Ședința din 2 iulie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-06-26T14:47:30+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-06-26T14:47:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-06-26T14:48:09+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-06-26T14:48:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-06-26T14:48:20+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-06-26T14:48:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-06-26T14:48:34+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-06-26T14:48:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-06-26T14:48:46+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-06-26T14:48:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-06-26T14:48:57+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-06-26T14:48:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-06-26T14:49:06+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-06-26T14:49:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-06-26T14:51:16+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-06-26T14:51:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-06-26T14:49:29+03:00

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, et. parter, ap. 11, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-06-26T14:49:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-06-26T14:49:49+03:00

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 12, et. demisol, ap. 1, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-06-26T14:49:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-06-26T14:50:30+03:00

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 92, et. parter, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-06-26T14:50:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-06-26T14:50:47+03:00

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, et. subsol, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-06-26T14:50:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-06-26T14:52:25+03:00

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, et. parter, ap. 2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-06-26T14:52:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-06-26T14:52:33+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară și ieșire din indiviziune pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-06-26T14:52:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-06-26T14:52:44+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bloc 6, ap. 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-06-26T14:52:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-06-26T14:52:59+03:00

Privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-06-26T14:52:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-06-26T14:57:33+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială, str. Alba Iulia nr. 11; beneficiar: Buzdugan Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-06-26T14:57:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-06-26T14:57:45+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Independenței nr. 8; beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-06-26T14:57:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-06-26T14:58:03+03:00

Aprobarea P.U.D. – Desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, str. David Ferenc nr. 12; beneficiari: Sabo Emil și Sabo Georgiana Felicia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-06-26T14:58:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-06-26T14:58:16+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47; beneficiare: S.C. S.M.C. IMOBILIARE S.R.L. și S.C. RINAT CONSTRUCȚII UTILAJE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-06-26T14:58:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-06-26T14:58:28+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18; beneficiari: Dumitre Nicolae-Radu, Dumitre Diana-Tatiana, Dumitre Vasile, Dumitre Crina, Dumitre Daniel-Ioan, Dumitre Liliana, Marița Nelu și Marița Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-06-26T14:58:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-06-26T14:58:38+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale, str. Trifoiului nr. 39; beneficiari: Videan Marius și Cornea Maria-Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222020-06-26T14:58:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2020-06-26T14:58:49+03:00

Privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232020-06-26T14:58:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2020-06-26T14:59:08+03:00

Privind aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. 1 și alin. 4 din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de căre Societatea Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242020-06-26T14:59:08+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK