Ședinta din 20 august 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-08-14T15:28:19+03:00

Privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12020-08-14T15:28:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-08-14T15:28:43+03:00

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), precum și a Anexelor 1, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22020-08-14T15:28:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-08-14T15:29:41+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-08-14T15:29:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-08-14T15:30:47+03:00

Privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos Iosif. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-08-14T15:30:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-08-14T15:32:44+03:00

Privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire A1, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-08-14T15:32:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-08-14T15:37:09+03:00

Privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-08-14T15:37:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-08-14T15:37:15+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-08-14T15:37:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-08-14T15:38:25+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1D. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-08-14T15:38:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-08-14T15:39:14+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-08-14T15:39:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-08-14T15:40:32+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-08-14T15:40:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-08-14T15:41:30+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte – B-dul Muncii nr. 191-195; beneficiară: Bercan Ramona Cristina. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-08-14T15:41:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-08-14T15:43:19+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Gării nr. 21; beneficiară: S.C. Liberty Technology Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-08-14T15:43:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-08-14T15:44:09+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B prov.; beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-08-14T15:44:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-08-14T15:45:26+03:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare – Piața Unirii nr. 1 și nr. 2” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-08-14T15:45:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-08-14T15:46:24+03:00

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-08-14T15:46:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-08-14T15:47:10+03:00

Privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-08-14T15:47:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-08-14T15:48:40+03:00

Privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-08-14T15:48:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-08-14T15:49:32+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 76/2010 (aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-08-14T15:49:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-08-14T15:50:18+03:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei Hotărârii nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor Hotărârii nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-08-14T15:50:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-08-17T10:09:25+03:00

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-08-17T10:09:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-08-14T15:51:49+03:00

Privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-08-14T15:51:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-08-14T15:52:36+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 933/2019 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222020-08-14T15:52:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2020-08-14T15:53:29+03:00

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232020-08-14T15:53:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24a

2020-08-17T16:08:50+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711, înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 24a2020-08-17T16:08:50+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK