Ședința din 3 noiembrie 2014

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Proiect de hotărâre nr.12014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2014-11-03T00:00:00+02:00

Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Sală multifuncţională de sport”, situată în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului f.n.

Proiect de hotărâre nr.22014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv „Sala Polivalentă” Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2014-11-03T00:00:00+02:00

Închirierea, prin licitaţie, a unor spaţii excedentare disponibile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.42014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2014-11-03T00:00:00+02:00

Prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 233079/2009, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 92.

Proiect de hotărâre nr.52014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2014-11-03T00:00:00+02:00

Completarea Hotărârii nr. 372/2013 (însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire şi reapartamentare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43).

Proiect de hotărâre nr.62014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2014-11-03T00:00:00+02:00

Însuşirea raportului de evaluare a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 3 şi aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra acestora.

Proiect de hotărâre nr.72014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil cu opt apartamente şi spaţiu de servicii la parter, P+2E+Er, str. Arieşului nr. 102A; beneficiari: Gal Gheorghe şi Papp Tunde Gyongyver.

Proiect de hotărâre nr.82014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt cu locuinţe, spaţiu comercial şi birouri, S+P+4E, str. Bistriţei nr. 59-61; beneficiară: S.C GAMONI S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.92014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială, str. Măceşului nr. 55; beneficiară: Tripon Laura Alina.

Proiect de hotărâre nr.102014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire două cabane, str. Carpenului nr. 34-36; beneficiari: Bodochi Marius Dumitru şi Stupariu Sergiu Cristian.

Proiect de hotărâre nr.112014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. construire staţie fixă de telefonie mobilă, str. Emerson nr. 2; beneficiară: S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.

Proiect de hotărâre nr.122014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. str. Liviu Rusu-sud, pentru schimbare funcţiune zonă, parcelare şi construire; beneficiară: Asociaţia de proprietari „Sf. Maria” Făget, reprezentată de Rusu Patricia – preşedinte.

Proiect de hotărâre nr.132014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. str. Aurel Gurghianu-nord – construire imobile cu apartamente şi ateliere; beneficiari: Dezmirean Aurel, Dezmirean Maria Gabriela, Florian Ovidiu Valeriu şi Florian Florina Nicoleta.

Proiect de hotărâre nr.142014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al societăţii Sala Polivalentă S.A.

Proiect de hotărâre nr.152014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2014-11-03T00:00:00+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 9/2014 (aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă, în anul 2014).

Proiect de hotărâre nr.162014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2014-11-03T00:00:00+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 463/2010 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca, judeţul Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 325/2012 şi Hotărârea nr. 504/2012.

Proiect de hotărâre nr.172014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2014-11-03T00:00:00+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 464/2010 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca, judeţul Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 326/2012 şi Hotărârea nr. 505/2012.

Proiect de hotărâre nr.182014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2014-11-03T00:00:00+02:00

Modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 231/2010 (aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Cluj-Napoca 2020 – Capitală Culturală Europeană”).

Proiect de hotărâre nr.192014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2014-11-03T00:00:00+02:00

Aprobarea numărului de burse, aferente semestrului I al anului şcolar 2014-2015, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre nr.202014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2014-11-03T00:00:00+02:00

Alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziţionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou 2015.

Proiect de hotărâre nr.212014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2014-11-03T00:00:00+02:00

Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi.

Proiect de hotărâre nr.222014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2014-11-03T00:00:00+02:00

Alocarea sumei de 40.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014 pentru premierea elevilor câştigători ai locului I la olimpiadele şcolare, faza naţională, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.232014-11-03T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2014-11-03T00:00:00+02:00

Diverse.

Proiect de hotărâre nr.242014-11-03T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK