Ședința din 2 septembrie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2021-08-27T15:15:16+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12021-08-27T15:15:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2021-08-27T15:15:20+03:00

Privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice în sumă de 238.038 lei, pentru Societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă anului 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22021-08-27T15:15:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2021-08-27T15:15:24+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019, 864/2019, 623/2020 și 206/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32021-08-27T15:15:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2021-08-27T17:19:36+03:00

Privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 75, sc. 2, parter, ap. 1, doamnei Varga Erika și familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42021-08-27T17:19:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2021-08-27T17:19:44+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 341468, înscris în C.F. nr. 341468 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52021-08-27T17:19:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2021-08-27T15:16:32+03:00

Privind însușirea Documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii Est, porțiunea cuprinsă între Calea Mănăștur și str. Ion Meșter. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62021-08-27T15:16:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2021-08-27T17:19:51+03:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Rozelor. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72021-08-27T17:19:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2021-08-27T17:19:58+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în Calea Turzii nr. 140-142, Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82021-08-27T17:19:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2021-08-27T15:16:36+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Aleea Brateș, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92021-08-27T15:16:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2021-08-27T15:16:41+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Crinului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102021-08-27T15:16:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2021-08-27T17:20:04+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Petre Dulfu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112021-08-27T17:20:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2021-08-27T15:18:16+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tudor Arghezi, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122021-08-27T15:18:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2021-08-27T15:18:20+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în Aleea Cioplea nr. 4, Grădinița cu Program Prelungit Buburuza – Structura 1 din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132021-08-27T15:18:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2021-08-27T15:18:24+03:00

Privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, în regim de închiriere, începând cu anul 2021, a formularelor de înscriere pe lista de priorități, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142021-08-27T15:18:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2021-08-27T15:18:29+03:00

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Negoiu nr. 2A, ap. 67 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152021-08-27T15:18:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2021-08-27T17:20:11+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162021-08-27T17:20:11+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2021-08-27T15:19:43+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (S)+ P+E, str. Doinei nr. 45F; beneficiare: S.C. Imoinstant S.R.L. și S.C. Dezimo Clu S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172021-08-27T15:19:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2021-08-27T17:20:18+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (S)+P+ E, str. Cocorilor nr. 40E; beneficiare: S.C. Imoinstant S.R.L. și S.C. Dezimo Clu S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182021-08-27T17:20:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2021-08-27T17:20:24+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (S)+P+ E, str. Cocorilor nr. 40F; beneficiare: S.C. Imoinstant S.R.L. și S.C. Dezimo Clu S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192021-08-27T17:20:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2021-08-27T15:19:47+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere, etajare parțială și schimbare destinație imobil din atelier pentru școală în creșă și funcțiuni aferente, Aleea Negoiu nr. 9B; beneficiar: Centrul Bugetar de Administrare Creșe.Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202021-08-27T15:19:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2021-08-27T17:20:31+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare ansamblu rezidențial, str. Fagului nr. 27 – str. Alexandru Macedonski; beneficiară: S.C. Conarh Design S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212021-08-27T17:20:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2021-08-27T17:20:43+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – de urbanizare, str. Romul Ladea – str. Nordului; beneficiari: Semeniuc Adrian, Șimon Sorin, Șimon Ionela, Nagy Ana, Cuibus Vergina, Soporan Vlad-Alexandru, Soporan Claudia-Anamaria, Hriniac Mihai- Ciprian, Hriniac Rodica-Florina, Săvan Emil, Săvan Viorica-Angela, Trif Grigore, Fuia Petru, Trif Ioan, Grigoraș-Baias Gabriel-Mihai, Grigoraș George-Valentin, Toadere Vasile, Toadere Viorica, Zirbo Ioan, Zirbo Sorina-Maria, Negruțiu Codruța-Liliana-Ana, Mureșan Ioan, Mureșan Aurelia, Cătinaș Ioan, Cătinaș Dina, Puicar Grigore, Puicar Viorica, Ster Ana Ramona, Ster Silviu-Adrian, Vancea Daniel. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222021-08-27T17:20:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2021-08-27T15:21:04+03:00

Privind aprobarea P.U.Z.C.P. – amenajare ansamblul Clinicilor universitare și dezvoltare Centru integrat de transplant, str. Clinicilor – str. Victor Babeș; beneficiar: Consiliul Județean Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232021-08-27T15:21:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2021-08-27T15:21:39+03:00

Privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 931/2020 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2021-2022). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242021-08-27T15:21:39+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK