Ședința din 4 aprilie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2022-03-30T12:19:16+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12022-03-30T12:19:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2022-03-31T12:55:27+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale societății Sala Polivalentă S.A., aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Sala Polivalentă S.A., precum și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.04.2022. ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 15.04.2022, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22022-03-31T12:55:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2022-03-29T17:49:57+03:00

Privind aprobarea acordării unor ajutoare în favoarea municipiului Chișinău din Republica Moldova în contextul actual al situației generate de fluxul de persoane provenite din zona conflictului armat din Ucraina, finanțate din fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32022-03-29T17:49:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2022-03-29T17:50:54+03:00

Privind aprobarea acordării unor ajutoare în favoarea orașului Ungheni din Republica Moldova în contextul actual al situației generate de fluxul de persoane provenite din zona conflictului armat din Ucraina, finanțate din fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42022-03-29T17:50:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2022-03-29T17:53:58+03:00

Privind aprobarea acordării unor ajutoare în favoarea orașului Cahul din Republica Moldova în contextul actual al situației generate de fluxul de persoane provenite din zona conflictului armat din Ucraina, finanțate din fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52022-03-29T17:53:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2022-03-29T17:55:06+03:00

Privind aprobarea acordării unor ajutoare în favoarea orașului Solotvino, raionul Tyachiv din Ucraina, în contextul stării de conflict armat, finanțate din fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62022-03-29T17:55:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2022-03-29T17:57:47+03:00

Privind aprobarea acordării unor ajutoare în favoarea orașului Novovolynsk, raionul Novovolynsk din Ucraina, în contextul stării de conflict armat, finanțate din fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72022-03-29T17:57:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2022-03-29T18:01:29+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019, 864/2019, 623/2020, 206/2021, 572/2021 și 726/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82022-03-29T18:01:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2022-03-29T18:02:35+03:00

Privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 10, ap. 4, domnului Ban Francisc. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92022-03-29T18:02:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2022-03-29T18:03:34+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinația de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Giuseppe Verdi în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului, a domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar și a domnului Ovidiu Vișan, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 102022-03-29T18:03:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2022-03-29T18:05:39+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cuj-Napoca, a imobilului-teren, cu destinația de drum, identificat cu nr. cad. 345558 înscris în C.F. nr. 345558 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112022-03-29T18:05:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2022-03-29T18:06:44+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 824/2020 (solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a Sălii de gimnastică Sonia Iovan, imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș nr. 7, înscris în C.F. nr. 295078 Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122022-03-29T18:06:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2022-03-29T18:08:30+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Fânațelor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132022-03-29T18:08:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2022-03-29T18:10:53+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Hameiului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Andrei Irimie, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 142022-03-29T18:10:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2022-03-29T18:19:01+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Macedonski din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Ibranyi Flavia-Mihaela, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 152022-03-29T18:19:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2022-03-30T10:28:43+03:00

Privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor sociale. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162022-03-30T10:28:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2022-03-29T18:21:09+03:00

Privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, str. Mehedinți nr. 41 și str. Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172022-03-29T18:21:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2022-03-30T10:28:52+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6 și str. Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182022-03-30T10:28:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2022-03-30T10:28:59+03:00

Privind repartizarea locuinței de serviciu, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Șesului nr. 4, ap. 20, în favoarea doamnei Rusu Nadia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192022-03-30T10:28:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2022-03-29T20:00:06+03:00

Privind declararea ca bun de interes public local al imobilului cu destinația de creșă, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 47A și darea acestuia în administrare, în favoarea Creșei pentru Educație Timpurie. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202022-03-29T20:00:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2022-03-29T20:01:50+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Oașului nr. 369A; beneficiară: Chiș Ioana Mădălină. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212022-03-29T20:01:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2022-03-29T20:01:59+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E și amenajări exterioare (piscină), Aleea Leonida Neamțu nr. 2; beneficiari: Mărcean Marcel și Mărcean Narcisa. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222022-03-29T20:01:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2022-03-29T20:02:07+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 119, beneficiară: S.C. Dennver Comimpex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232022-03-29T20:02:07+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2022-03-29T20:02:16+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 680/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 3523/117/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242022-03-29T20:02:16+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK