Ședința din 22 martie 2011

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2011-03-22T00:00:00+02:00

Unele masuri referitoare la organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

2. unele masuri referitoare la reoganizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala si Medicala ca serviciu in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.12011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea suplimentarii numarului de posturi (cu 20) la Centrul Bugetar de administrare crese – serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. amenajare cimitir, str. Frunzisului; beneficiara: SC NIC STAR SRL.

Proiect de hotărâre nr.42011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. – str. Buna Ziua – str. Costache Negri si P.U.D. construire pensiune turistica, str. Costache Negri nr. 1; beneficiar: Scerbac Dan.

Proiect de hotărâre nr.52011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. – str. Campului nr. 231-235; beneficiar: Moldovan Viorel.

Proiect de hotărâre nr.62011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. extindere, etajare si recompartimentare cladire pentru birouri S+P+E+2 etaje retrase, Bdul. Muncii nr. 16; beneficiara: SC TRANSCARPATICA SA.

Proiect de hotărâre nr.72011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. – Bdul. Muncii si P.U.D. – sediu birouri si hala metalica de depozitare, Bdul. Muncii nr. 259; beneficiar: Vadan Gheorghe Horatiu.

Proiect de hotărâre nr.82011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. cladire subterana pentru centrala termica, str. Clinicilor nr. 2; beneficiara: Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga”.

Proiect de hotărâre nr.92011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotărâre nr.102011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Proiect de hotărâre nr.112011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2011-03-22T00:00:00+02:00

Obligativitatea includerii planului de amenajari exterioare in documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de construire in municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.122011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2011-03-22T00:00:00+02:00

Reglementarea situatiei juridice a imobilului-teren in suprafata de 375 mp., parte din imobilul identificat prin Nr. topo. 10902/2/2, inscris in CF nr. 272546 si a imobilului-constructie, identificat prin Nr. topo. 10902/2/2/S, inscris in CF nr. 118515, imobile situate in municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independentei f.n.

Proiect de hotărâre nr.132011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2011-03-22T00:00:00+02:00

Trecerea unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul public al Statului roman.

Proiect de hotărâre nr.142011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2011-03-22T00:00:00+02:00

Vanzarea unor locuinte din fondul de stat.

Proiect de hotărâre nr.152011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de inchiriere nr. 2099/2008 incheiat cu SC LB METEOR SRL.

Proiect de hotărâre nr.162011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2011-03-22T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 335/2010 (schimbarea beneficiarului caruia i se aloca suma de 204.573,29 lei de la bugetul local, respectiv Colegiul National „George Baritiu”, reprezentand sustinerea financiara a contributiei proprii a unitatii de invatamant, in vederea implementarii proiectului „Retea transnationala si interregionala pentru programul Scoala dupa scoala”, finantat prin programul POS-DRU).

Proiect de hotărâre nr.172011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Oasului in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.182011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Fagetului in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.192011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Gheorghe Doja in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.202011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Bethlem Gabor in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.212011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum Sfantul Ioan in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.222011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Complex sportiv si de agrement aqua park”.

Proiect de hotărâre nr.232011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2011-03-22T00:00:00+02:00

Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare de lucrari pentru „Complex sportiv si de agrement aqua park”.

Proiect de hotărâre nr.242011-03-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.25

2011-03-22T00:00:00+02:00

Aprobarea prelungirii duratei contractelor nr. 40907/2006 si 40910/2006 de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a luciurilor de apa, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii si cimitirelor si efectuarea de tratamente fitosanitare in municipiul Cluj-Napoca, prin concesiune, incheiate cu SC RASIMO IMPEX SRL, respectiv SC ROSAL GRUP SRL cu 30 de luni incepand cu data expirarii acestora, respectiv 01.06.2011.

Proiect de hotărâre nr.252011-03-22T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK