Ședința din 31 ianuarie 2013

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2013.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Modificarea art. I al Hotararii nr. 19/2012 (prelungirea colectarii taxei speciale de apa).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Modificarea obiectului Contractului de inchiriere nr. 611.046/2007, incheiat cu domnul Simon Vasile Iuliu, respectiv a locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorge Marinescu nr. 60, ap. 3, cu locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ap. 3.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Scoaterea din circuitul locativ a locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60, ap. 3 si introducerea acestui imobil in circuitul spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, cu destinatia „cresa”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Marinescu nr. 60, ap. 3.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60, ap. 33C, in favoarea domnului parlamentar Alin Tise.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Inocentiu Micku Klein nr. 21, ap. 1, in favoarea domnului parlamentar Laszlo Attila.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Prelungirea termenului de inchiriere, a Contractului nr. 323.035/2012, incheiat cu Partidul Conservator, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 22.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Prelungirea termenului de locatiune, al Contractului nr. 2651/2009, incheiat cu Partidul Romania Mare, Filiala Judeteana Cluj, avand ca obiect suprafata de 106 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 3,

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Prelungirea termenului de locatiune, al Contractului de inchiriere nr. 31451/1999, avand ca obiect locuinta de serviciu atribuita Teatrului National.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Completarea Anexei la Hotararea nr. 490/2012 (atribuirea in regim de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Saguna nr. 12, ap. 4, in favoarea doamnei Cseh Gyoaparka).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Modificarea formei de locatiune, din contract de comodat in contract de inchiriere, a suprafetei de 43,13 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 13 ap. 2, locatar Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Atribuirea, prin inchiriere, a suprafetei de 24.63 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9, in favoarea Institutului Cultural Roman.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Modificarea Contractului de inchiriere nr. 2588/2005, incheiat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, avand ca obiect suprafata de 72.39 mp. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Modificarea Hotararii nr. 277/2012 (constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Modificarea Anexei Hotararii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 408/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scolile de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Modificarea Anexei Hotararii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 409/2012 (repartizarea consilierilor locali in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din gradinitele de stat si particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Modificarea Anexei Hotararii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 407/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale gradinitelor de stat si particulare de pe raza municipiul Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Modificarea Anexei Hotararii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 406/2012 (repartizarea si numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie ale scolilor de stat si particulare de pe raza municipiul Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Modificarea Hotararii nr. 329/2012 (desemnarea reprezentantilor municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pentru str. Donath fn. in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Aprobarea P.U.D., construire hala depozitare mic-gros, Calea Turzii nr. 195; beneficiara: S.C. AUTODIAS S.A.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK