Morar Simona Daniela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55f2019-12-17T15:43:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55fp

2019-12-19T11:04:14+03:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 633/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55fp2019-12-19T11:04:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55g

2019-12-17T15:44:19+03:00

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55g2019-12-17T15:44:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55gp

2019-12-19T11:08:25+03:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55gp2019-12-19T11:08:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55h

2019-12-17T15:46:15+03:00

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 114, proprietatea S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55h2019-12-17T15:46:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55hp

2019-12-19T11:06:56+03:00

Privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 632/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55hp2019-12-19T11:06:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55ip

2019-12-19T11:51:06+03:00

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 55ip2019-12-19T11:51:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55j

2019-12-17T15:44:23+03:00

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 14, proprietatea dlui Strykowski Daniel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 55j2019-12-17T15:44:23+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK