Ședința din 2 aprilie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-03-28T13:28:18+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 12019-03-28T13:28:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-03-28T13:29:40+02:00

Privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în muncipiul Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu.

Proiect de hotărâre nr. 22019-03-28T13:29:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-03-28T13:30:49+02:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-str. Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.

Proiect de hotărâre nr. 32019-03-28T13:30:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-03-28T13:32:35+02:00

Privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral. Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia.

Proiect de hotărâre nr. 42019-03-28T13:32:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-03-28T13:34:00+02:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, nr. 141/2017, nr. 894/2017 și nr. 490/2018.

Proiect de hotărâre nr. 52019-03-28T13:34:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-03-28T13:38:15+02:00

Privind atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia.

Proiect de hotărâre nr. 62019-03-28T13:38:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-03-28T13:40:03+02:00

Privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019.

Proiect de hotărâre nr. 72019-03-28T13:40:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-03-28T13:43:59+02:00

Privind lista de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001.

Proiect de hotărâre nr. 82019-03-28T13:43:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-03-28T13:46:00+02:00

Privind modificarea și completarea art. 1 pct. 10 al Hotărârii nr. 407/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002).

Proiect de hotărâre nr. 92019-03-28T13:46:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-03-28T17:18:23+02:00

Privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 102019-03-28T17:18:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-03-28T13:48:10+02:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70

Proiect de hotărâre nr. 112019-03-28T13:48:10+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-03-28T13:49:35+02:00

Privind radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, urmare a restituirii acestuia în natură Episcopiei Unitariene Cluj.

Proiect de hotărâre nr. 122019-03-28T13:49:35+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-03-28T13:50:46+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 132019-03-28T13:50:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-03-28T13:52:47+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 142019-03-28T13:52:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-03-28T13:55:22+02:00

Privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală.

Proiect de hotărâre nr. 152019-03-28T13:55:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-03-28T14:46:06+02:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municpiul Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 1A, teren aferent ap. nr. 3 din blocul 1C.

Proiect de hotărâre nr. 162019-03-28T14:46:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-03-28T13:59:05+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194; beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 172019-03-28T13:59:05+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-03-28T14:48:37+02:00

Privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință, P+E – str. Remetea nr. 24; beneficiar: Ulian Szekely Dan

Proiect de hotărâre nr. 182019-03-28T14:48:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-03-28T14:48:33+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A; beneficiar: Huțan Eusebiu-Cătălin.

Proiect de hotărâre nr. 192019-03-28T14:48:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-03-29T14:10:16+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 202019-03-29T14:10:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-03-28T14:09:26+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. Între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n.

Proiect de hotărâre nr. 212019-03-28T14:09:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-03-28T14:11:12+02:00

Privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Proiect de hotărâre nr. 222019-03-28T14:11:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-03-28T14:12:52+02:00

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr. 232019-03-28T14:12:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2019-03-28T14:15:08+02:00

Privind indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020, cu rata inflației.

Proiect de hotărâre nr. 242019-03-28T14:15:08+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK